Byggeår

Træd ind i din boligs historie og opdag, hvordan dens byggeår former dens karakter og tilstand. Fra historiske juveler til moderne mesterværker er byggeåret en afgørende brik i puslespillet af din boligs fortælling. Læs teksten og bliv klogere på, hvad byggeåret betyder, hvorfor det er vigtigt at holde oplysningerne opdaterede og hvordan det kan påvirke din boligs værdi og skat. Velkommen til en spændende rejse gennem tiden og rummet i din egen bolig.
Skrevet af vores interne tekstforfatter. Last updated: 3. May 2024
Share article to a friend

Byggeår - hvad betyder det?

På BBR (Bygnings- og Boligregistret) kan du finde information om byggeår for din bolig. Du vil for eksempel kunne se datoen for den faktiske ibrugtagelse af bygningen. Hvis bygningen er af ældre dato, kan det gælde, at opførselsåret vil være indberettet som en omtrentlig alder. Dette vil være tilfældet, hvis den præcise dato eller byggeår er ukendt. For nybyggeri i Danmark vil byggeåret opføres maskinelt, hvor byggeriet er meddelt eller fuldført. I BBR-registret finder du også årstallet for den seneste væsentlige om- eller tilbygning. Dette er årstal for ibrugtagningstilladelse, eller datoen for hvornår byggeriet er færdiggjort. Dette vil blive opgjort i BBR, hvis forbedringerne udgør mindst 15 % af bygningsværdien inden forbedringernes gennemførelse. 

Hvornår skal jeg rette i BBR?

Det er vigtigt, at du retter i BBR, hvis du laver ændringer i din bolig. Faktisk er det din pligt som husejer, og du kan risikere en bøde som husejer, hvis du ikke gør det. Det er gratis at lave rettelser i BBR. Du gør det ved at logge ind med MitID og opdatere din boligs informationer. Når du har ændret i registret, vil forslagene sendes til kommunen, som behandler ændringsforslag.

Den offentlige ejendomsvurdering vil blandt andet bygge på BBR-oplysninger. Derfor har informationerne konsekvenser for dig som husejer, og det er vigtigt, at du indberetter det korrekte. Du skal ændre i din BBR, hvis du foretager ændringer på bygninger eller bliver opmærksom på fejl i BBR. 

Hvornår er min bolig bygget?

På BBR kan du se byggeåret for din bolig. I Danmark kan du finde boliger, som går helt tilbage til 1200-tallet, men bygningerne vil være nyrenoveret. I 1960’erne og frem til 1980’erne blev der bygget 450.000 parcelhuse i Danmark. Generelt set var der en stor byggefremgang i 60’erne og 70’erne. 85 % af boliger i Danmark er opført fra før 1980. Der findes omkring 2.646.000 boliger, og 677.000 af dem er påbegyndt fra 1964-1978. Der bygges dog også mange nye huse og lejlighedskomplekser i dag. Siden 90’erne har byggeriet varieret meget, da forskellige kriser har haft stor påvirkning på byggeri i Danmark.