Udfyld lejekontrakt gratis

Almindelig lejekontrakt eller fremlejekontrakt?

Lejeforholdet er at ‚ÄĚalmindeligt‚ÄĚ lejeforhold, hvis du som ejer udlejer din egen bolig eller et v√¶relse i din egen bolig. Lejeforholdet er et fremlejeforhold, hvis du som lejer (og ikke ejer) udlejer din lejebolig til en ny lejer.‚ÄĚ

Hvad er det, der lejes ud?

Lejemålets adresse

Identifikationsnummer

√ėnsker du at give lejekontrakten et nummer, kan du g√łre det her ved at angive et lejem√•lsnummer

Det er valgfrit, og du beh√łver derfor ikke at udfylde feltet, men det kan v√¶re lettere at identificere lejekontrakten, s√¶rligt hvis du har flere ejendomme eller lejekontrakter.

Udlejer

Lejer

Hvis der er flere lejere skrives deres navn, email og adresse efter hinanden adskilt med komma

Lejem√•lets st√łrrelse

Hvor mange m2 udg√łr lejem√•let?

m2

Hvor mange værelser er der i lejemålet?

værelser

Er der en del af lejem√•let, som udg√łr erhverv? S√• udfyldes st√łrrelsen p√• erhvervsdelen her

m2

Udover det lejede har lejer adgang til f√łlgende:

Hvad må det lejede bruges til?

Hvornår starter lejeperioden?

Oplys her, hvorn√•r lejeforholdet starter ‚Äď dvs. dagen, hvor lejeforholdet begynder og hvor lejer kan flytte ind i lejem√•let

Er lejemålet tidsbegrænset?

Hvornår slutter lejeperioden?

Tidsbegrænsningen er begrundet i

Her kan du v√¶lge, at lave din lejekontrakt tidsbegr√¶nset. N√•r man tidsbegr√¶nser en lejekontrakt betyder det, at lejeforholdet oph√łrer p√• en fastsat dag, og at lejer derfor skal fraflytte lejem√•let p√• denne aftalte dag. Du skal v√¶re opm√¶rksom p√•, at der g√¶lder s√¶rlige regler og begr√¶nsninger i forhold til, hvordan man som udlejer m√• tidsbegr√¶nse et lejem√•l. Det er et krav, at udlejer har en gyldig begrundet tidsbegr√¶nsning, som er indskrevet i lejekontraktens ¬ß 11 under ‚ÄĚs√¶rlige vilk√•r‚ÄĚ.

Lejen

Angiv her, hvor meget lejer skal betale i husleje pr. måned i kr.

kr

Hvordan skal huslejen betales?

Her skal du angive oplysninger om, om det er udlejer eller lejer selv, som skal s√łrge for varme, vand, el, tv, internet mv. til lejem√•let. Hvis lejer selv skal st√• for det, vil lejer selv skulle kontakte et forsyningsselskab og aftale levering, ligesom lejer selv vil skulle afholde forbrugsudgiften direkte til forsyningsselskabet. Er det derimod udlejer som st√•r for leveringen, kan udlejer kr√¶ve, at lejer til udlejer indbetaler et a conto bel√łb, dvs. et fast bel√łb udover huslejen, til d√¶kning af forbrugsudgifterne, som s√• typisk vil blive endeligt afregnet over et forbrugsregnskab √©n gang √•rligt.

Varme og varmt vand

Koldt vand

Er du i tvivl, vil det forsyningsselskab, som leverer varmen kunne oplyse dig om det.

El

Er du i tvivl, vil det forsyningsselskab, som leverer el kunne oplyse dig om det.

K√łling

TV

Internet

Beboerrepræsentation

Andre bidrag

Du skal v√¶re opm√¶rksom p√•, at det kan v√¶re reguleret i lejeloven, hvad der i √łvrigt m√• opkr√¶ves af bidrag fra lejer.

Depositum

Et depositum betales ved lejeforholdets begyndelse af lejer til udlejer til sikkerhed for lejerens forpligtelser ved fraflytning. Depositummet kan maksimalt udg√łre svarende til 3 m√•neders husleje.

