Skæve boliger

Skæve boliger udgør en særlig boligordning, der adresserer de mest udsatte borgere i vores samfund. Disse boliger er designet med det formål at imødekomme behovene hos grupper, der ofte marginaliseres eller overses i traditionelle udlejningsboliger. Men hvad er egentlig skæve boliger, og hvordan adskiller de sig fra konventionelle boligformer?
Skrevet af vores interne tekstforfatter Malene. Senest opdateret: 14. maj 2024
Send artiklen til en ven

Hvad er skæve boliger?

Skæve boliger er en boligordning der er beregnet til de mest udsatte borgere. Denne boligordning skal gøre det muligt at etablere boliger til udsatte grupper såsom hjemløse, misbrugsramte samt andre særligt udsatte grupper. Disse grupper består af særligt udsatte mennesker, der har svært ved at indpasse sig eller ikke magter at bo i et traditionelt udlejningsbyggeri.

Skæve boliger skal kunne rumme mennesker der kan have en væsentlig anderledes adfærd og lejerne vil få tildelt en kontaktperson som en ekstra støtte. Ydermere er der en social vicevært tilknyttet de skæve boliger, hvilket ikke ses ved traditionelle udlejningsboliger.