Adgangsforhold

Er du klar over, hvilke krav der gælder for adgangsforholdene til bygninger ifølge Bygningsreglementet? Læs artikel herunder og bliv klogere på disse regler, som sikrer, at brugere let kan komme frem til og ind i bygninger samt til deres funktioner. Lær også mere om kravene og vær opmærksom, hvis du planlægger at bygge nyt.
Skrevet af vores interne tekstforfatter Sebastian. Last updated: 19. April 2024
Share article to a friend

Adgangsforhold - hvad betyder det?

Bygningsreglementet har opstillet en række krav for adgangsforholdene til bygninger. Dem, skal du følge, når du har i sinde at bygge nyt. 

Ifølge § 48 i Bygningsreglementet skal ”bygninger, opholdsarealer og parkeringsarealer have adgangsforhold, der sikrer, at brugerne ved egen hjælp kan komme frem til dem, ind i dem samt frem til deres funktioner”

Vær opmærksom på, at reglerne ikke gælder sommerhuse og fritliggende enfamiliehuse, som anvendes til boligformål. 

I reglementet er der yderligere lovkrav, som skal efterfølges, og som du skal forholde dig til, hvis du har i sinde at bygge nyt. Læs med her og bliv klogere.

Hvad skal jeg være opmærksom på ved adgangsforhold frem til bygningen?

På Bygningsreglementets hjemmeside finder du opstillet en række krav. Det er krav såsom, at adgangsarealer skal være belyst, at niveauforskelle i adgangsarealet skal udlignes i terræn eller ved rampe, og at adgangsforhold fra vej og parkeringsarealer til en ejendom skal være mindst 1,3 meter brede og med jævn, fast belægning. Yderligere findes en række krav til rampen, hvis dette er tilfældet for byggeriet. Redningskøretøjer skal desuden kunne have let adgang. 

Hvad skal jeg være opmærksom på ved adgangsforhold ved bygningen?

Ved alle adgange til bygninger skal bruger ved egen hjælp kunne komme ind i bygningen. Yderdøre skal have niveaufri adgang til bygningen, og der er specifikke krav til området omkring yderdør og dørtrin, f.eks. må dørtrinnet højst være 2,5 cm højt. 

Vær opmærksom på, at fritliggende enfamiliehuse også skal leve op til kravet om niveaufri adgang ved mindst én yderdør. Yderdøre skal have fri passagebredde på mindst 0,77 m. Den side, der åbner mod personen, skal have 0,5 m ved siden af døren modsat hængselside – dette gælder dog ikke ved fritliggende enfamiliehuse. 

I særlige tilfælde kan kommunalbestyrelsen give tilladelse til at fravige bestemmelserne. 

Hvad skal jeg være opmærksom på ved fælles adgangsveje til bygningen?

Igen skal bruger ved egen hjælp kunne komme via fælles adgangsveje i bygningen frem til bygningens funktioner. Der skal være uhindret adgang til elevator, fællesarealer og udendørs opholdsarealer. Adgangsforholdene skal have en bestemt størrelse, skal markeres og eventuelt udlignes med ramper. I tilfælde af døre og dørtrin gælder det samme som nævnt ovenfor.

Du finder tilmed krav til trapper, værn og håndlister. Vi anbefaler at tjekke bygningsreglementets hjemmeside.