Opsigelse af lejemål

Er du i tvivl om, hvad det vil sige at opsige dit lejemål? Opsigelse af en lejebolig indebærer ophævelse af lejekontrakten, enten fordi du ønsker at flytte eller fordi udlejeren ikke længere ønsker at have dig boende. Det er vigtigt at kende processen og dine rettigheder i henhold til lejeloven. Læs videre for at få svar på, hvordan man opsiger et lejemål korrekt, hvilken opsigelsesfrist der gælder, og hvad man skal være opmærksom på undervejs.
Skrevet af vores interne tekstforfatter Sebastian. Senest opdateret: 7. maj 2024
Send artiklen til en ven

Opsigelse af lejemål – hvad betyder det?

At opsige et lejemål indebærer ophævelse af lejekontrakten med udlejeren, hvilket betyder, at man vil forlade sin nuværende bolig. Opsigelse af en lejebolig kan ske ved, at lejeren vælger at flytte og derfor ikke længere vil bo på sin nuværende adresse. I andre tilfælde kan det skyldes, at udlejeren ikke længere ønsker at have lejeren boende, måske på grund af manglende overholdelse af lejekontrakten. Det er dog vigtigt, at lejeren er bekendt med sine rettigheder, som er fastsat i lejeloven. For yderligere information om disse, kan du følge linket her.

Hvordan opsiger man sit lejemål?

Når man ønsker at opsige sit lejemål, er det vigtigt at gøre det korrekt for at undgå misforståelser mellem lejer og udlejer. Normalt kan man opsige sin lejekontrakt ved at kontakte din udlejer og skrive, at man ønsker at opsige sit lejemål med øjeblikkelig virkning. Det er vigtigt at angive sin præcise adresse i meddelelsen, så udlejeren ikke er i tvivl om, hvilket lejemål der er tale om.

Hvor lang opsigelse har man?

Normalt gælder en opsigelsesperiode på en løbende måned plus 3 måneder, uanset om det er lejeren eller udlejeren, der vælger at opsige lejekontrakten. Hvis man er i tvivl om længden af sin opsigelsesfrist, kan man kigge i lejekontrakten, hvor det burde stå tydeligt angivet. Alternativt kan man kontakte sin udlejer for at få afklaring, hvis man er i tvivl.

Hvis man ikke overholder de betingelser, der er aftalt mellem lejer og udlejer, eller dem der er nedskrevet i lejekontrakten, kan udlejeren godt opsige lejekontrakten. Det er dog vigtigt, at man som lejer har styr på sine rettigheder, som man kan læse mere om i lejeloven

Opsigelsesperioden kan variere fra lejemål til lejemål, men normalt er opsigelsesfristen på en løbende måned plus 3 måneder. Hvis man er i tvivl, er det altid en god idé at gennemgå sin lejekontrakt eller kontakte udlejeren for at få afklaring.