Boligstøtte

Boligstøtte er en økonomisk støtteordning, der tilbydes af myndighederne til borgere med lav indkomst eller specifikke økonomiske behov for at hjælpe dem med at dække udgifterne til boligudgifter. Denne form for støtte kan omfatte tilskud til husleje, boliglån eller andre boligrelaterede udgifter og har til formål at sikre, at alle har adgang til en passende bolig, uanset deres økonomiske situation. For yderligere information indenfor området, så læs med herunder.
Skrevet af vores interne tekstforfatter Sebastian. Senest opdateret: 15. april 2024
Send artiklen til en ven

Boligstøtte – hvad er det?

Boligstøtte udgør en skattefri støtteordning, der tilbyder økonomisk bistand til par, enkeltpersoner eller familier for at hjælpe med at dække faste boligudgifter. Formålet med boligstøtte er at lindre den økonomiske byrde for dem med lav indkomst eller i områder, hvor huslejen overstiger indtægterne. Boligstøtte er ikke en fast sats, men varierer afhængigt af indkomst og boligomkostninger, med en årlig ydelse på højst 33.036 kroner.

Hvordan får jeg boligstøtte?

Processen for at få boligstøtte varierer afhængigt af det land eller den region, man søger i, da forskellige steder har forskellige programmer og krav. I Danmark har alle ret til at ansøge om boligstøtte i henhold til boligsikringsloven. Man kan ansøge om boligstøtte i Danmark gennem borger.dk. Her har man mulighed for at påbegynde sin ansøgningsproces ved at besvare en række spørgsmål. Disse spørgsmål omfatter blandt andet oplysninger om antallet af personer på bopælen, indkomst, formue, samt boligens beliggenhed, størrelse og husleje. Til sidst vil man blive bedt om at vedhæfte sin lejekontrakt og eventuelle andre dokumenter, der kunne være relevante. Efterfølgende vil der gå cirka 14 dage, før man får svar på, om man er berettiget til at modtage boligstøtte. I Danmark kan boligstøtte også søges af ejere eller andelshavere i private andelsboligforeninger, der modtager visse former for pension.

Hvem finansierer boligstøtten?

Boligstøtten finansieres af den danske stat. Hvis boligstøtten udbetales som boligsikring, deles udgiften ligeligt mellem staten og kommunen. Hvis boligstøtten udbetales som boligydelse, betaler staten 75%, mens kommunen betaler 25%. I forhold til istandsættelsesgaranti og leje efter §§ 70 og 71 dækker staten 100%.

Hvad sker der med min boligstøtte, hvis der er ændringer i min indkomst?

Ved ændringer i din indkomst, f.eks. hvis du ikke er fastansat eller en beboer på ejendommen fylder 18 år, kan det påvirke boligstøtteforholdene. Hvis dette sker, vil Udbetaling Danmark blive informeret af Skattestyrelsen, hvilket betyder, at du ikke nødvendigvis behøver at foretage dig noget. Hver måned tjekker Udbetaling Danmark om du har modtaget den korrekte boligstøtte, som er fastsat under de parametre, der blev angivet under ansøgningsprocessen. Hvis boligstøtten en måned er for høj i forhold til indtægterne, trækkes beløbet blot fra næste måneds udbetaling. Omvendt vil du modtage mere, hvis indtægterne er lavere end først forventet.Alle som bor til leje, har ret til at søge boligstøtte, men ikke alle har mulighed for at få det. Dette afgøres af nogle bestemte parametre, herunder antallet af personer på bopælen, indkomst, formue, samt boligens beliggenhed, størrelse og husleje.