Emne: Depositum og Forudbetalt leje

Hvad må udlejer kræve i depositum, og hvornår skal depositummet betales?

I lejeloven er der ikke krav om, at udlejer skal opkræve et depositum. Det er derfor valgfrit for udlejer, om han eller hun opkræver et depositum. Opkræver udlejeren et depositum hos lejeren, er der dog regler for, hvor meget der må opkræves i depositum.
Skrevet af vores interne jurist. Senest opdateret: 30. december 2023
Send artiklen til en ven

Hvor meget må udlejer opkræve i depositum?

Langt de fleste udlejere vælger at opkræve et depositum til sikkerhed for lejers forpligtelser ved fraflytning, på trods af at depositumreglerne i lejeloven giver mulighed for at fravælge det helt. 

Udlejer kan ved lejemålets begyndelse kræve et depositum på et beløb svarende til makismalt tre måneders husleje af lejer. 

Når størrelsen på depositummet skal udregnes, må der alene tages udgangspunkt i den reelle husleje. Det vil sige, at acontobetalinger til vand, varme og el derfor ikke må tillægges i den måde man beregner depositummet på. 

Er huslejen f.eks. på 8.000 kr./md og acontoforbrugsbeløb på 400 kr./md., må der maksimalt opkræves et depositum på 24.000 kr. 

Størrelsen af depositummet afhænger derfor af, hvad lejer skal betale i husleje pr. måned, og det er op til udlejeren, om der opkræves et depositum, og om det er svarende til en, to eller tre måneders husleje. 

Udlejer kan aldrig opkræve et depositum som svarer til mere end tre måneders husleje, heller ikke selvom udlejer måtte vælge at opkræve mindre i forudbetalt leje end svarende til tre måneders husleje.

Udlejer kan altså maksimalt kræve et depositum svarende til tre måneders husleje og maksimalt kræve forudbetalt leje svarende til tre måneders husleje. Det betyder, at der tilsammen maksimalt kan opkræves depositum og forudbetalt husleje svarende til i alt seks måneders husleje, men at udlejer ikke har retten til selv at kombinere, at der f.eks. skal indbetales et depositum svarende til fire måneders husleje og forudbetalt husleje svarende til to måneders husleje.

Depositumreglerne i lejeloven giver derfor også mulighed for, at udlejer kan vælge kun at opkræve et depositum eller kun at opkræve forudbetalt husleje. Det skal blot angives i lejeaftalen, hvad det er der opkræves og hvor meget der opkræves.

Måtte huslejen på et tidspunkt i lejeperioden blive forhøjet, vil udlejer, medmindre andet er aftalt i lejekontrakten, kunne kræve, at depositummet forhøjes tilsvarende, og at lejer derfor skal indbetale differencen.

LÆS OGSÅHvad må udlejer bruge depositummet til?

Hvornår skal lejer indbetale sit depositum? 

Hvor meget og hvornår du som lejer skal indbetale depositum eller forudbetalt leje til udlejer, vil være beskrevet i din lejeaftale.

Du vil typisk skulle indbetale depositum og forudbetalt leje i umiddelbar forlængelse af lejekontraktens indgåelse, i god tid inden din indflytning i lejemålet eller senest samtidig med betalingen af den første måneds husleje. 

Depositumreglerne i lejeloven stiller dog ikke krav om, hvornår indbetalingen af depositum eller forudbetalt leje skal ske. Det kan dog godt kræves indbetalt meget tidligt, dvs. i god tid før lejers indflytning. I så fald bør du være ekstra påpasselig, og være sikker på, at udlejer er reel, så du ikke risikerer at blive frarøvet din indbetaling. 

Hvad sker der, hvis lejer ikke betaler sit depositum til tiden?

Indbetaler lejer ikke depositum eller forudbetalt leje på det i lejeaftalen anførte tidspunkt, så vil udlejer kunne ophæve lejekontrakten, som følge af lejers misligholdelse. Det betyder altså, at udlejer vil kunne annullere lejeaftalen og finde en ny lejer til lejemålet, uden at udlejer behøver at opsige lejer efter de frister, som ellers gælder for opsigelse.