Affaldssortering

Fra papir til farligt affald, udforsk hvert enkelt aspekt af sorteringsprocessen og lær, hvordan du kan bidrage til genanvendelse og miljøvenlig praksis i din daglige affaldsbehandling. Få indsigt i, hvordan du sorterer, hvad der skal undgås, og hvordan du bedst forbereder forskellige affaldstyper til korrekt bortskaffelse. Læs mere om dette og mere til herunder.
Skrevet af vores interne tekstforfatter Sebastian. Senest opdateret: 15. april 2024
Send artiklen til en ven

Affaldssortering - hvad betyder det?

Ifølge Miljøstyrelsen skal alle i Danmark sortere 9 typer af affald. De 9 typer affald er: papir, pap, restaffald, madaffald, glas, metal, farligt affald, plast og tekstilaffald. Tekstilaffald er nyt, og derfor er det ikke sikkert, at denne type affaldssortering er implementeret i din kommune endnu. Affaldssortering generelt ser også forskelligt ud fra kommune til kommune. Derfor skal du forholde dig til, hvordan din kommune har valgt at sortere affald. Du kan se affaldssortering i din kommune på Borger.dk. I nogle kommuner bliver metal, glas og hård plastik sorteret i samme ordning, og dette vil blive udfaset til 2025.

Kommunerne har sat øget fokus på affaldssortering de senere år. Hver dansker producerer årligt mere end et halvt ton affald. Affaldssortering hjælper os til at genanvende vores ressourcer. Meget af affaldet kan nemlig genanvendes, hvis det sorteres korrekt. 

Hvordan sorterer jeg papir?

Papir kan faktisk genanvendes op til 10 gange. Ifølge Dansk Affaldsforening producerer hver dansk husstand i gennemsnit 51 kg papiraffald om året. I alle kommuner er det afgørende, at papiret skal være rent og tørt for at kunne genanvendes. Papiraffald er for eksempel: Aviser, reklamer, kontorpapir og kuverter med rude. Du må ikke smide vådt eller beskidt papir i papiraffald. Vær opmærksom på at bagepapir og foliebelagt papir heller ikke må smides i papiraffald. 

Hvordan sorterer jeg pap?

Pap kan genanvendes. Derfor er det vigtigt, at du sorterer pap. Det kan være skotøjsæsker, køkkenruller, pap fra pakkepost, toiletruller, æggebakker osv. Pap, som er blevet snavset eller vådt, kan ikke genanvendes og skal sorteres som restaffald. OBS! Pizzabakker skal i restaffald. Det er en god idé at rive pappet i mindre stykker, så det er nemmere at håndtere. Ved større pap skal du en tur på genbrugspladsen. 

Hvordan sorterer jeg plast?

I gennemsnit smider danske husstande 50 kg plast ud. Produktionen af ny plast kræver meget energi, og det kan man spare, hvis man genanvender plast. EU's målsætning er, at 55 % af alt plastaffald skal genanvendes i 2030. Vær opmærksom på, om blød og hård plast sorteres samlet i din kommune eller hver for sig. Når du sorterer plastaffald, skal det tømmes for indhold, men du behøver ikke vaske det rent. Du kan skylle det, så det ikke tiltrækker fluer eller skadedyr. Plastaffald kan være plastemballage fra mad, husholdningsfilm, plastposer, mælkekartoner, plastbøtter osv. Vær opmærksom på at mælkekartoner sorteres adskilt i nogle kommuner. Husk altid at tjekke, hvordan du skal sortere affald i din egen kommune. 

Du må ikke putte emballager fra kemikalier, maling, silikone mv. i plastaffald. Heller ikke flamingo og gummi, chips- eller kaffeposer eller PVC-produkter. 

Hvordan sorterer jeg glas?

Glas har været genbrugt og genanvendt i mange år i Danmark. Glas sorteres på et glasværk, hvor det smeltes om. OBS! Porcelæn må ikke komme i glascontaineren og heller ikke keramik. Dette ødelægger muligheden for at genanvende glas. Husk, at tage låget af flaskerne, inden de skal i beholderen. 

Glasflasker, konservesglas, drikkeglas, syltetøjsglas og vitaminglas må gerne komme i glascontaineren. Spejle, elpærer og krystalglas må ikke!

Hvordan sorterer jeg metal?

Metalprodukter kan smeltes om til nye produkter. Metal er vigtigt, at det sorteres for sig selv, da metal i restaffald kan smelte fast i anlæggene. Du kan med fordel skylle metal, inden du sorterer det ved eventuelle madrester. 

