Emne: Inkasso

Registrering i RKI

RKI er et register, hvor dårlige betalere kan registreres. Der gælder dog en række krav til, hvordan og hvornår man kan registrere en dårlig betaler. Det kan du læse mere om her, ligesom du kan blive klogere på, hvordan man tjekker, om man er registreret i RKI, og på hvordan man igen slettes fra RKI.
Skrevet af vores interne jurist. Senest opdateret: 28. august 2023
Send artiklen til en ven

Hvad er RKI?

RKI står for Ribers Kredit Information og er et register, hvor dårlige betalere kan registreres. RKI er eget af firmaet Experian. RKI og Debitor Registret er de største registre i Danmark, hvor registrering af dårlige betalere kan ske. 

RKI eller Debitor Registret sælger disse oplysninger om ”dårlige betalere” til pengeinstitutter, udlejere, virksomheder, der sælger vare på afbetaling og andre, som har en kreditmæssig interesse i at vide, om de har at gøre med en ”dårlig betaler”, således at der kan foretages en kreditvurdering af vedkommende. 

Hvad sker der, hvis man bliver registreret i RKI? 

Bliver du registreret i RKI, så bliver det langt svære for dig at låne penge, fordi du bliver stemplet som værende en ”dårlig betaler”.

De fleste større virksomheder, herunder banker og andre finansieringsinstitutter, tjekker deres kunder inden de tilbyder lån, og giver derfor afslag på at låne penge til personer, som er registreret som værende en dårlig betaler. 

Men det kan også have den konsekvens, at du ikke kan bestille et telefon- eller tv-abonnement eller købe ting på afbetaling, fordi også sådanne selskaber nægter at indgå aftale med en, der er registreret som ”dårlig betaler”. 

Er der en nedre grænse for, hvornår man kan registrer en ”dårlig betaler” i RKI?

Når man taler om registrering i RKI, så er der en såkaldt bagatelgrænse for, hvornår man kan registrere en ”dårlig betaler”. 

Er der tale om en gæld til det offentlige, så skal skylden være på min. 7.500 kr., før der sker registrering i RKI. 

Er der tale om en gæld, der skyldes til en privat virksomhed, f.eks. en bank, et telefonselskab, en udlejer mv., så vil en gæld på mellem 200 – 1.000 kr. kunne medføre registrering i RKI’s lukkede register, hvor offentligheden ikke kan få adgang til oplysningerne. Gæld på over 1.000 kr. vil derimod kunne medføre registrering af den ”dårlige betaler” i et åbent register.

Hvornår kan man registrere en dårlig betaler i RKI? 

Betaler en debitor ikke sin gæld eller regning til tiden, så vil kreditor kunne registrere vedkommende i RKI eller Debitor Registret som værende en dårlig betaler. 

Kreditor vil dog skulle overholde en række regler, før det er tilladt at registrere en dårlig betaler. 

Det er for det første et krav, at kreditor skal have rykket skyldner skriftligt for den manglende betaling. Derudover er det også en betingelse, at der skal være fremsendt minimum 3 rykkerskrivelser. Rykkerskrivelserne skal desuden overholde de ”almindelige” krav, som gælder til rykkerskrivelser, herunder forstået at der skal være minimum 10 dage mellem hver rykker. 

Du kan læse mere om rykkerskrivelser her. 

Der gælder også et krav om, at man som kreditor ikke må have varslet om RKI i de første to rykkerskrivelser. Varslingen om at manglende betaling medfører registrering i RKI skal derfor fremgå af tredje rykkerskrivelse. 

Man kan ikke registrer en skyldner, som har fremsat indsigelser mod kravet. 

Har skyldner ikke gjort indsigelse mod kravet, eller har man et fundament for kravet, dvs. hvis man f.eks. har en dom eller skyldner underskrift en skylderklæring, hvor gælden anerkendes, så kan der ske registrering af debitor i RKI i det åbne og offentlige tilgængelige register. Den samlede gæld skal dog være over 1.000 kr. Er gælden herunder, vil man kunne registrere skyldneren i et lukket register hos RKI. 

Man kan dog ikke registrere personer under 18 år i RKI. 

Du kan læse mere om selve inkassoprocessen her. 

