Handelsbetingelser
- BoligZonen

BoligZonen er en boligportal, der formidler kontakten mellem udlejere og lejere af boliger i hele Danmark.

BoligZonen er dermed målrettet henholdsvis udlejere, som ønsker at annoncere og udleje én eller flere ledige lejeboliger, og boligsøgende/lejere, som ønsker at finde et ledigt lejemål. 

Derudover stiller BoligZonen en række redskaber til rådighed, så som f.eks. artikler, skabeloner og vejledninger, der har til formål at lette dét at udleje og leje boliger i Danmark. 

BoligZonen har til formål at være en boligportal, hvor lejer og udlejer kan finde hinanden og finde relevante redskaber til udlejning. BoligZonen administrer og faciliteter ikke selve udlejningen af de respektive boliger som annonceres på hjemmesiden. 

BoligZonen ApS (herefter BoligZonen)

Næstvedgade 28, kl. th.

2100 København Ø

CVR: 39223112

E-mail: kundeservice@boligzonen.dk

Nærværende Handelsbetingelser er gældende mellem den enkelte bruger (herefter ”Bruger”) og BoligZonen. 

Ved ”Bruger” forstås den, der opretter en bruger på BoligZonen, typisk med den formål at søge efter en lejebolig, eller at udleje en lejebolig, herunder at oprette en Profil, en Boligannonce, en Boligsøgerannonce, en BoligMatcher, den som køber et abonnement, eller den som gør brug af andre ydelser hos BoligZonen, f.eks. i form af køb af skabeloner mv. 

Det er en betingelse, at Brugeren ved sin oprettelse af en brugerkonto, sit køb af et abonnement hos BoligZonen, og eller ved brugen eller købet af øvrige tjenesteydelser (herefter Tjenesterne) tilbudt af BoligZonen, har læst og accepteret nærværende Handelsbetingelser. 

Kun personer der er 18 år eller ældre, kan købe et abonnement eller oprette Boligannoncer hos BoligZonen.

Disse Handelsbetingelser udgør, sammen med BoligZonens Persondatapolitik og Cookiepolitik, samlet den aftale, der er gældende mellem Brugeren og BoligZonen. 

BoligZonen er som udgangspunkt gratis at tilgå. Du kan til enhver tid søge efter lejeboliger i vores boligportal samt gratis oprette en brugerkonto, og herefter en Profil, en Boligsøgerannonce, en Boligannonce og en BoligMatcher. 

Ønskes der adgang til udlejernes kontaktoplysninger, skal der købes en abonnementsbaseret adgang hertil. 

Når der købes adgang til udlejernes kontaktoplysninger på BoligZonen, oprettes der derfor samtidig et løbende abonnement, der giver dig adgang til udlejers kontaktoplysninger, indtil abonnementet opsiges. 

Købet af adgangen til udlejers kontaktoplysninger er, ligesom de øvrige tjenester på BoligZonen, en online tjenesteydelse med samtidig oprettelse af et løbende abonnement, der giver dig adgang til udlejers kontaktoplysninger på de aktive lejeboligannoncer der findes på http://www.BoligZonen.dk. 

BoligZonen er ikke involveret i hverken kontakten mellem den boligsøgende/lejer og udlejer, eller selve udlejningen af de respektive lejeboliger. 

En Profil er en kort beskrivelse af dig, som enten er lejer eller udlejer. Profilen kan ses af dig og de personer, du er i kontakt med. 

En Boligsøgerannonce er en af dig udfyldt annonce, der præsenterer dig som boligsøgende, med angivelse af oplysninger om dig og dine kriterier for din ønskede lejebolig. En Boligsøgerannonce kan ses af alle besøgende på BoligZonen. 

En BoligMatcher er en tjeneste der, ud fra nogle af dig angivne kriterier, giver dig besked om nye relevante lejeboliger pr. mail.

En Boligannonce er en af udlejer udfyldt annonce med oplysninger om det af udlejer tilhørende ledige lejemål. 

Foruden ovenstående Tjenester tilbyder BoligZonen også en række skabeloner, nogle er gratis at tilgå andre kræves der betaling for. 

Brugeren skal for at få adgang til Tjenesterne registrere en brugerkonto på BoligZonen. 