Metalaffald kan for eksempel være konserves, øl- og sodavandsdåser uden pant, gryder og pander, bestik, sakse osv. Du må ikke smide spraydåser, chipsposer, batterier eller stort metal i metalcontaineren. 

Hvordan skal jeg sortere madaffald?

Madaffald bruger man til biogas og naturgødning. Biogas kan erstatte fossil naturgas, som kan benyttes i ledningsnet og give de danske husstande fjernvarme og strøm. Det kan også bruges som brændstof, og restproduktet bruges til marker som gødning. Madaffald kan derfor udnyttes på mange måder. Husk at bruge den særlige biopose til madaffald, hvis dette er tilfældet i din kommune. Husk også at binde en knude på posen. 

Madaffald er frugt og grønt, madrester uden emballage, kaffe- og tefilter, æggeskaller, brugt køkkenrulle, afskårne blomster mm. Fritureolie skal faktisk også i madaffald. Du kan med fordel lægge det i spanden med noget brød, som vil suge væsken. 

Jord, tyggegummi, kattegrus, servietter og haveaffald må ikke komme i madaffald. 

Hvordan sorterer jeg tekstiler?

Tøjindustrien er en af de mest miljøbelastende industrier. Derfor er det vigtigt at genanvende tøjfibre. Det er en god idé at aflevere tøj til genbrug eller i en tøjcontainer, men hvis tøjet er for gammelt eller ødelagt, vil det typisk blot blive forbrændt. Derfor har vi siden d. 1. juli 2023 genanvendt tekstilaffald. Igen kan indsamlingen se forskellig ud fra kommune til kommune. Det kan være container nær husstanden, afhentning med storskrald eller bestilleordning, særskilt beholder eller afhentning i pose ved pap og papir. Alle ødelagte typer tekstiler kan genanvendes. Dog ikke puder, dyner, vådt tekstil, bleer eller gulvtæpper. 

Hvordan sorterer jeg farligt affald?

Farligt affald er skadeligt for mennesker eller miljøet. Det kan også være brandfarligt eller eksplosivt. Ofte vil du kunne se på emballagen, om det er farligt affald. Farligt affald vil tit opbevares i en miljøkasse. Denne vil blive hentet med storskraldsordning. Hvis du har meget farligt affald, eller det vejer mere end 4 kg, skal du aflevere det på genbrugspladsen. 

Dette affald hører til farligt affald:

 1. Batterier
 2. Malingrester
 3. Spraydåser
 4. Kemikalier
 5. Termometre
 6. Elpærer
 7. Plantegift
 8. Olierester
 9. Gift til skadedyr
 10. Makeup-rester, neglelak og parfume
 11. Lak og lim
 12. Småt elektronik
 13. Printerpatrponer 
 14. Dette affald hører ikke til farligt affald:
 15. Trykflasker
 16. Fyrværkeri
 17. Ammunition
 18. Selvantændelige klude og væsker
 19. Medicinrester
 20. Skarpe genstande
 21. Oxiderende affald
 22. Organiske peroxider

Hvordan sorterer jeg restaffald?

Restaffald er det affald, som ikke skal i én af de andre beholdere. Det kan være snavset affald, eller affald der er en blanding af flere typer affald. Restaffald afbrændes på forbrændingsanlæg, som producerer elektricitet og fjernvarme. Husk at bind knude på posen som hensyn til skraldemænds arbejdsmiljø. Ellers kan de blive udsat for støv og andre partikler fra affaldet. 

Restaffald er for eksempel bleer, pizzabakker, cigaretskod, hygiejneaffald, chipsposer og snavset affald. Det er ikke genanvendeligt affald eller farligt affald. I Danmark sorterer vi pap, papir, glas, tekstil, plast, farligt affald, madaffald, restaffald og metal. Du skal orientere dig på Borger.dk for at se, hvordan man sorterer affald i din kommune, da dette kan variere fra kommune til kommune.

Pizzabakker må ikke komme i pap. De skal sorteres som restaffald.

Du behøver ikke gøre plast rent, inden det skal i plastaffald, men det kan være en god idé at skylle det, så det ikke lugter i din affaldsbeholder.

Fra d. 1. juli 2023 begyndte vi at sortere tekstiler. Det kan variere fra kommune til kommune, og derfor skal du gå ind på Borger.dk for at se, hvordan det skal sorteres i din kommune.

Fra d. 1. juli 2023 begyndte vi at sortere tekstiler. Det kan variere fra kommune til kommune, og derfor skal du gå ind på Borger.dk for at se, hvordan det skal sorteres i din kommune.