Forudbetalt leje

Udlejer kan udover opkr√¶vning af depositum ved lejem√•lets begyndelse opkr√¶ve forudbetalt husleje af lejer. Ved forudbetalt leje forst√•s i denne forbindelse det bel√łb, som udlejer kan kr√¶ve af lejer som sikkerhed for, at udlejer modtager sin husleje i opsigelsesperioden. Det er alts√• udlejers sikkerhed for, at lejer ikke fraflytter lejem√•let uden at betale sin husleje.

Dato for indbetaling

Det anbefales, at den f√łrste m√•neds husleje, depositum samt forudbetalt husleje indbetales til udlejer senest ca. 1 uge f√łr lejeforholdet starter.

Ind- og fraflytningssyn

Du skal være opmærksom på, at man som udlejer har pligt til at afholde ind- og fraflytningssyn, hvis man udlejer mere end én beboelseslejlighed.

Vedligeholdelse af lejemålet

Hvis udlejer har den indvendige vedligeholdelse af lejemålet, skal udlejer have en vedligeholdelseskonto.

Angiv her, hvilket inventar der indgår i lejeforholdet, men som ejes af udlejer

Husorden

Upload husorden som pdf

Husdyr

√ėvrige oplysninger

Her kan du tilf√łje oplysninger, som du gerne vil give lejer om det lejede. Det kan f.eks. v√¶re oplysninger af praktisk karakter. F.eks. om adgangsforhold til det lejede mv.

Lejefastsættelse

Hvis du v√¶lger ‚Äúja‚ÄĚ, kan du se i hvilke tilf√¶lde der kan laves en aftale om fri lejefasts√¶ttelse. Hvis du ikke kan sige ja til √©n af de tre forhold, kan du ikke indg√• en aftale om fri leje. En gyldig aftale om fri lejefasts√¶ttelse medf√łrer, at den husleje, som udlejer og lejer har aftalt, kun kan s√¶ttes ned, hvis huslejen er urimelig h√łj. Der skal alts√• mere til end normalt, hvis lejer skal have huslejen nedsat, n√•r man har aftalt fri leje.

Indg√•s en aftale om fri lejefasts√¶ttelse, kan lejen kun s√¶ttes ned i de tilf√¶lde, hvor der er aftalt en leje, der er urimelig h√łj. Lejeren har s√•ledes ikke som ellers mulighed for at f√• lejen sat ned, selvom den aftalte leje v√¶sentligt overstiger den omkostningsbestemte leje eller det lejedes v√¶rdi.

Lejeregulering (Nettoprisindeksregulering)

Lejeforh√łjelse kan gennemf√łres alene ved udlejerens skriftlige meddelelse herom til lejeren.

Hver den
reguleres den gældende leje med stigningen i nettoprisindekset fra
m√•ned √•ret f√łr til
m√•ned forud for reguleringstidspunktet. Lejen reguleres f√łrste gang

Særlige vilkår

Her kan du inds√¶tte dine egne formulerede s√¶rlige vilk√•r, men du kan ogs√• g√łre brug af de eksempler p√• s√¶rlige vilk√•r, som BoligZonen stiller til r√•dighed.

De s√¶rlige vilk√•r i lejekontrakten bruges til at inds√¶tte fravigelser og eller tilf√łjelser i forhold til, hvad der i forvejen g√¶lder efter lejelovgivningens almindelige regler. Hvis du har nogle s√¶rlige vilk√•r, som du √łnsker skal g√¶lde for lejeforholdet, kan du tilf√łje de af BoligZonens nedenst√•ende standardvilk√•r, som passer til dit lejeforhold. Tilpas altid standardvilk√•ret, s√• det passer til din konkrete situation eller skriv dit eget vilk√•r ind. Du skal dog v√¶re opm√¶rksom p√•, at der i henhold til lejeloven er visse forhold, som du ikke kan √¶ndre p√• over for en lejer.

Her kan du tilvælge BoligZonens eksempler på særlige vilkår

Det er mellem lejer og udlejer aftalt, at lejemålet ikke kan opsiges af hverken lejer eller udlejer frem til
. Lejekontrakten er derfor uopsigelig i den pågældende periode.

Det aftales at afholde indflytningssyn samt n√łgleoverdragelse i lejem√•let den :

Det aftales at afholde indflytningssyn samt n√łgleoverdragelse i lejem√•let den : . Lejer er indforst√•et med det forkortede indkaldelsesvarsel, som f√łlge af lejers √łnske om hurtig overtagelse af lejem√•let.