Brugeren er ansvarlig for at sikre, at de angivne oplysninger ved oprettelsen af brugerkontoen er korrekte. Ved registrering må Brugeren ligeledes kun give oplysninger vedrørende sin egen mailadresse og egne betalings- og kreditkort. 

Ved registrering af brugerkontoen skal Brugeren angive et brugernavn og et password (herefter “Login Oplysninger”). Brugerens Login Oplysninger er personlige og må ikke videregives, udlånes til eller bruges af andre.

Brugeren skal opbevare Login Oplysningerne på et sikkert sted, således at andre ikke kan få uberettiget adgang til dem. Brugeren er ansvarlig for al brug af sin brugerkonto.

Login Oplysningerne må ikke misbruges, ligesom der heller ikke må ske videreformidling af de oplysninger, som Brugeren via Tjenesterne får adgang til. 

Misbruges Login Oplysningerne eller de oplysninger, som der via Login Oplysninger opnås adgang til, vil det kunne føre til spærring af Tjenesterne for den respektive Bruger uden at den allerede betalte abonnementsydelse tilbagebetales. 

Hvis Brugeren får mistanke om ulovlig brug af Brugerens Login Oplysninger, skal Brugeren straks underrette BoligZonen samt ændre sit password.

Når du køber adgang til udlejernes kontaktoplysninger på BoligZonen koster de første 4 dages adgang 29 kr. Købet er abonnementsbaseret, hvilket betyder, at du samtidig med købet opretter et abonnement, som herefter fortsætter og fornyes automatisk. Abonnementet koster efter udløbet af de 4 dage herefter 349 kr. om måneden. Der er altså tale om et løbende abonnement, som periodisk fornyes hver 30. dag. 

Det betyder også, at du samtidig med dit køb på 29 kr. (for de første 4 dage) accepterer, at BoligZonen herefter må hæve den aftalte månedlige abonnementspris på 349 kr., indtil abonnementet opsiges.

En abonnementsperiode begynder på tidspunktet, hvor købet gennemføres – dvs. på tidspunktet, hvor abonnementet oprettes. Det er derfor ikke tidspunktet, hvor beløbet trækkes på din konto i banken, som er afgørende for periodens længde.

Du kan altid logge ind på ”Min side - som lejer” under ”Konto” og se en status på dit abonnement, herunder hvornår det fornyes, ligesom du også vil kunne se dine gennemførte betalinger. 

Du opsiger dit abonnement ved at logge ind på ”Min side - som lejer” på BoligZonen. Der kan du under ”Konto” trykke ”Opsig abonnement”.  

De første 24 timer efter dit køb af et abonnement hos BoligZonen kan du ikke opsige dit abonnement. Efter udløbet af de første 24 timer kan du til enhver tid opsige dit løbende abonnement. 

Når du har opsagt dit abonnementet, modtager du en mail med en bekræftelse på din opsigelse. Du skal være opmærksom på, at mailen kan havne i dit spam-/reklamefilter. Modtager du ikke mailen, som bekræfter din opsigelse, eller oplever du andre problemer i forbindelse med din opsigelse, skal du straks rette henvendelse til vores kundeservice, så vi kan hjælpe og tjekke, om opsigelsen er gået korrekt igennem. 

Det er Brugerens ansvar at gemme kvitteringen for ­opsigelsen som dokumentation for, at opsigelsen har fundet sted.   

Opsigelsen af dit abonnement vil have virkning fra udgangen af den indeværende betalingsperiodes udløb. Du betaler derfor ikke yderligere, når den indeværende periode, opsigelsen sker i, er udløbet. 

Når du har opsagt dit abonnement på BoligZonen, vil fremadrettede opkrævninger derfor bortfalde og abonnementet afsluttes, med mindre du måtte genaktivere dit abonnement. 

Når et abonnement opsiges, kan du stadig bruge Tjenesterne i den indeværende periode, svarende til den tilbageværende tid af den abonnementsperiode, du senest har betalt for. Allerede gennemførte abonnementskøb refunderes ikke.

Du kan ikke opsige dit abonnement ved at afvise en betaling, jf. afsnittet Betaling. Du vil i stedet skulle opsige dit løbende abonnement ved at logge ind på BoligZonen, før dit abonnement vil blive betragtet som opsagt. 

