Lav nemt og GRATIS din
digitale lejekontrakt

Bliv guidet Underskriv digitalt Overhold lejeloven Spar penge Særlige vilkår

Hos BoligZonen anvender vi standardlejekontrakten typeformular A10, som trådte i kraft pr. 1.9.22

Med BoligZonens
lejekontrakt kan du
lave en:

 • Almindelig lejekontrakt
 • Lejekontrakt til værelsesudlejning
 • Fremlejekontrakt
 • Tidsbegrænset lejekontrakt

Hos BoligZonen kan du med vores enkle skabelon til lejekontrakt nemt og gratis lave en lejekontrakt, der overholder lejeloven og tager stilling til alle de væsentlige punkter, som du bør tage stilling til, når du udlejer din bolig.

Uanset hvilken lejekontrakt, du ønsker at lave, guider vi dig til korrekt udfyldelse af lejekontrakten med vores formular. Vi hjælper dig også med at formulere lejekontraktens § 11, som indeholder de særlige vilkår i lejeforholdet.

Når lejekontrakten er udfyldt, kan du nemt sende den til digital eller fysisk underskrift.

Den gældende standardlejekontrakt, som er udarbejdet af Boligministeriet, er pr. 1. september 2022 typeformular A10 - også kaldet typeformular A, 10. udgave. Når du bruger BoligZonens skabelon til at lave din lejekontrakt, er du sikker på, at du gør brug af den rigtige, lovlige og gældende standard lejekontrakt i dit lejeforhold.

Hvem kan gøre brug af BoligZonens 
lejekontrakt?

BoligZonens skabelon til lejekontrakt kan bruges til almindelige beboelseslejemål. Dvs. til udlejning af et værelse, udlejning af en lejlighed eller udlejning af et hus eller rækkehus til at bo i privat (privat beboelse).

Hvad enten du skal udleje et værelse, udleje et hus eller udleje en lejlighed til beboelse, så kan du altså gøre brug af BoligZonens digitale lejekontrakt. Lejekontrakten kan også bruges, hvis du skal udleje et beboelseslejemål, som indeholder en erhvervsdel (også kaldet et blandet lejemål). Du kan dog ikke bruge denne skabelon til lejekontrakt, hvis du vil udleje et lejemål, der kun kan benyttes til erhverv. Der vil du i stedet skulle gøre brug af en erhvervslejekontrakt.

BoligZonens skabelon til lejekontrakt kan - udover at være en almindelig lejekontrakt - også bruges til at lave en tidsbegrænset lejekontrakt, en uopsigelige lejekontrakt og til at lave en fremlejekontrakt.

Hvad skal jeg bruge for at udfylde
BoligZonens digitale lejekontrakt?

Inden du går i gang med at udfylde din digitale lejekontrakt, kan du med fordel have følgende oplysninger klar, som du skal bruge til at udfylde lejekontrakten:

 • Udlejer og lejers kontaktoplysninger
 • Oplysning om lejemålet og dets størrelse (m2)
 • Udlejers betalingsoplysninger (pengeinstitut og kontooplysninger)
 • Oplysninger om hvordan forbruget skal afregnes
 • En evt. husorden, hvis en sådan findes, alternativt kan du gøre brug af BoligZonens standardhusorden

Hvordan udfylder jeg
lejekontrakten?

De fleste udlejere, der udlejer et beboelseslejemål, vælger at bruge den standard lejekontrakt (typeformular A10), som er udarbejdet af Boligministeriet, og som er den vi tilbyder her hos BoligZonen. Skabelonen til lejekontrakten er en blanket, hvor de tomme felter skal udfyldes for at danne en lejekontrakt.

Når du gør brug af BoligZonens digitale lejekontrakt, bliver du med vores formular guidet gennem hvert enkelt trin i udfyldelsen af lejekontrakten.

Det eneste du skal gøre er at besvare de spørgsmål, der relaterer sig til de enkelte punkter i skabelonen til lejekontrakten og tilføje eventuelle særlige forhold i lejekontraktens § 11. Du kan også gøre brug af de typeeksempler på særlige vilkår, som BoligZonen har gjort tilgængelige under punktet ”særlige vilkår” i formularen.

Der er i alt 15 punkter, der skal udfyldes. Det tager ca. 15 minutter at udfylde spørgsmålene og danne din lejekontakt.

