Topic: Anden viden

Må man drive virksomhed i en lejebolig?

Overvejer du at starte virksomhed? Og er det fra egen bolig? Eller måske overvejer du at flytte din virksomhed hjem til din lejebolig? I dag udvikler arbejdsmarkedet sig, og det er muligt at lave virksomhed på flere forskellige måder. Det er for eksempel blevet meget mere almindeligt at arbejde hjemmefra, men faktisk også at drive virksomhed hjemmefra sin private bolig. I Danmark findes omkring 150.000 enkeltmandsvirksomheder, og det er den mest udbredte virksomhedsform. Hvad er reglerne egentlig for at drive virksomhed hjemmefra? Læs med her og bliv klogere på emnet.
Skrevet af vores interne tekstforfatter. Last updated: 8. November 2023
Share article to a friend

Hvad er fordelen ved at drive virksomhed hjemmefra?

Hvis du overvejer at starte virksomhed, kan det være en fordel at drive den hjemmefra, alt efter hvad du skal drive virksomhed med. I starten, inden du tjener penge på din virksomhed, vil du ofte skulle bruge en del penge på at igangsætte virksomheden. Derfor kan det være en fordel ikke at skulle bruge penge på kontorfaciliteter. Det koster dig ikke noget at sidde derhjemme, hvis du også selv har computer, telefon, bil og lignende. Du sparer på ikke at skulle betale for kontorfaciliteter og på transport til og fra arbejde. 

Det er ofte et sats at starte som selvstændig, men det kan være nemmere, hvis du har lave omkostninger. Allerbedst er det at sætte sig ind i reglerne, så du er sikker på, at du gør det rigtigt. 

Hvad siger lejeloven om erhverv i lejebolig?

Ifølge lejeloven og almenlejeloven må en lejer ikke anvende lejeboligen til andet end det, der er aftalt i lejekontrakten. Ofte vil det fremgår af lejekontrakten at lejemålet alene må anvendes til beboelse. Det gælder altså, medmindre udlejer har givet samtykke til at lejemålet må benyttes til andre formål så som erhverv . Derfor er det afgørende, at du taler med din udlejer, om at du gerne vil starte virksomhed, og hvad du skal drive virksomhed med. Som regel vil der som sagt stå i lejekontrakten, at lejeboligen kun må bruges til beboelse. Hvis det er tilfældet, skal du forhøre dig med din udlejer, men i alle tilfælde er det en god idé at tale med din udlejer. Dermed skal du have udlejers tilladelse, før du begiver dig ud i at drive erhverv i lejebolig. 

Ofte vil man få lov til at drive erhverv fra sin lejebolig, hvis det ikke støjer, forurener eller generer naboer. Der kan dog også være andre forbehold, som du kan læse om længere nede i ”hvad skal man være opmærksom på”. 

Blandede lejemål

Nogle lejemål er blandede lejemål. Det betyder, at du må bruge det til beboelse og til erhverv. Hvis der er tale om en enkeltstående lejlighed, du vil bruge til erhverv og beboelse, er den reguleret af lejeloven. Du skal stadigvæk tale med udlejer, for det er ikke sikkert, at den virksomhed, du ønsker at drive, er reguleret i lejekontrakten, og så er du lige vidt. Du kan i værste fald risikere at blive opsagt som lejer, hvorfor det er bedst at tale med udlejer først. 

Et blandet lejemål kan også være en lejlighed til beboelse, men som udlejes sammen med en anden lokalitet. Hvis dette er tilfældet, vil lejemålet være reguleret af erhvervslejeloven. På samme måde som lejeloven vil denne lov anføre, at lejemålet ikke må anvendes til andet end det formål, som er aftalt i en lejekontrakt. Undtagelsen gælder, hvis udlejer har givet samtykke. 

Den samme regel gælder dermed, uanset om du bor i blandet lejemål og bor til leje privat eller i almenbolig. Du skal tale med din udlejer først. Der er ikke noget, der står i vejen for, at du driver virksomhed fra din bolig, så længe din udlejer er med på den. Dog kan det blive problematisk, hvis du vil ansætte personer i din virksomhed. 

Hvad hvis jeg ønsker at ansætte nogen i min virksomhed?

I forhold til at ansætte nogen i din virksomhed, kan det stride mod lokalplanen. Lokalplanen kan for eksempel hedde, at der er bydele, som kun må bruges til beboelse. I dette tilfælde kan du ikke oprette en virksomhed med ansatte. Du skal dermed kontakte kommunen, hvis du vil ansætte nogen i din virksomhed. 

Hvad skal du være opmærksom på?

Så må man drive erhverv i lejebolig? Ja og nej. Ja, hvis du har tilladelse fra udlejer og:

  • Din virksomhed ikke er til gene for andre
  • Din virksomhed ikke giver anledning til støj eller trafik, som overskrider det almindelige boligområde
  • Du må ikke nødvendigvis have ansatte i en virksomhed, du driver fra din lejebolig
  • Der kan være lokalplaner, du skal tjekke, i forhold til om virksomheden er i overensstemmelse dermed
  • Ofte er det ikke lovligt at drive butik, håndværks- eller produktionsvirksomhed, hvis boligområdet har boligstatus

Vi ønsker dig held og lykke med din lejebolig med erhverv og din nye virksomhed!