Når du køber et abonnement hos BoligZonen kan du kontakte udlejere af aktive lejeboligannoncer på BoligZonen straks efter gennemførslen af din betaling. 

Når du køber et abonnement hos BoligZonen vil du tilmed kunne se dit abonnement under ”Konto” ved at logge ind med din bruger på ”Min side” på BoligZonen, ligesom du straks efter gennemførslen af din betaling vil modtage en bekræftelsesmail på købet af dit abonnement. Modtager du ikke en sådan mail, skal du straks tage kontakt til BoligZonens kundeservice. 

Når du køber en skabelon eller formular på BoligZonen har du adgang til dokumentet strakt efter gennemførslen af din betaling, ligesom du straks efter gennemførslen af din betaling vil modtage en bekræftelsesmail på købet.

Kvitteringen for dit køb finder du ligeledes under ”Min side” under ”Konto”.

Når du køber en Tjeneste hos BoligZonen, f.eks. ved at købe adgang til udlejernes kontaktoplysninger, accepter du samtidig, at BoligZonen må hæve det aftalte beløb, svarende til enten den valgte abonnementsløsning eller prisen for den valgte ydelse, fra dit betalingskort. 

Har du gennemført dit abonnementskøb ved brug af MobilePay, har du samtidig gjort brug af MobilePay Subscriptions, som er MobilePays løsning til faste betalinger og abonnementer. Brugeren tilmelder sig den faste abonnementsbetaling med ét enkelt swipe i MobilePay, og betalingerne fortsætter automatisk – uden at Brugeren skal swipe igen, når den løbende abonnementsydelse trækkes.

Har du ved dit køb gjort brug af MobilePay, skal du være opmærksom på, at MobilePay kører betalinger igennem én gang dagligt – og typisk om natten, hvorfor du vil kunne opleve, at beløbet ikke er trukket på det eksakte tidspunkt, du gennemførte betalingen. 

Du skal også være opmærksom på, at der kan gå op til 4 bankdage fra din gennemførelse af et køb, til pengene trækkes på din konto. Det gælder også opkrævningen af den løbende abonnementsydelse. 

Når du køber en Tjeneste hos BoligZonen bliver du, forud for din accept af købet, oplyst om den ydelse, du køber, prisen inkl. moms og betalingsvilkår, ligesom du vil skulle acceptere nærværende Handelsbetingelser for at kunne gennemgøre købet. Du vil til enhver tid kunne afbryde dit køb, inden betalingen er gennemført.

Betaling vil først blive trukket på din konto, når din bruger-adgang er oprettet og købet er gennemført medmindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre.

Brugeren skal udføre betalingen for købet via de af BoligZonen tilbudte betalingsmuligheder på hjemmesiden. 

Brugeren forpligter sig til, ved hver betalingsdato (dvs. ved hver fornyelse af abonnementet), at have tilstrækkelige midler til betaling tilgængelige via det valgte betalingsmiddel. Bliver en betaling afvist, vil BoligZonen forsøge at trække den skyldige abonnementsbetaling på senere tidspunkter. Lykkedes det ikke at opkræve betalingen, spærres der for Tjenesterne, og vi vil herefter betragte den manglende betaling som en framelding. Du vil herefter kunne tilmelde et nyt betalingskort og forny dit abonnement, hvis dette ønskes.

BoligZonen modtager online betalinger med Dankort, Visa/Dankort, Visa, Mastercard, Mobilepay Online. 

Alle beløb på hjemmesiden er inklusive moms. Hjemmesiden bruger følgende valutaer til prissætning: Denmark - Kroner (DKK).

Vi anvender den størst mulige sikkerhed for brugen af dine kortoplysninger på BoligZonen, og vi gemmer ikke dine kortoplysninger. BoligZonen benytter en sikker betalingsserver, der krypterer alle oplysninger med SSL-protokol hvilket betyder, at din data er sikker og ikke kan læses af udefrakommende.

På BoligZonen kan der oprettes Boligannoncer og Boligsøgerannoncer.

Som Bruger indestår du for, at det indhold, du opretter ved brug af BoligZonens Tjenester, er i overensstemmelse med vores regler for annoncering.