Herefter skal du blot sørge for at få lejekontrakten gemt og underskrevet af både udlejer og lejer.

Hvem skal underskrive
lejekontrakten?

Med BoligZonens digitale lejekontrakt kan du, efter at have udfyldt den, nemt sende lejekontrakten til underskrift hos udlejer og lejer – enten digitalt eller fysisk.

Når du har dannet din lejekontrakt, skal den altså underskrives af både lejer og udlejer for at være gyldig. Underskrives lejekontrakten ikke af begge parter risikerer du, at det ikke kan bevises, at de forhold, som står angivet i lejekontrakten, var udtryk for den aftale I indgik ved lejeforholdets begyndelse.

Du sender lejekontrakt til underskrift digitalt ved at sende den afsted til lejer og udlejers e-mail, hvorefter I hver især kan logge ind og underskrive lejekontrakten. Men du kan også vælge at få lejekontrakten underskrevet fysisk, ved at gemme den, og sende den afsted til underskrift på gammeldags manér.

Tager lejekontrakten højde for alle
væsentlige vilkår?

Gør du brug af BoligZonens digitale lejekontrakt, sikrer du dig, at der i lejekontrakten er taget højde for alle de væsentligste vilkår i lejeforholdet, så som:

 • Hvem udlejer er og hvem lejer er - dvs. lejer og udlejers navne og kontaktoplysninger
 • Om der er en husorden der skal følges
 • Om der må holdes husdyr i lejemålet
 • Hvilket lejemål der er tale om (f.eks. leje af værelse, leje af lejlighed, leje af hus eller leje af rækkehus)
 • Om der er tale om almindelige leje eller fremleje
 • Hvor stort et depositum der skal betales
 • Hvor stort lejemålet er / boligens størrelse – dvs. antal m2 og antal værelser
 • Hvornår lejeforholdet starter – dvs. indflytningsdagen på lejemålet
 • Hvor meget der skal betales i husleje
 • Om det er lejer eller udlejer, der har vedligeholdelsespligten i lejemålet
 • Om lejemålet er tidsbegrænset
 • Om der skal betales forudbetalt husleje
 • Hvordan og hvornår lejemålet kan opsiges
 • Om det er udlejer eller lejer der afholder udgiften til og leverer forbrug til lejemålet

Hvad er en 
lejekontrakt?

En lejekontrakt er en skriftlig aftale mellem udlejer og lejer, der beskriver og regulerer hvilke vilkår, der gælder i lejeforholdet. En lejekontrakt beskriver altså, hvilke rettigheder og forpligtelser lejer og udlejer har over for hinanden. En lejekontrakt kan også kaldes en lejeaftale.

En lejekontrakt bygger typisk på de vilkår, der stammer fra bestemmelserne i lejeloven, fordi der i lejeloven findes en lang række bestemmelser, som ikke kan fraviges. Det kaldes præceptive bestemmelser, og betyder at der ikke er aftalefrihed. Lejekontrakten kan dog – for så vidt angår de bestemmelser i lejeloven, som kan fraviges (det kaldes deklaratoriske bestemmelser) – være udformet på mange forskellige måder.

Mange oplever det derfor som svært, eller usikkert, at lave en lejekontrakt, fordi man er bange for at få udfyldt lejekontrakten forkert med den konsekvens, at hele eller dele af lejekontrakten bliver ugyldig. Med BoligZonens digitale lejekontrakt har vi derfor gjort det nemmere at udarbejde din lejekontrakt korrekt.

Bør du lave en 
lejekontrakt?

Skal du leje eller udleje en bolig, er lejekontrakten rigtig vigtig at have styr på. Lejekontrakten er nemlig lejer og udlejers fælles sikkerhed for, at vilkårene for udlejningen er på plads. Vi vil derfor til enhver tid anbefale, at der laves en skriftlig lejekontrakt, så der ikke opstår tvivl om, hvilke vilkår der gælder i lejeforholdet.

Med en lejekontrakt fra BoligZonen sikres det også, at du gør brug af den korrekte standard lejekontrakt (typeformular A10), at der nemt og korrekt bliver taget stilling til alle de væsentligste forhold, og at alle parter er enige om vilkår og betingelser for lejemålet. Det kan være med til at mindske konflikter og tvister om forholdene i lejeboligen.

