Lejekontrakt

Er du nysgerrig på, hvad en lejekontrakt indebærer, og hvordan den regulerer forholdet mellem lejer og udlejer? Læs videre for at få en grundig forklaring på, hvad en lejekontrakt er, hvad den indeholder, og hvordan den fungerer. Derudover finder du svar på nogle af de mest almindelige spørgsmål om lejekontrakter.
Skrevet af vores interne tekstforfatter Sebastian. Last updated: 22. April 2024
Share article to a friend

Lejekontrakt – hvad betyder det?

En lejekontrakt udgør det juridiske fundament for lejeforholdet mellem en lejer og en udlejer. Denne kontrakt dokumenterer og fastlægger de forskellige vilkår, betingelser og ansvarsområder, som begge parter er bundet af i løbet af lejeperioden. Lejekontrakten er en afgørende del af lejeaftalen, der sikrer klarhed og retfærdighed for både lejer og udlejer.

Hvad indeholder en lejekontrakt?

En lejekontrakt kan indeholde forskellige elementer afhængigt af, hvem som laver den. Typisk inkluderer en lejekontrakt dog følgende elementer:

 1. Parternes Identitet og Kontaktoplysninger: Dette omfatter navnene på lejeren og udlejeren, samt deres kontaktoplysninger, herunder adresse, telefonnummer og e-mailadresse.
 2. Beskrivelse af Boligen: En detaljeret beskrivelse af den lejede bolig, herunder dens adresse, størrelse, faciliteter og eventuelle begrænsninger eller specielle betingelser.
 3. Lejeperiode: Angivelse af startdatoen for lejeaftalen samt dens varighed, enten som en fast periode (f.eks. et år) eller som en løbende periode med mulighed for opsigelse.
 4. Lejevilkår: Specifikation af beløbet for den månedlige husleje og betalingsplanen, herunder oplysninger om eventuelle forsyningsydelser, der er inkluderet i lejen.
 5. Depositum: Størrelsen på det indbetalte depositum og vilkårene for dets anvendelse, herunder reglerne for tilbagebetaling ved lejeaftalens ophør.
 6. Vedligeholdelse og Reparationer: Afsnit om hvilke parter der er ansvarlige for vedligeholdelse af boligen og eventuelle reparationer, herunder procedurer for at rapportere og udbedre skader.
 7. Opsigelsesbetingelser: Klare vilkår for hvordan og hvornår lejeaftalen kan opsiges af både lejer og udlejer, herunder de relevante opsigelsesfrister.
 8. Andre Bestemmelser: Eventuelle yderligere betingelser, regler eller aftaler mellem parterne, der ikke er dækket af de ovennævnte punkter.

Hvorfor har man en lejekontrakt?

Nogle af de grundlæggende årsager til at man har en lejekontrakt skyldes den juridiske beskyttelse, klarhed og tydelighed, samt forpligtelse til aftaler. Herunder er der opridset de tre punkter.

 1. Juridisk Beskyttelse: En lejekontrakt giver både lejer og udlejer juridisk beskyttelse ved at fastlægge deres rettigheder og ansvarsområder. Ved at dokumentere de aftalte vilkår og betingelser reduceres risikoen for misforståelser og tvister mellem parterne.
 2. Klarhed og Tydelighed: Ved at nedskrive alle vilkår og betingelser skaber en lejekontrakt klarhed og tydelighed omkring lejeaftalens omfang og indhold. Dette inkluderer alt fra betalingsforpligtelser og vedligeholdelsesansvar til opsigelsesbetingelser og eventuelle tilladte ændringer.
 3. Forpligtelse til Aftaler: En lejekontrakt fungerer som en formel bekræftelse af begge parters forpligtelse til at overholde de indgåede aftaler og forventninger i lejeaftalen. Dette skaber tillid og tryghed i lejeforholdet.

Hvem laver lejekontrakten? 

Lejekontrakten kan udarbejdes af forskellige parter afhængigt af konteksten:

Professionelle Udlejere: For professionelle udlejere, såsom ejendomsfirmaer eller udlejningsvirksomheder, udarbejdes lejekontrakten typisk af deres juridiske team eller advokater. Disse kontrakter er ofte standardiserede og følger lovgivningen og branchens bedste praksis.

Private Udlejere: Private udlejere, der lejer deres private boliger ud, kan vælge at udarbejde lejekontrakten selv eller få hjælp fra juridiske eksperter eller skabeloner til lejekontrakter. Det er vigtigt, at disse kontrakter overholder lovgivningen og indeholder alle nødvendige vilkår og betingelser.

Lejere: I visse tilfælde kan lejere også have en rolle i udarbejdelsen af lejekontrakten, især hvis de har specifikke behov eller anmodninger, der skal inkluderes i kontrakten. Det er dog normalt udlejeren, der har ansvaret for at fremlægge kontrakten.

Hos Boligzonen tilbyder vi en gratis digital lejekontrakt, som er udarbejdet af vores interne jurist og fungerer derfor juridisk korrekt i forhold til lovgivningen. Det betyder at du kvit og frit kan oprette din egen lejekontrakt igennem linket her, som kan bruges næste gang du enten skal leje eller udleje en bolig og ønsker at formaliteterne er i orden.