Annoncering på BoligZonen skal være indholdsmæssig korrekt i både tekst og billeder. Indholdet må ikke være usandt eller krænke tredjemands rettigheder, ligesom det ikke må være vildledende, fjendtligt, diskriminerende, racistisk eller på anden måde anstødeligt. 

Annoncering på BoligZonen må ikke krænke ophavs-, varemærke eller andre immaterielle rettigheder.

Det er ikke tilladt at angive kontaktoplysninger eller den specifikke adresse i hverken annonceoverskrifter eller den til annoncen tilhørende tekst. 

Du forpligter dig, ved tiltrædelsen af nærværende Handelsbetingelser, til at slette annoncer, så som Boligannoncer eller Boligsøgerannoncer, når de ikke længere kan betragtes som relevante/aktive. Det betyder, at Boligannoncer skal slettes/inaktiveres, så snart boligen er udlejet, og at Boligsøgerannoncer skal slettes, så snart du ikke længere er boligsøgende. 

BoligZonen forbeholder sig retten til, til enhver tid, at redigere eller fjerne annoncer helt eller delvist, hvis indholdet af BoligZonen vurderes eller formodes at være i strid med gældende lovgivning, BoligZonens krav til annoncering, hensynet til Brugerne eller vores omdømme.

BoligZonen har et stort netværk af facebook-grupper for lejeboliger. Når du opretter en Boligannonce på BoligZonen accepterer du samtidig, at din Boligannonce må deles i vores facebook-grupper. Dette gøres udelukkende for at hjælpe dig med annoncering af din bolig, så det kommer ud til så mange potentielle lejere som muligt.

Når du opretter en brugerkonto med henblik på at opnå adgang til BoligZonens boligportal med lejeboliger og hertil hørende ydelser på BoligZonen – og dermed afgiver din mail i forbindelse med oprettelsen af kontoen/adgangen – accepterer du samtidig, at BoligZonen, kan markedsføre tilsvarende af vores produkter via elektronisk post, så som mails om relevante lejemål. 

Du kan til enhver tid – enten forud for din brugerkonto-oprettelse – eller efterfølgende gebyrfrit frabede dig/afmelde dig, så du ikke længere modtager vores henvendelser med markedsføring af tilsvarende produkter.

Ønsker du at frabede dig disse henvendelser, kan du enten gøre det i forbindelse med, at du afgiver din ordre om en brugerkontooprettelse/abonnementskøb, ved at angive det i en bemærkning/kommentar til oprettelsen, ved - efter brugerkontooprettelsen/abonnementskøbet - at bruge afmelder-linket i fremsendte mails eller ved til enhver tid – både før og efter brugerkontooprettelsen/abonnementskøbet - at skrive det direkte til vores kundeservice.

Måtte du fortryde købet af et abonnement eller anden Tjeneste købt hos BoligZonen ydes der i henhold til forbrugeraftaleloven 14 dages fortrydelsesret på dit køb. Du har derfor ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage. 

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor aftalen blev indgået/købet er gennemført. Ønsket om fortrydelse af abonnementskøbet skal meddeles os senest 14 efter aftalens indgåelse /gennemførsel af købet. 

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

For så vidt angår abonnementer købt på BoligZonen gælder fortrydelsesfristen dog kun, så længe abonnementet ikke er taget i brug. 

For så vidt angår skabeloner købt på BoligZonen gælder fortrydelsesfristen dog kun, så længe skabelonen ikke er hentet. Ved ”hentet” forstås, at dokumentet, som er af digitalt indhold, er åbnet og eller downloadet. 

Vil du gøre brug af fortrydelsesretten på købet af dit abonnement, skal du derfor undlade at tage dit abonnement i brug ved straks efter dit køb at logge af BoligZonen. Herefter skal du kontakte kundeservice (kundeservice@boligzonen.dk) med meddelelse om, at du vil gøre brug af din fortrydelsesret.

Hvis du f.eks. logger ind på din brugerkonto efter gennemførslen af abonnementskøbet, starter søgning af boliger, tager kontakt til en udlejer, annoncerer, laver en Boligsøgerannonce eller foretager lignende aktiviteter bortfalder din fortrydelsesret derfor som følge af brugen af abonnementet. 

Vil du gøre brug af din fortrydelsesret på købet af en skabelon, skal du undlade at hente skabelonen. Så snart skabelonen er hentet, accepterer du, at din fortrydelsesret bortfalder. 

