Indskud

"At skaffe et indskud" er et velkendt udtryk på boligmarkedet, men hvad betyder det egentlig? Indskuddet refererer til den pengesum, som en lejer betaler til udlejeren som sikkerhed ved indgåelsen af en lejekontrakt. Dette beløb tjener til at dække eventuelle skader på boligen ud over almindelig slid og ælde. Men hvordan fastsættes størrelsen af ​​et indskud, og hvad er lejerens rettigheder og udlejerens forpligtelser i forhold til dette? Læs artiklen og bliv klogere på begrebet indskud og forstå dets betydning for både lejere og udlejere.
Skrevet af vores interne tekstforfatter Sebastian. Senest opdateret: 22. april 2024
Send artiklen til en ven

Indskud – hvad betyder det?

Indskud er et centralt begreb på boligmarkedet og refererer til den pengebetaling, som en lejer skal foretage til udlejeren ved indgåelsen af en lejekontrakt. Dette beløb fungerer som sikkerhed og dækker eventuelle skader ud over almindelig slid og ælde på boligen. Størrelsen af indskuddet kan variere afhængigt af flere faktorer, herunder boligens størrelse, stand og beliggenhed samt lokale markedsværdier og udlejerens politikker.

Hvordan fastlægges størrelsen af indskuddet?

Størrelsen af indskuddet fastsættes typisk af udlejeren og kan variere betydeligt. Normalt svarer indskuddet til et bestemt antal måneders husleje, f.eks. en eller to måneders husleje. Udlejeren kan også tage hensyn til boligens stand og eventuelle forbedringer eller møbler, der er inkluderet i lejemålet, når de fastlægger størrelsen af indskuddet.

Hvad er lejerens rettigheder og udlejerens forpligtelser?

Som lejer har du ret til at modtage dokumentation for indbetalingen af indskuddet og til at få det tilbagebetalt ved lejeperiodens ophør, hvis der ikke er sket skader ud over almindelig slid og ælde. Udlejeren er forpligtet til at opbevare indskuddet sikkert og adskilt fra udlejers egne midler og skal give lejeren skriftlig meddelelse om eventuelle træk på indskuddet.

Nej, udlejeren kan kun tilbageholde indskuddet eller en del af det for at dække dokumenterede skader ud over almindelig slid og ælde på boligen.

Det er en god idé at dokumentere boligens tilstand ved indflytning og afgang med billeder og en skriftlig beskrivelse af eventuelle eksisterende skader eller mangler.

Indskuddet skal tilbagebetales til lejeren inden for en rimelig frist efter lejeperiodens ophør og efter, at eventuelle skader er blevet udbedret og omkostningerne er blevet opgjort.