Emne: Husorden og Vedligeholdelse

Hvad sker der, hvis lejer tilsidesætter husordenen?

Som lejer er man n√łdt til at overholde reglerne i en husorden, hvis man vil undg√• at komme i misligholdelse over for udlejer. Og som udlejer er man n√łdt til at reagere, hvis en lejer ikke overholder reglerne i husordenen, s√• lejers tilsides√¶ttelse ikke bliver til un√łdig gene for de √łvrige beboere i ejendommen.
Skrevet af vores interne jurist. Senest opdateret: 27. oktober 2023
Send artiklen til en ven

Hvad sker der, hvis husordenen ikke overholdes? 

Tilsides√¶ttes de bestemmelser som lejer er underlagt i en husorden, vil det kunne betragtes som en misligholdelse af lejekontrakten og kunne f√• meget vidtr√¶kkende konsekvenser for lejer. Overtr√¶delse af husordenen, og de ordensregler som i √łvrigt g√¶lder i henhold til lejelovens ¬ß 153 (tidligere ¬ß 79a), vil i sidste ende kunne f√łre til, at udlejer kan opsige eller oph√¶ve lejem√•let, jf. lejelovens ¬ß 154 og ¬ß 182 (tidligere ¬ß 79b og ¬ß 93). 

Overholdes husordenen ikke, vil konsekvensen heraf som udgangspunkt v√¶re beskrevet i den g√¶ldende husorden. Det er derfor en rigtig god id√© at l√¶se husordenen grundigt igennem, s√• du som lejer er bekendt med, hvad det kan betyde, ikke at overholde reglerne i husordenen. 

Tilsides√¶tter lejer husordenen, vil udlejer skulle give lejer en skriftlig advarsel eller p√•bud om at overholde husordenen. Som lejer skal du efter modtagelsen af et s√•dan p√•bud eller advarsel straks rette op p√• det p√•pegede forhold for ikke at komme i yderligere misligholdelse. Retter du som lejer gentagne gange ikke op p√• forholdet, som udlejer har gjort dig opm√¶rksom p√•, s√• risikerer du, at udlejer kan oph√¶ve eller opsige lejem√•let. 

Der vil typisk ‚Äď afh√¶ngig af overtr√¶delsen ‚Äď skulle gentagne p√•bud til, uden at lejer √¶ndrer adf√¶rd, f√łr det kan f√łre til opsigelse eller oph√¶velse af lejem√•let.  

Som udlejer er det vigtigt, at du gemmer dokumentation for lejers tilsides√¶ttelse af husordenen. F.eks. i form af billeder af henstillet affald, klager fra √łvrige beboere eller lignende. 

Hvis udlejer v√¶lger at opsige lejem√•let som f√łlge af tilsides√¶ttelsen, s√• vil det ske med det opsigelsesvarsel, som er g√¶ldende i henhold lejekontrakten og i henhold til de krav som i √łvrigt g√¶lder om opsigelser. Er udlejer derimod berettiget til at oph√¶ve lejem√•let som f√łlge af lejers misligholdelse, vil det kunne ske uden et opsigelsesvarsel. 

Det vil altid v√¶re en konkret vurdering, om overtr√¶delsen er s√• grov, at udlejer kan oph√¶ve lejem√•let eller om der, hvis det er en mindre grov overtr√¶delse, kan ske opsigelse af lejem√•let. 

Ved vurderingen af om der er tale om en overtr√¶delse af husordenen, som g√łr udlejer berettiget til at oph√¶ve lejem√•let, vil man som skrevet se p√• dels grovheden, men ogs√• p√• antallet af overtr√¶delser, om overtr√¶delserne er sket gentagne gange, om advarsler og eller p√•bud er efterkommet, men ogs√• p√• lejeforholdets varighed.

En overtr√¶delse som g√łr lejers fraflytning p√•kr√¶vet vil kunne f√łre til opsigelse eller oph√¶velse af lejem√•let. Som udgangspunkt skal der dog altid sendes en skriftlig advarsel til lejer om at stoppe den p√•g√¶ldende adf√¶rd som udg√łr en overtr√¶delse af husordenen eller ordensreglerne i henhold til lejeloven. 

Er overtr√¶delsen af s√¶rlig grov karakter vil der i visse tilf√¶lde dog kunne ske oph√¶velse uden at der f√łrst fremsendes skriftlige advarsler, f.eks. hvis der er ud√łvet vold eller truende adf√¶rd mod udlejer, vicev√¶rt eller andre beboere i ejendommen. 

Er du som lejer uenig i begrundelsen eller varslet for udlejers opsigelse eller oph√¶velse af lejem√•let, vil du kunne g√łre skriftlig indsigelse herimod. Indsigelsesfristen er p√• seks uger fra opsigelsestidspunktet.

Hvad g√łr man, hvis en anden beboer ikke overholder husordenen?

Er det dig som lejer der er generet af andre beboere i ejendommen, som f√łlge af deres (gentagne) tilsides√¶ttelse af reglerne i den g√¶ldende husorden, s√• skal du g√łre udlejer opm√¶rksom herp√• ved at fremsende en skriftlig klage over vedkommende, som ogs√• beskriver hvad overtr√¶delsen g√•r ud p√•, hvorfor du klager, og hvor l√¶nge, eller hvorn√•r, vedkommende har brudt husordenen. Det er ikke noget til hinder for, at I er flere i ejendommen som g√•r sammen om at formulere en klage. 

Udlejer har herefter pligt til at g√łre den p√•g√¶ldende opm√¶rksom p√•, at der er blevet klaget, og samtidig bede vedkommende ‚Äď ved udstedelse af et p√•bud eller advarsel ‚Äď om at indordne sig efter reglerne i husordenen. 

Retter vedkommende ikke op p√• forholdet, som udlejer har gjort opm√¶rksom p√•, s√• risikeres det, at udlejer kan oph√¶ve eller opsige lejem√•let som f√łlge af tilsides√¶ttelsen af husordenen.