Såfremt du tager dit abonnement i brug eller henter en skabelon, accepterer du ved din tiltrædelse af disse vilkår, at du ikke længere kan fortryde dit køb, fordi din Tjeneste/service er leveret.

Meddelelse om brug af fortrydelsesret skal sendes på mail til kundeservice@boligzonen.dk. I meddelelsen skal der gøres tydeligt opmærksom på dit ønske om at gøre brug af fortrydelsesretten, ligesom du vil skulle oplyse os om, med hvilket navn og med hvilken mail du har gennemført købet samt hvornår købet er gennemført. Du kan også gøre brug af denne standardblanket, men det er ikke obligatorisk. 

Fortrydelsesretten ved køb af et abonnement hos BoligZonen gælder kun i de første 14 dage efter gennemførelsen af det oprindelige køb/tegningen af abonnementet, hvorefter fortrydelsesfristen bortfalder. Fortrydelsesfristen vil derfor ikke kunne gøres gældende ved den løbende betaling af den abonnementsydelse, som opkræves efter udløbet af fortrydelsesperioden.

Hvis du gør berettiget brug af din fortrydelsesret, vil BoligZonen refundere dig det beløb, du har betalt uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage efter modtagelse af din fortrydelsesanmodning. 

Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Skulle det ske, at vores Tjenester eller service ikke lever op til dine forventninger, bedes du rette henvendelse til vores kundeservice, og så vil vi gøre alt, hvad vi kan for at finde en tilfredsstillende løsning.  

Opstår der som følge af tekniske fejl på BoligZonen f.eks. uhensigtsmæssige driftsnedbrud, forlænget svartider eller lignende, forbeholder BoligZonen sig retten til at afhjælpe problemet ved f.eks. at give brugeren ekstra abonnementstid, der svarer til den tid servicen ikke har kunnet benyttes. Dette kræver, at brugeren sender dokumentation, for at servicen ikke har kunne tilgås - f.eks. i form af screenshot og klokkeslæt.

Reklamation vedr. fejl og mangler på BoligZonen skal meddeles til BoligZonen i rimelig tid efter fejlens opståen. 

Ønskes der refundering af et køb som følge af konstatering af en uægte/falsk annonce, bedes du straks rette henvendelse til kundeservice, med den fornødne oplysninger, herunder billededokumentation, for den formodede falske annonce.

Oplever du som Bruger problemer eller fejl på BoligZonen, uretmæssig brug, uægte annoncer, stødende indhold eller lignende, skal du straks kontakte os på kundeservice@boligzonen.dk, så vi kan få løst problemet hurtigst muligt. 

Misbruges brugen af BoligZonen, herunder nærværende vilkår, vil BoligZonen kunne slette det nødvendige indhold, herunder begrænse eller afbryde vores Tjeneste (f.eks. din brugerkonto, din Boligsøgerannonce, din Boligannonce eller lignende) samt ophæve dit abonnement. 

BoligZonen tager forbehold for benyttelse af disse foranstaltninger, men vi påtager os ikke noget ansvar for uautoriseret eller ulovligt indhold eller uberettigede benyttelse af vores hjemmeside eller Tjenester.

BoligZonens hjemmeside og indhold må ikke kopieres, ændres eller distribueres i nogen form, herunder heller ikke ophavsrettigheder eller varemærker. 

Al data på BoligZonen tilhører BoligZonen og er ophavsretligt beskyttet. Intet indhold, data, ophavsrettigheder eller varemærker på BoligZonen må anvendes i kommercielt øjemed, der må ikke crawles indhold, ligesom ingen tekster, boliger, annoncer, billeder, kontaktinformationer, skabeloner eller lignende indhold eller data må kopieres, ændres, deles, misbruges eller distribueres fra BoligZonen.

På BoligZonen skal "Lov om ophavsret" overholdes. 

Brugeren må kun uploade materiale, herunder billeder, film og tekst, som brugeren enten har ophavsrettigheden til, og som ikke krænker ophavsretten for en tredjepart. "Lov om ophavsret" gælder overalt på hjemmesiden, her i blandt: Materiale Brugeren viser på sin profil og i sine annoncer.

