Emne: Husorden og Vedligeholdelse

Kan udlejer ændre en husorden efter, at lejeforholdet er påbegyndt?

Ofte vil udlejere undervejs i et lejeforhold få behov for at justere i den husorden, som er gældende i lejeforholdet. Udlejer kan dog ikke uden begrænsninger foretage efter følgende ændringer af en husorden, som er trådt i kraft.
Skrevet af vores interne jurist. Senest opdateret: 8. maj 2024
Send artiklen til en ven

En husorden vil typisk indeholde en beskrivelse af, hvilken adgang udlejer har til at ændre i den husorden, som lejer har fået udleveret. 

Er der adgang til ændring af husordenen, skal den nye version af husordenen altid fremsendes eller udleveres til lejerne i ejendommen. 

Det kan virke urimeligt eller byrdefuld for en lejer, hvis udlejer på egen hånd blot kan ændre de husordensregler, som er gældende for lejer, som det måtte passe udlejer, når det sker efter lejeaftalens indgåelse. 

Det kan f.eks. være, at udlejer ikke længere ønsker, at der må ryges på fællesarealer, eller at der ikke længere må holdes husdyr i ejendommen, og at udlejer derfor ønsker at lave en ny husorden, der skal være gældende fremadrettet. 

Udlejer vil som udgangspunkt have ret til at ændre husordenen, uden at det kræver lejernes accept eller tiltrædelse af de nye vilkår, hvis der er indskrevet en adgang hertil i husordenen eller i lejekontrakten. Det gælder som hovedregel også selvom der kan være tale om ændringer, som vil være til skade for én eller flere lejere, forstået på den måde, at ændringerne kan indebære en stramning af de allerede gældende husordensregler. Der kan dog være en beboerrepræsentation i ejendommen, som også kan have indflydelse på udarbejdelsen eller ændringen af husordenen. 

Ovenstående ad gang til ændring af en husorden gælder dog ikke, hvis der foretages ændringer i husordenen som strider mod vilkår på kontraktretligt grundlag. Udlejer kan således ikke ved at ændre husordenen gennemføre ændringer, der strider mod de vilkår lejer og udlejer allerede konkret har aftalt og taget stilling til direkte i lejekontrakten. Udlejer vil heller ikke ved at ændre husordenen kunne gennemføre vilkår, som er i modstrid med lejelovens ufravigelige regler.  

Har lejer i henhold til lejekontrakten med udlejer lov til at holde husdyr, kan udlejer således ikke begrænse denne adgang ved at lave en ny husorden, hvor der gælder et totalforbud mod husdyrhold. En sådan begrænsning vil kræve, at lejer accepterer det nye vilkår. Vilkårene i lejekontrakten vil derfor altid gå forud for husordensreglerne. 

En ny version af husordenen vil derfor finde anvendelse på alle de punkter, som ikke er kontraktligt reguleret i lejekontrakten – også i forhold til eksisterende lejere i ejendommen.