Ejendomsret

Vidste du, at ejendomsretten er en af de mest fundamentale juridiske rettigheder, vi har? Fra hvordan den defineres i lovgivningen til de skridt, der kræves for at opnå den, ejendomsretten er afgørende for vores forståelse af ejendomsforhold og individuelle rettigheder. Læs videre for at opdage, hvad ejendomsretten betyder, hvordan den beskyttes, og hvad du skal vide, når du erhverver eller overdrager ejendom.
Skrevet af vores interne tekstforfatter Sebastian. Last updated: 15. April 2024
Share article to a friend

Ejendomsret - hvad betyder det?

Ejendomsret er forholdet mellem ejer og det ejede, og hvordan ejeren har juridisk ret til at råde over formuegode. Ejendomsret dækker også over forholdet mellem ejer og resten af samfundet, altså at andre respekterer, at brugsretten til ejendommen tilhører ejer. 

I Danmark er ejendomsretten sikret ved Grundloven § 73. Det offentlige kan kun under bestemte betingelser forlange, at ejer afstår ejendommen, hvilket sker ved fuld erstatning.

Ifølge Den Europæiske Menneskerettighedskonvention har alle mennesker ret til, at der udvises respekt for deres ejendom. Ejendommen kan kun berøves ejer, hvis det er i samfundets interesse og efter loven. Loven opretholder beskyttelse for individets ejendom.  

Hvornår opnår man ejendomsret?

Dette sker som regel, når du overtager ejendommen ved et køb. Det kan være underskrivelse af købsaftale, overdragelse af ejendommen og registrering i tingbogen af ejerskabet. Først og fremmest skal du indgå en skriftlig købsaftale med ejer, som angiver de vigtige detaljer angående købet. Derudover skal ejendommen overdrages, og dette sker normalvis ved underskrivelse af et skøde. Registrering i tingbogen vil formelt bekræfte ejerskabet. 

Ejendomsretten giver dig som ejer ret til at bruge og disponere over din ejendom i overensstemmelse med loven. Procedurerne kan se forskellige ud, alt efter hvilken ejendom der er tale med. Derfor skal du altid rådføre dig med en juridisk ekspert først. 

Et ejendomsforbehold kan indsættes i købsaftalen. Dette skal sikre, at køber først får fuld rettighed, når betingelserne er opfyldte. Her kan sælger trække salget tilbage, hvis køber ikke opfylder betingelserne. 

Reglen gælder ofte, at først når køber har betalt den fulde sum, er ejendomsretten overdraget.