Beboerrepræsentation

Bliv klogere på beboerrepræsentation med at læse vores artikel. Lær om alt fra deres rettigheder og opgaver til hvordan de etableres og fungerer. Artiklen er med til at give dig en forståelse for, hvordan beboerrepræsentationer arbejder for at varetage lejernes interesser og skabe et harmonisk boligmiljø. Uanset om du er en lejer, udlejer eller ejendomsadministrator, vil denne tekst give dig et klart indblik i betydningen og funktionen af beboerrepræsentationer.
Skrevet af vores interne tekstforfatter Sebastian. Senest opdateret: 17. april 2024
Send artiklen til en ven

Beboerrepræsentation - hvad betyder det?

En beboerrepræsentation består af repræsentanter valgt af lejere i en privat udlejningsejendom. Beboerrepræsentationen er til for at varetage lejernes interesser, har flere rettigheder og større indflydelse end den enkelte lejer. Desuden kan de forhandle med udlejer på vegne af lejerne, men kan også fungere som en sparringspartner for udlejer. 

Hvilke opgaver har en beboerrepræsentation?

En beboerrepræsentation har forskellige opgaver såsom:

  1. Vedtagelse af husorden
  2. Gennemgang af grundlag for lejeforhøjelse
  3. Gennemgang af varmeregnskab
  4. Budget og regnskab
  5. Klager fra beboer
  6. Vedligeholdelsesplaner
  7. Gennemførelse af større arbejde på ejendommen

Hvem kan lave en beboerrepræsentation?

Beboerrepræsentationen skal oprettes ud fra følgende kriterier. Mindst én af disse skal opfyldes.

Enten skal ejendommen bestå af mindst 6 beboelseslejligheder, ejendommen skal være opdelt i ejerlejligheder, og udlejer ejer mindst 6 beboelseslejligheder i ejerforeningen, eller ejendommen ejes af en andelsforening, hvor mindst 6 af beboelseslejlighederne ikke bebos af andelshavere. 

I lejligheder, hvor man ikke har mere end 3-5 beboelseslejligheder, kan man i stedet for udvælge en talsmand. 

Hvordan laver man en beboerrepræsentation?

Beboerrepræsentationen skal oprettes ved et beboermøde. Her skal mindst 50 % af lejerne være til stede, og flertallet skal stemme for. Hvis mindre end 50 % er til stede, kan man efterfølgende bekræfte beboerrepræsentationen ved en afstemning. Alle i ejendommen kan indkalde til et beboermøde. Dette skal ske med 8 dages varsel. Det kan være ved at sende brev ud til alle i ejendommen. Samtidig skal man give besked til udlejer også med 8 dages varsel. 

På samme måde ophører beboerrepræsentationen ved et beboermøde med 50 % fremmødte, hvor flertallet stemmer for ophøret. Eller hvis der ikke har fundet noget beboermøde sted i 2 år.

Hvor mange kan være med i beboerrepræsentationen?

Når beboerrepræsentationen er valgt, skal der udvælges beboerrepræsentanter. Hvis der er over 13 lejligheder i ejendommen, skal 3 beboerrepræsentanter vælges, hvor der kun skal være en repræsentant, hvis der er mindre end 13 lejligheder.