Lejekontrakten tr√¶der kun i kraft, hvis lejer betaler de i lejeaftalens ¬ß 4 anf√łrte bel√łb til tiden. Betaler lejer ikke til tiden, vil udlejer kunne betragte lejekontrakten som v√¶rende bortfaldet.

På overtagelsesdagen vil det lejede blive overdraget til lejer nyistandsat, hvorved forstås at lejemålet for så vidt angår vægge, paneler og lofter er nymalet, ligesom gulve af slebet og eller nylakerede. Alle installationer er i god og brugbar stand. Lejemålet fremstår desuden uden mangler.

P√• overtagelsesdagen vil det lejede blive overdraget til lejer i en velholdt, men ikke nyistandsat, tilstand og fremst√•r i p√¶n og brugbar stand uden hakker og skr√¶mmer. Lejem√•let skal derfor ligeledes afleveres velvedligeholdt med hensyn til maling af v√¶gge, lofter, lister, paneler, r√łr og radiatorer, tapetsering, hvidtning og gulvbehandling.

Lejer skal i hele lejeperiode s√łrge for at vedligeholde lejem√•let i det n√łdvendige omfang og s√• ofte det er p√•kr√¶vet.

Den indvendige vedligeholdelsespligt af lejem√•let f√łlger af lejekontraktens ¬ß 8. Lejer p√•l√¶gges herudover en udvidet vedligeholdelsespligt, hvorfor lejer ogs√• skal rense og vedligeholde afl√łb i k√łkken og bad ud til faldstamme, (indvendige) haner og pakninger, gashaner og gash√•ndtag, termostatventiler, cisterne, kummer, badekar samt holde el-kontakter og -afbrydere vedlige. Derudover skal lejer vedligeholde og om n√łdvendigt forny punkterede og itusl√•ede ruder, pakninger samt l√•se og h√•ndtag til henholdsvis d√łre og vinduer i boligen. Lejer skal endvidere vedligeholde k√łleskab, komfur, vaskemaskine og lignende hvidevarer og installationer i lejem√•let, herunder afkalkning, afsp√¶nding og rensning. Overholder lejer ikke sin vedligeholdelse, kan udlejer iv√¶rks√¶tte vedligeholdelsen for lejers regning, s√•fremt lejer ikke inden for et skriftligt varsel p√• 10 dage opfylder pligten.

Lejer p√•l√¶gges den udvendige vedligeholdelse af lejem√•let samt tilh√łrende arealer. Ved udvendig vedligeholdelse forst√•s al anden vedligeholdelse end det der ligger i den indvendige vedligeholdelse (maling, hvidtning, tapetsering og behandling af gulve, som lejer i √łvrigt kan v√¶re underlagt i henhold til lejekontraktens ¬ß 8). Ved udvendig vedligeholdelse p√•hviler det derfor bl.a. lejer, at vedligeholde og rense tagrener s√• de er funktionsdygtige, sl√• gr√¶s, klippe h√¶k, fjerne alger fra sten og tag, rive indk√łrsel og om n√łdvendigt fjerne ukrudt og i √łvrigt passe og pleje tilh√łrende have, herunder at ordne bede og fjerne ukrudt. Lejer p√•l√¶gges endvidere i forn√łdent omfang at male og vedligeholde udvendige bygningsdele, s√• som v√¶gge, hegn, d√łr- og vindueskarme mv., ligesom ruder, udvendige haner og el-afbrydere skal vedligeholdes forsvarligt. Overholder lejer ikke sin vedligeholdelse, kan udlejer iv√¶rks√¶tte vedligeholdelsen for lejers regning, s√•fremt lejer ikke inden for et skriftligt varsel p√• 10 dage opfylder pligten.

Lejer forpligter sig til at vedligeholde haven, så den fremstår i pæn og præsentabel stand, herunder at slå græsset, klippe hæk samt fjerne ukrudt.

Lejer forpligter sig til at rydde sne i det omfang som en almindelig husejer vil være pålagt.

Lejer må ikke uden udlejers skriftlige samtykke benytte det lejede til andet end helårsbeboelse. Lejer (eller en evt. fremlejetager) er forpligtet til at tilmelde sig folkeregistret på lejemålets adresse.

