Boligområde

Herunder kan du læse om de forskellige typer boligområder og deres karakteristika. Fra almindelige boligområder til forebyggelsesområder, udsatte boligområder og parallelsamfund vil vi undersøge, hvad der kendetegner hvert område og hvordan de identificeres. Uanset om du er interesseret i at forstå boligmarkedets dynamik eller ønsker at navigere i kompleksiteten af boligområder, vil denne artikel give dig en grundlæggende forståelse af de forskellige typer boligområder og deres betydning i samfundet.
Skrevet af vores interne tekstforfatter Sebastian. Last updated: 17. April 2024
Share article to a friend

Boligområde - hvad betyder det?

Et boligområde er et geografisk område eller kvarter, der primært består af ejendomme, hvor folk bor. Der findes forskellige typer af boligområder, som du kan læse mere om her. 

Hvilke typer boligområder findes der?

Det mest typiske boligområde er det ’almindelige boligområde’. Betegnelsen gælder for alle boligområder, der ikke er inkluderet af de andre typer boligområder. 

Forebyggelsesområde: Dette boligområde har mere end 1000 beboere, hvoraf 30 % er indvandrere eller efterkommere af ikke-vestlige, og 2 ud af disse 4 kriterier er opfyldt:

  1. Mere end 30 % fra 18-65 år er udenfor arbejdsmarkedet
  2. Andelen af beboere dømt efter straffelov er 2 gange landsgennemsnittet
  3. Andelen af beboere fra 30-59 år, som alene har grundskoleuddannelse, er mere end 60 %
  4. Gennemsnitsbruttoindkomsten udgør mindre end 65 % af regionsgennemsnit

 Et forebyggelsesområde vil blive udpeget d. 1. december hvert år. 

Udsat boligområde: Et boligområde med mere end 1000 beboere, hvor 2 ud af 4 kriterier er opfyldt: 

  1. Mere end 40 % fra 18-65 år er udenfor arbejdsmarkedet
  2. Andelen af beboere dømt efter straffelov er 3 gange landsgennemsnittet
  3. Andelen af beboere fra 30-59 år, som alene har grundskoleuddannelse, er mere end 60 %
  4. Gennemsnitsbruttoindkomsten udgør mindre end 55 % af regionsgennemsnittet

 Et udsat boligområde udpeges ligeledes d. 1. december.

Parallelsamfund (tidligere ghettoområde): I parallelsamfund er mere end 50 % af beboerne indvandrere eller efterkommere fra ikke-vestlige baggrunde. Alle parallelsamfund er også defineret efter boligudsatte områder. Disse udpeges også d. 1. december hvert år af boligministeriet. 

Omdannelsesområder (tidligere hårde ghettoområder): Parallelsamfund, som i mere end 5 år har været udpeget parallelsamfund. Alle omdannelsesområder er derfor også parallelsamfund og udsatte boligområder. Nogle regler gælder stadig for omdannelsesområdet, efter det ikke mere er udpeget som omdannelsesområde.