Emne: Husorden og Vedligeholdelse

Lejebolig med husdyr tilladt

Hvis du har et kæledyr, er du naturligvis interesseret i at finde en bolig, der tillader husdyr. Danskerne er meget knyttede til deres kæledyr, og de skal kunne flytte med, når vi skal flytte bolig. Det kan du læse meget mere om i denne artikel.
Skrevet af vores interne tekstforfatter. Senest opdateret: 27. april 2024
Send artiklen til en ven

Husdyr tilladt / husdyr ikke tilladt?

Mange steder vil udlejer gøre opmærksom på, at du ikke må have husdyr. Hvad betyder det helt præcist? I lejekontraktens § 10 kan du se, om husdyr er tilladt for dig eller ej. Hvis der står ja, er husdyr tilladt. Du skal dog også tjekke § 11, for her kan der findes betingelser for kæledyret. Der kan stå, hvilke husdyr der er tilladt, hvor mange husdyr der er tilladt, og om det for eksempel kun er små hunderacer. 

Det kan være svært at finde rundt i, hvad der gælder af regler for lejebolig. Ofte vil der med husdyr menes løsgående kæledyr såsom hunde og katte. I dag har mange danskere dog for eksempel fugle, fisk eller andre smådyr – og hvordan defineres de?  

Man må gå ud fra, at smådyr ikke går under betegnelsen ”husdyr”, og de derfor er tilladt. Det skal stå i lejekontrakten § 11, hvis smådyr ikke er tilladt. Du skal også tjekke husordenen for, om det er tilladt. Hvis du vil læse mere omkring husorden kan du finde det under emnet Husorden og Vedligeholdelse.

Det er bedst at tale med din udlejer åbent om, at du har smådyr eller overvejer at få det, når der er forbud mod husdyr. Mange vil være tilbøjelige til at sige, at det er fint at anskaffe dig fisk eller andre smådyr. 

Hvad er husorden, og hvordan påvirker den mig?

Først og fremmest skal du vide, at lejekontrakten gælder over husorden. Du skal derfor forholde dig til lejekontrakten først. Lejekontrakten er den aftale, du som lejer har med udlejeren. Hvis udlejer ønsker at lave ændringer i lejekontrakten, skal denne lave en ny, som du skal indvillige i og underskrive.

Husordenen er udlejers reglement for ejendommen. Det kan være regler om, hvor sent man må larme, regler for brug af vaskemaskiner eller lignende. Husordenen kan blive ændret fremadrettet, men ikke med tilbagevirkende kraft. Det kan for eksempel være, om man må have husdyr eller ej. Måske er husordenen, at du ikke må have husdyr fremadrettet, men hvis du allerede har et kæledyr, kan det ikke fjernes. Hvis dit kæledyr skulle gå hen og dø, må du ikke anskaffe dig et nyt. 

Reglen vil dermed kun gælde for kommende kæledyr. Medmindre at det naturligvis er reglen, når du flytter ind. 

Hvordan er reglerne ift. at få besøg af husdyr?

Hvis du ikke må have husdyr ifølge din lejekontrakt, betyder det ikke, at du ikke må få besøg af et husdyr. Hvis du får besøg af dine forældre, og de har deres hund med, er det helt okay. Du kan dog være uheldig, at det forbydes i din lejekontrakt eller husordenen at få besøg af et kæledyr. Du skal stadig rette dig efter de to. 

Det giver sig selv, at du ikke kan have besøg af kæledyret hver eneste dag. Det må ikke kunne forveksles med, at du ejer kæledyret. Du skal derfor være opmærksom på, at det kan have konsekvenser, hvis du for ofte får besøg af samme husdyr. 

Må udlejer opkræve gebyr for at have husdyr?

Nej, det må udlejer ikke. Nogle udlejere giver mundtligt lov til, at lejer må have kæledyr for lidt ekstra om måneden, men det er ulovligt. 

Som allerede nævnt kan udlejer ikke forbyde det kæledyr, du allerede har, selvom udlejer laver ændringer i husordenen. Du må ikke anskaffe dig nye, men dit kæledyr må blive til sin død. Hvis lejekontrakten eller et tillæg til denne siger, at du gerne må have husdyr, vil lejekontrakten stå over husordenen. I det tilfælde kan du sagtens købe et nyt kæledyr, hvis det andet skulle ske at dø. 

Hvad med lejeloven?

Der står ikke noget om husdyr i lejeloven. Det giver god mening, for det ville være unfair, hvis lejeloven bestemte for udlejere, om det var tilladt eller ej at have husdyr. 

Kan der være forskellige regler for forskellige lejere?

Det kan være, det bliver relevant for dig at forholde dig til lejelovens § 22 (tidligere boligreguleringslovens § 5 stk. 9). Her står der, at lejeren ikke må underlægges vilkår, der er mere byrdefulde end de vilkår, der gælder for andre lejere. Byrdefulde betyder i denne sammenhæng, at du ikke må stilles ringere end de øvrige.

Hvis du oplever, at andre i ejendommen, som også er udlejers, har fået lov til at have husdyr, men du ikke har, går udlejer imod loven. Reglerne skal gælde for alle i ejendommen. Det er dog lidt tricky her. For udlejer kan i nogle tilfælde godt få lov til at have forskellige regler for forskellige ejendomme. Måske er en ejendom blevet nyrenoveret, og derfor ønsker udlejer ikke husdyr i denne ejendom. Hvis lejlighederne kan sammenlignes, bør det dog være lige regler for alle parter. 

Hvis du går imod reglen, og alligevel anskaffer dig et kæledyr, kan dit lejeforhold blive betinget, eller udlejer har ret til at opsige dig. Det fremgår af lejelovens § 153 og § 154 (tidligere § 79a, stk. 2). Det kan dog først ske, efter at udlejer har givet en påmindelse til lejer. 

Konklusion

Vi vil altid anbefale, at du tager en åben snak med din udlejer. Hvis du søger en bolig, og der står husdyr ikke tilladt, kan du altid spørge alligevel. Måske får du et ja. Det værste, der kan ske, er, at du får et nej. 

Så er husdyr tilladt i lejeboliger? Det kan være meget forskelligt, og du skal altid kigge i lejekontrakten eller forholde dig til husordenen