Emne: Depositum og Forudbetalt leje

Udlæg i depositum

Læs mere om, hvordan lejers kreditorer kan tage udlæg i et indbetalt depositum her.
Skrevet af vores interne jurist. Senest opdateret: 19. oktober 2023
Send artiklen til en ven

Udlæg i depositum

Lejers kreditorer kan gennem fogedretten tage udlæg i det depositum, lejeren har betalt til sin udlejer. At tage udlæg betyder, at de personer, som lejeren skylder penge, kan tage sikkerhed i det beløb, som lejeren har betalt i depositum. Udlejeren vil dog altid have førsteret til at gøre brug af depositummet, inden det tilkommer lejers kreditorer. 

En kreditor skal for det første have et fundament for at kunne gå i fogedretten. Har kreditor det, kan der tages sikkerhed i en række aktiver, herunder en lejers depositum. Du kan læse mere om inkasso og dét at gå i fogedretten her.

Har lejer en lejekontrakt og et indbetalt depositum, så vil kreditoren kunne tage et udlæg i depositummet, som sikkerhed for den skyld, lejer har til kreditoren. 

Selvom der tages udlæg i lejers depositum, vil hverken udlejer eller den kreditor, som har taget udlægget, kunne tvinge lejer til at fraflytte som følge af udlægget i depositummet. Det er altså først, når du som lejer fraflytter lejemålet, og udlejer har anvendt det, der skal bruges af depositummet til berettiget istandsættelse, at beløbet kan komme en kreditor til gode. 

Du skal dog være opmærksom på, at når en kreditor tager udlæg i dit depositum, så skal kreditor kontakte udlejer og meddele, at der er foretaget et udlæg. Det kaldes denunciation. Det er altså kreditors måde at sikre sig, at udlejer ikke kan udbetale et overskydende depositum til lejer selv, men derimod kun til de kreditorer, som har foretaget udlæg gennem fogedretten og i den rækkefølge, hvor de har foretaget udlæg i.

Når du som lejer har betalt din gæld til den kreditor, der har foretaget udlægget, vil udlægget naturligvis blive slettet. 

Læs mere om Depositum og Forudbetalt leje her.