Skøde

Et skøde er et vigtigt dokument i ejendomshandel, der bekræfter ejendomsoverdragelsen fra sælger til køber. Det sikrer, at ejendomsoverdragelsen er juridisk gyldig og beskytter både køberens og sælgerens rettigheder. Læs artiklen og bliver klogere på, hvad et skøde indebærer, og hvorfor det er afgørende i ejendomshandel.
Skrevet af vores interne tekstforfatter Sebastian. Senest opdateret: 25. april 2024
Send artiklen til en ven

Skøde - hvad er det?

Et skøde er et juridisk dokument, der bekræfter overdragelsen af ejendomsretten til en fast ejendom fra sælger til køber. Det er en central del af købsprocessen for fast ejendom og er nødvendigt for at registrere ejendomsoverdragelsen hos tinglysningsretten. Lad os udforske nærmere, hvad et skøde indebærer og dets betydning i ejendomshandel.

Hvordan fungerer et skøde?

Når en ejendom sælges, udarbejder sælgeren et skøde, der indeholder oplysninger om ejendommen samt køberens og sælgerens identitet. Skødet underskrives af begge parter og vidner, og det indleveres derefter til tinglysning hos den lokale tinglysningsret. Når skødet er tinglyst, bekræfter det officielt, at ejendommen er blevet overdraget til køberen.

Indholdet af et skøde

Et typisk skøde indeholder følgende oplysninger:

  1. Identifikation af køber og sælger: Navne, adresser og eventuelle identifikationsnumre.
  2. Beskrivelse af ejendommen: Fast ejendoms matrikelnummer og adresse.
  3. Pris og betalingsbetingelser: Den aftalte købspris og eventuelle vilkår for betalingen.
  4. Vilkår og betingelser: Eventuelle specifikke betingelser, der er aftalt mellem køber og sælger.
  5. Underskrifter: Underskrifter fra både køber, sælger og vidner.

En købsaftale er en aftale mellem køber og sælger om at købe eller sælge en ejendom, mens et skøde er det juridiske dokument, der bekræfter ejendomsoverdragelsen.

Tinglysning af skødet sikrer, at ejendomsoverdragelsen bliver officielt registreret hos tinglysningsretten og beskytter køberens rettigheder mod eventuelle krav eller uautoriserede dispositioner.

Et skøde kan udarbejdes af en advokat, en ejendomsmægler eller en notar, der har ekspertise inden for ejendomsretlige spørgsmål.