Lejem√•let udlejes m√łbleret. Al indbo er udlejeres ejendomsret. Lejer er erstatningsansvarlig over for udlejer, hvis indbo enten bortkommer eller √łdel√¶gges.

Der g√¶lder et forbud mod rygning i lejem√•let og p√• tilh√łrende arealer. Forbuddet g√¶lder b√•de for lejer og dennes hustand, men ogs√• for deres g√¶ster. Tilsides√¶ttelse af forbuddet betragtes som misligholdelse af lejekontrakten.

Der m√• ikke holdes nogen former for husdyr i lejem√•let. Forbuddet g√¶lder ubetinget, og der kan ikke gives dispensation, heller ikke til st√łj- og lugtfrie mindre husdyr.

Der m√• som udgangspunkt ikke holdes husdyr i lejem√•let. Forbuddet g√¶lder dog ikke mindre stuefugle, mindre gnavere i bur og fisk. Lejer forpligter sig til at passe og reng√łre forsvarligt samt s√łrge for, at der ikke opst√•r st√łj- eller lugtgener. Hensynet skal tages til √łvrige og efterf√łlgende beboere i ejendommen, som ikke m√• lide gene af, at der har v√¶ret holdt husdyr.

Der m√• som udgangspunkt ikke holdes husdyr i lejem√•let. Forbuddet g√¶lder dog ikke, hvis lejer indhenter udlejers skriftlige samtykke til at holde et konkret specifikt husdyr i lejem√•let. Udlejer forbeholder sig dog til enhver tid retten til at n√¶gte at give samtykke, bl.a. af hensyn til at mange i dag lider af allergi mod forskellige dyr, hvorfor efterf√łlgende lejere vil kunne have gener af nuv√¶rende lejeres husdyrhold, men ogs√• som f√łlge af at undg√• st√łj og lugtgener for andre beboere i ejendommen.

Lejer forpligter sig til at have et sundt indeklima i lejem√•let. Lejer skal derfor sikre daglig udluftning, g√łre brug af emh√¶tten ved madlavning, sikre en indend√łrstemperatur p√• minimum 20 grader √•ret rundt samt undg√• at t√łrre t√łj i lejem√•let.

Det lejede m√• ikke p√• nogen m√•de √¶ndres uden udlejers samtykke. Hvis lejer √łnsker at lave √¶ndringer i lejem√•let, herunder f.eks. at ombygge eller male v√¶gge, k√łkken, paneler, lofter, gulve, tr√¶, andet inventar mv., m√• det ikke ske uden skriftlig aftale med udlejer. Lejer m√• derfor heller ikke uden udlejeres samtykke male andre farver i lejem√•let end de farverkoder, som ved lejem√•lets overtagelse er anvendt i lejem√•let. Lejer skal altid forud for boring i v√¶gge eller lofter unders√łge, om der er fri for ledninger, r√łr, kabler, ligesom der ikke m√• skrues eller bankes uden at de bagvedliggende forhold er unders√łgt n√¶rmere, s√• der ikke sker skader. Huller i v√¶gge eller lofter vil skulle udbedres i forbindelse med fraflytning. Det er ikke tilladt at lave huller i noget inventar, herunder heller ikke i bordplader eller fliser og klinker, ligesom det ikke er tilladt at bore huller i hverken skabe, d√łre, paneler eller vindueskarme- og rammer.

Af hensyn til udlejers eventuelle istands√¶ttelse af lejem√•let aftales det, at lejer rydder og fraflytter lejem√•let 14 dage f√łr lejem√•lets oph√łr. Lejer betaler leje og forbrug i den p√•g√¶ldende 14-dagesperiode.

Skal lejem√•let istands√¶ttes i forl√¶ngelse af lejers fraflytning, er det aftalt, at istands√¶ttelse af de poster der vedkommer lejer sker p√• udlejeres foranledning og af de af udlejer valgte h√•ndv√¶rkere, men for lejeres regning. Lejer er dog berettiget til selv at male det lejede, s√•fremt der g√łres brug af korrekte farvekoder samt god og d√¶kkende maling.

