Inkasso

Søg blandt 9 relevante artikler om alt indenfor inkasso.

Inkasso i lejeretlig sammenhæng kaldes ofte for huslejeinkasso. Inkassoinddrivelse kan blive relevant i et lejeforhold, hvis lejer f.eks. ikke betaler sin husleje, krav i henhold til flytteopgørelse eller et restkrav i forbrugsregnskabet til tiden. Er der tale om en væsentlig betalingsmisligholdelse, kan det også blive nødvendigt at få lejer udsat af lejemålet ved hjælp fra fogedretten i en udsættelsessag.

Her bliver du guidet til, hvordan man kan inddrive sit krav, hvis lejer ikke betaler til tiden, og hvordan man får lejer sat ud af lejemålet, hvis lejer ikke fraflytter frivilligt.