Bopælspligt

Herunder kan der læses om begrebet "bopælspligt" og dens betydning indenfor boliglovgivningen. Du vil lære, hvorfor bopælspligt eksisterer, hvilke regler der gælder for ejere af helårsboliger, og hvad konsekvenserne er ved ikke at overholde denne pligt. Uanset om du er boligejer, lejer eller bare interesseret i at forstå mere om reglerne bag boligmarkedet, vil denne artikel give dig en grundlæggende indsigt i bopælspligten og dens betydning i dansk lovgivning.
Skrevet af vores interne tekstforfatter Sebastian. Senest opdateret: 15. april 2024
Send artiklen til en ven

Bopælspligt - hvad betyder det?

Bopælspligt betyder, at ejeren har ansvar for, at ejendommen er beboet. Helårsboliger skal i udgangspunktet bebos, hvis ikke af ejer selv, skal boligen udlejes. 

Bopælspligt sker for at undgå affolkning af landdistrikterne, modvirke dannelse af sommerhuskvarterer i områder til helårsbeboelse og forhindre uhæmmet spekulation i boligmarkedet. 

Hvor meget skal jeg opholde mig på min bopæl?

For at overholde bopælspligten skal du være mindst 180 dage om året i boligen. Du kan derfor godt rejse i længere tid uden at leje boligen ud. Hvis du rejser til udlandet i mere end seks måneder, skal du afmeldes Folkeregistret. 

Hvilke boliger omfattes af bopælspligten?

Alle boliger, der hidtil er benyttet til hel eller delvis helårsbeboelse, har bopælspligt. Den eneste undtagelse er, hvis kommunen giver lov til andet. Du må kun have adresse på ét sted, medmindre kommunen tillader noget andet. 

Sommerhuse er ikke beregnet til helårsbeboelse, og derfor gælder de samme regler ikke her. Såkaldte flexboliger er heller ikke omfattet af reglerne og heller ikke helårsboliger, som er under salg. 

Hvor er der bopælspligt i landet?

De forskellige kommuner beslutter, om der skal være bopælspligt. Kommunen kan beslutte, at nyopførte boliger ikke er omfattet af bopælspligten, indtil de sælges. Nogle kommuner tillader også, at helårsboliger bruges som ferieboliger. Du skal derfor kontakte din egen kommune for at få svar. 

Det kan være muligt at få en helårsbolig som flexbolig. Dette betyder, at boligen er undtaget bopælspligt. Igen er det kommunen, der skal godkende dette. Det vil typisk være huse på landet, som kan være svære at sælge. I stedet kan de bruges eller sælges som fritidsboliger.

Hvordan kontrollerer man bopælspligt?

Kommunen har pligt til at kontrollere, om der er ledige boliger i kommunen. Hvis dette er tilfældet, vil kommunen kontakte ejeren. Man kan finde ledige boliger ved at sammenkøre ejendoms- og folkeregistret. 

Hvad er konsekvensen for ikke at overholde bopælspligt?

Hvis du ikke overholder bopælspligten, kan du risikere at kommunen tvangsindsætter en lejer. Det er kommunen, der tager ansvar for dette. Korttidsudlejning såsom airbnb gælder ikke. Lejeren skal have folkeregisteradresse i boligen.

Medmindre der er tale om sommerhus, flexbolig eller en anden bolig, der er godkendt af kommunen, har alle helårsboliger bopælspligt.

Bopælspligt betyder, at du som ejer skal sørge for, at din bolig er beboet enten af dig selv eller en lejer.