Skal lejem√•let istands√¶ttes i forl√¶ngelse af lejers fraflytning, er det aftalt, at istands√¶ttelse af de poster der vedkommer lejer sker p√• udlejeres foranledning og af de af udlejer valgte h√•ndv√¶rkere, men for lejeres regning. Lejer accepterer ogs√•, at udlejer, s√•fremt det er n√łdvendigt, foranlediger lejem√•let malet for lejers regning.

For s√• vidt ang√•r forbrugsudgifter, som er indeholdt i huslejen, forpligter lejer sig til at undg√• un√łdvendigt forbrug af forsyningerne.

Lejer s√łrger selv for opvarmning af lejem√•let, herunder ogs√• for varmt vand. Lejer er derfor ogs√• selv ansvarlig for at kontakte forsyningsselskabet med henblik p√• tilmelding forud for lejeres indflytning, ligesom lejer forpligter sig til selv at afregne sit forbrug, gebyrer og afgifter overfor forsyningsselskabet. Ved lejers fraflytning er lejer ligeledes selv forpligtet til at framelde sig hos forsyningsselskabet.

Lejer s√łrger selv for el til lejem√•let. Lejer er derfor ogs√• selv ansvarlig for at kontakte et elselskab med henblik p√• tilmelding forud for lejeres indflytning, ligesom lejer forpligter sig til selv at afregne sit forbrug, gebyrer og afgifter overfor elselskabet. Ved lejers fraflytning er lejer ligeledes selv forpligtet til at framelde sig hos elselskabet.

Lejer s√łrger selv for (koldt) vand til lejem√•let. Lejer er derfor ogs√• selv ansvarlig for at kontakte et vandv√¶rk med henblik p√• tilmelding forud for lejeres indflytning, ligesom lejer forpligter sig til selv at afregne sit forbrug, gebyrer og afgifter overfor vandv√¶rket. Ved lejers fraflytning er lejer ligeledes selv forpligtet til at framelde sig hos vandv√¶rket.

Såfremt det mellem lejer og udlejer er aftalt, at udlejer leverer signalforsyning til TV, så kan lejer ikke uden udlejers godkendelse foretage ændringer i TV-abonnementet. Udgiften relatereret til ændringerne afholdes af lejer.

Såfremt det mellem lejer og udlejer er aftalt, at udlejer leverer adgang til internet, så kan lejer ikke uden udlejers godkendelse foretage ændringer i internet-abonnementet. Udgiften relatereret til ændringerne afholdes af lejer.

Udlejer er berettiget til at opkræve eventuelle gebyrer for flytte- og årsaflæsning af forbrug hos lejer svarende til de takster som forsyningsselskabet måtte opkræve hos udlejer.

Lejer bekr√¶fter ved sin underskrift p√• n√¶rv√¶rende lejekontrakt at have f√•et udleveret en kopi af ejendommens energim√¶rkerapport. Et energim√¶rke kan i √łvrigt altid hentes gratis p√• www.boligejer.dk.

Udlejer forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer i den gældende husorden. Ændring og ikrafttrædelse af den nye husorden sker ved skriftlig fremsendelse af den nye husorden til lejer. Ændringer af husordenen vil også kunne ske på foranledning af en evt. beboerrepræsentation.

Lejer accepterer ved sin underskrift p√• lejekontrakten, at der mellem lejer og udlejer kommunikeres elektronisk. Udlejer kan derfor fremsende meddelelser, herunder f.eks. synsrapporter og √¶ndring af husorden, til lejers e-mail. Lejer skal derfor s√łrge for at have adgang til sin e-mail, n√•r der bliver afholdt henholdsvis indflytnings- og fraflytningssyn, da rapporterne vil blive udleveret og sendt til kvittering hos lejer i forl√¶ngelse af gennemgangen.
BoligZonen ApS fraskriver sig ethvert ansvar for indholdet i lejekontrakten. BoligZonen ApS vil derfor p√• intet tidspunkt kunne g√łres ansvarlig for direkte tab, indirekte tab, f√łlgeskader eller lignende i forbindelse med brugen af den genererede lejekontrakt.
Du mangler at udfylde nogle felter, f√łr kontrakten kan genereres, se venligst felterne markeret med r√łdt.
Kontrakten er nu sendt til underskrift. Lejer og udlejer modtager er link pr mail.
Kontrakten blev ikke sendt pga en fejl.