Særlige vilkår

Med BoligZonens lejekontrakt sikrer du ikke blot, at der er taget stilling til de almindelige, men også væsentlige, vilkår. Du har nemlig også mulighed for at tilføje særlige vilkår i et særskilt afsnit i lejekontraktens § 11.

I lejekontraktens § 11, som indeholder de særlige vilkår i lejeforholdet, kan du indsætte tilføjelser eller fravigelser til lejekontrakten, hvis der er noget specielt, du ønsker skal være gældende, så som f.eks. en tidsbegrænsning af lejemålet , en særlig vedligeholdelsespligt, forhold omkring husdyr, huslejeregulering osv.

I lejekontraktens § 11 har du altså mulighed for at lave specifikke og konkrete tilføjelser eller fravigelser, men du skal være opmærksom på, at der er i henhold til lejeloven er en række begrænsninger i, hvad du kan vælge at fravige og tilføje. Du skal også være opmærksom på, at du i de særlige vilkår i lejekontraktens § 11 ikke skal angive forhold, der allerede følger af lejeloven eller forhold som allerede fremgår af en husorden.

Med BoligZonens digitale skabelon til lejekontrakt får du hjælp til at lave de særlige vilkår. Du kan derfor, hvis du ikke selv ønsker at formulere dine særlige vilkår i paragraf 11, med fordel også vælge at gøre brug af de eksempler på særlige vilkår, som BoligZonen stiller til rådighed. På den måde sikrer du, at du kommer omkring alle de forhold, som du gerne vil have, at din lejekontakt tager stilling til.

Skabelon til 
fremlejekontrakt

Er du selv lejer – men vil du gerne fremleje et værelse i din lejebolig eller hele din lejebolig, så kan du også gøre brug af BoligZonens digitale lejekontrakt til at lave en fremlejekontrakt. Du skal blot i starten af formularen angive, at der er tale om et fremlejeforhold i stedet for et almindeligt lejeforhold.

Det giver ofte anledning til tvivl, hvad forskellen på leje og fremleje er. Det medfører også tvivl om, hvad en almindelig lejekontrakt og en fremlejekontrakt er.

Lejeforholdet er et fremlejeforhold, hvis du som lejer (og ikke ejer) udlejer din leje- bolig (eller dit lejede værelse) til en ny lejer. Den nye lejer kaldes en fremlejetager.

Lejeforholdet er et ”almindeligt” lejeforhold, hvis du som ejer udlejer din bolig ud til en lejer. Udlejer du som ejer din bolig til en lejer, vil du skulle lave en ”almindelige” lejekontrakt.

Udlejer du som lejer (fremlejegiver) din bolig ud til en ny lejer – også kaldet fremlejetager, vil du skulle bruge en fremlejekontrakt. I et fremlejeforhold er det altså lejeren selv – og ikke ejeren af boligen – der (videre)udlejer sit lejemål til en ny lejer.

Du kan altså bruge denne skabelon til lejekontrakten til både ”almindelige” lejeforhold og fremlejeforhold. Den afgørende forskel er, at du indledningsvist får angivet, at der er tale om en fremlejekontrakt i stedet for en ”almindelig” lejekontrakt.

Med BoligZonens digitale lejekontrakt bliver du guidet til korrekt udfyldelse af din fremlejekontrakt.

Du kan læse mere om fremleje her.

Skabelon til
tidsbegrænset
lejekontrakt

Skal du udleje din bolig eller et værelse i en tidsbegrænset periode, så kan du også gøre brug af BoligZonens digitale lejekontrakt. Du skal blot angive perioden for tidsbegrænsningen i formularens punkt 5 samt indsætte en gyldige begrundelse for den tidsbegrænsede lejekontrakt.

Med BoligZonens digitale lejekontrakt bliver du guidet til korrekt udfyldelse af din tidsbegrænsede lejekontrakt.

Du kan læse mere om tidsbegrænsede lejemål her.

Skabelon til lejekontrakt
ved 
udlejning af værelse

Står du og skal udleje et værelse (udlejning af enkeltværelse), så kan du også gøre brug af BoligZonens digitale lejekontrakt. Du skal blot angive, at der er tale om udlejning af et værelse i formularens punkt 1.

Du kan læse mere om udlejning af værelser her.