Ved oprettelse af indhold på BoligZonen giver du BoligZonen en ubegrænset, vederlagsfri, uigenkaldelig og overdragelig ret til at tilgængeligøre, ændre og fremstille indholdet, herunder data, tekst og billeder. 

BoligZonen gør brug af denne ret til f.eks. at lagre og vise dine annoncer samt til markedsføringsformål.

BoligZonen er, foruden selve formidlingen af kontakten, ikke involveret i interaktionen eller transaktioner mellem lejer og udlejer, ligesom BoligZonen ikke er hverken udlejer eller administrator på de boliger, som annonceres på BoligZonen. 

BoligZonen er derfor heller ikke ansvarlig for indholdet eller nøjagtigheden af de formidlede oplysninger, herunder heller ikke for rigtigheden af indholdet på de annoncer, der findes på BoligZonen. 

Det er Brugerens ansvar at sikre sig, at de afgivne brugeroplysninger, herunder den mail, der anvendes til oprettelsen af en brugerkonto, er korrekt angivet. Modtager du ikke en kvittering for dit køb, eller har du af anden grund mistanke om, at der er angivet en forkert mail ved din brugeroprettelse eller dit køb, skal du derfor straks tage fat i BoligZonens kundeservice, så fejlen kan blive rettet. BoligZonen er ikke ansvarlig for Brugernes fejlagtige oplysninger, eller følgerne heraf, så som f.eks. manglende modtagelse af kvittering for købet eller opsigelsen af et abonnement, som følge af en forkert indtastet mailadresse. 

Det er til enhver tid Brugerens ansvar at udvise fornøden omhu og opmærksomhed, når der navigeres på og gøres brug af hjemmesiden, også for så vidt angår indholdet af oplysninger, herunder bl.a. i Boligannoncer og de oplysninger Brugeren måtte afgive i en Boligsøgerannonce, idet BoligZonen ikke er ansvarlig for andre Brugeres – eller tredjemands – anvendelse af tilgængelige data på BoligZonen. 

BoligZonen er ikke ansvarlig for, at kontaktoplysninger eller informationer omkring annoncerede lejemål er korrekte. BoligZonen gør dog alt, hvad vi kan for at sikre korrekthed i alle annoncerne, men da boligerne ikke er vores egne, kan vi ikke indestå for, at de angivne oplysninger er korrekte. Har du som bruger mistanke om, at der er en uægte/falsk annonce på BoligZonen, bedes du straks rette henvendelse til BoligZonens kundeservice, så dét kan blive undersøgt nærmere.  

Ligeledes er BoligZonen heller ikke ansvarlig, hvis boligsøgende og udlejer går forgæves i forsøget på at opnå kontakt til hinanden. BoligZonen kan heller ikke gøres ansvarlig for de informationer og vilkår, som fremgår på udlejer eller administratorers hjemmeside. 

BoligZonen er heller ikke ansvarlig for tab forårsaget som følge af hackerangrev, virus, servernedbrud, svigtende adgang til hjemmesiden, system og IT-mæssige nedbrud på BoligZonen eller hos udlejer eller dennes administrator, heller ikke selvom et sådan nedbrud måtte medføre tab af data i BoligZonens systemer.

BoligZonen er desuden heller ikke ansvarlig for forhold som er uden for BoligZonens kontrol, herunder force majeure, tredjemands misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for BoligZonens kontrol.

De dokumenter/skabeloner, der er tilgængelige eller kan købes på BoligZonen er afhængige af Brugerens input og valg, hvorfor eventuelle fejl eller ukorrekte angivelse i det indhold Brugeren angiver ikke er BoligZonens ansvar. 

De dokumenter, artikler og skabeloner, som er tilgængelige på BoligZonen er en inspiration til, hvordan et givet emne kan håndteres. Du har som Bruger selv det fulde ansvar for at sikre dig, at kontrakten er korrekt udfyldt og lovligt udformet. Det udgør ikke juridiske rådgivning, og der tages i det hele forbehold for korrektheden af indholdet også i juridisk forstand. Enhver (lejeretslig)problemstilling kræver konkret stillingtagen til det specifikke forhold for korrekt anvendelse. Der opfordres derfor i enhver henseende til, at der søges sagkyndig rådgivning, når der skal gøres brug af juridiske dokumenter og skabeloner, så det sikres, at anvendelsen sker korrekt i forhold til den konkrete problemstilling. BoligZonen kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for anvendelsen af de respektive skabeloner tilbudt på BoligZonen. BoligZonen er således ikke ansvarlig for hverken direkte, indirekte eller afledte tab, som Brugeren eller andre måtte lide som følge af anvendelsen af skabelonerne/dokumenterne/artiklerne.  