Hvordan varsler man om RKI-registrering? 

Ønsker du som kreditor at indberette en skyldner til RKI, skal du i din tredje rykkerskrivelse varsle om, at fortsat manglende betaling vil medføre registrering i RKI. 

Det kan du f.eks. gøre på følgende måde: 

”Registrering i RKI: Manglende betaling inden for ovenstående frist på 10 dage vil ligeledes medføre, at du registreres i RKI som dårlig betaler. Det kan have store, negative økonomiske konsekvenser at blive registreret i RKI.”

Må man registrere en skyldner i RKI, som er uenig i kravet?

Hvis skylder er uenig i at der skyldes penge eller i beløbets størrelse, og derfor har fremsat indsigelser mod kravet, så vil kreditor ikke kunne registrere vedkommende som ”dårlig betaler” i RKI eller Debitor Registret. 

Er du som skyldner alligevel blevet registreret, skal du bede kreditor, RKI eller Debitor Registret om at blive slettet. 

Først når der foreligger en afklaring, f.eks. en dom, omkring kravets beståen, vil der igen kunne ske registrering. 

RKI tjek – sådan tjekker du, om du er registreret i RKI

Er du blevet varslet om registrering i RKI, men har du fortsat ikke betalt skylden eller fremsat indsigelser mod kravet, så vil kreditor, den som du skylder penge, registre dig i RKI eller Debitor Registret som en dårlig betaler. Herefter vil du blive underrettet om registreringen. 

Vil du tjekke, om du er registreret i RKI så klik her. 

Vil du tjekke, om du er registreret i Debitor Registret så klik her. 

Der er ikke noget til hinder for, at du kan være registreret i begge registre. 

Oplysningerne, der er registreret om ”dårlige betalere” i RKI er personfølsomme oplysninger. Det er derfor ikke tilladt for kreditorer eller andre at søge oplysninger frem på vegne af andre, ligesom det heller ikke er tilladt at søge efter oplysninger om personer eller firmaer, som man ikke indgår i et kontraktforhold med af kreditmæssig karakter.  

Hvordan kommer man ud af RKI?

Er du registreret i RKI som værende ”dårlig betaler”, så bliver registreringen slettet, når skylden er betalt. 

Det er kreditor, der har ansvaret for at få dig slettet for RKI eller Debitor Registret, når du har betalt din gæld, men for at undgå misforståelser, så bed altid om en kvittering for din indfrielse af gælden. 

Har du af den ene eller den anden årsag ikke mulighed for at betale din gæld, vil de fleste kreditorer lade deres skyldner slippe for registreringen i RKI mod at der indgås en afbetalingsordning, som naturligvis skal overholdes for at undgå registreringen. 

Betales gælden ikke vil registreringen i RKI bortfalde efter 5 år. Kreditor har ikke mulighed for at registrere en skyldner to gange for samme regning, når de i alt 5 år er udløbet. Det betyder dog ikke nødvendigvis, at gælden er slettet. 

Lån trods RKI

Der er stort set ingen lånemuligheder, når først man er registreret i RKI. Mange finansieringsinstitutter vil ligefrem have skrevet ind i deres lånevilkår, at det er en misligholdelse af aftaleforholdet, hvis man bliver registreret som ”dårlig betaler”. 

Der kan dog være private låneudbydere – ofte udbydere af kviklån, der vælger at se bort fra registreringen i RKI, men udgangspunktet er, at det er meget op ad bakke at få lov at låne penge. 

Man bør være særlig påpasselig, når man undersøger markedet for optagelse af lån, trods RKI-registrering, fordi de vilkår, der tilbydes ofte vil være ekstra byrdefulde, samtidig med at der i visse tilfælde bruges strikse inddrivelsesmetoder. 

Der er dog også udbydere, der vil låne penge ud mod sikkerhed i form af en kautionist eller ved at skyldner indlevere nogle genstande af værdi, som sikkerhed for tilbagebetalingen. 

Hvad koster det, at registrere en dårlig betaler i RKI? 

Registrering af en ”dårlig betaler” i RKI sker som udgangspunkt ud fra et medlemskab hos Experian. Du vil derfor skulle kontakte dem, hvis du som kreditor ønsker et medlemskab.