Indholdet på BoligZonen, korrespondance eller anden kontakt med BoligZonen udgør ikke juridisk rådgivning af nogen art.

Når du benytter BoligZonen og de Tjenester der tilbydes dér, accepterer du samtidig, at BoligZonen som dataansvarlig indsamler, overfører, lagrer, bruger og registrer dine personlige oplysninger på servere placeret i Tyskland. 

Alle dine oplysninger bliver behandlet fortroligt, og vil kun være tilgængelige for betroede medarbejdere hos BoligZonen. 

Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, enten i forbindelse med oprettelse af en brugerkonto, Boligannonce, Boligsøgerannonce, BoligMatcher eller i forbindelse med et køb, sikrer vi, at du altid er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor. Der henvises til BoligZonens Persondatapolitik.

Al kommunikation med kontokortoplysninger mellem dig og serveren, samt login, sker i øvrigt over en sikker forbindelse, med SSL (Secure Socket Layer). 

Vi kontrollerer løbende den registrerede data, for at sikre rigtigheden af opbevarede data. Det er dog dig som Bruger, der er ansvarlig for, at dine personlige oplysninger er korrekte, ligesom du er ansvarlig for at beskytte dine login-oplysninger. Ved tiltrædelsen af nærværende Handelsbetingelser forpligter du dig tillige til at holde os ajourført, hvis dine personlige oplysninger, ændrer sig.

Såfremt din adgangskode er blevet misbrugt, eller du har formodning herom, bør du straks anmode kunderservice (kundeservice@boligzonen.dk) om at ændre din adgangskode og spærre din konto.

Du skal være opmærksom på, at oplysninger du angiver i en Profil, Boligannonce eller i en Boligsøgerannonce, som et led i BoligZonens Tjenester videreformidles på hjemmesiden og vil kunne ses af BoligZonens besøgende, når de f.eks. leder efter en ledig lejebolig eller en lejer. 

Log-statistik

Vi bruger en log-statistik, hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give os et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har på BoligZonen, hvor de kommer fra, og hvor på websitet det forlades mv.

Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere BoligZonen med henblik på en bedre brugeroplevelse.

BoligZonen forbeholder sig retten til at ændre prisen for vores Tjenester og opdatere Handelsbetingelserne. 

Ændringer skal meddeles Brugeren senest tredive (30) dage inden ændringen træder i kraft. I tilfælde af sådanne ændringer er Brugeren berettiget til at opsige abonnementet med virkning fra den dag, hvor ændringen træder i kraft. Hvis Brugeren ikke opsiger abonnementet før ændringen træder i kraft, skal det betragtes som accept af ændringen. Ændringer, der er til åbenbar fordel for Brugeren, gælder med det samme uden opsigelsesret for Brugeren.

BoligZonen kan tillige med det respektive varsel opdatere Handelsbetingelserne, Persondatapolitikken og Cookiepolitikken ved annoncering af ændringerne på BoligZonen eller ved fremsendelse af en mail til Brugeren. 

Hos BoligZonen ønsker vi tilfredse kunder og gennemsigtige vilkår, så det er let for dig som Bruger at vide, hvad du får hos os. Skulle du alligevel have spørgsmål eller opleve forhold, som du ikke er tilfreds med, er du altid velkommen til at kontakte vores kundeservice(kundeservice@boligzonen.dk).

Måtte det mod forventning ikke være muligt at nå til enighed om et givent forhold, og ønsker du at gå videre med din klage, efter at BoligZonen har behandlet din henvendelse, kan du som privatkunde indgive en klage.

En klage over en tjenesteydelse købt hos BoligZonen kan – afhængigt af købets størrelse – indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive følgende mail: kundeservice@boligzonen.dk.

Har du spørgsmål til ovenstående eller ønsker du af anden grund at komme i kontakt med os, står vi altid klar til at hjælpe dig. Du er derfor meget velkommen til at kontakte os på kundeservice@boligzonen.dk.