Bruttoareal

Herunder kan du blive klogere på begrebet bruttoareal og udforske, hvad det betyder for din bolig. Du vil lære, hvordan bruttoarealet defineres, hvordan det findes i Bygnings- og Boligregistret (BBR), og hvorfor det er vigtigt for boligejere at være opmærksomme på disse oplysninger. Med en klar forståelse af bruttoarealet og dets betydning vil du være bedre rustet til at håndtere spørgsmål om boligareal og registrering i BBR.
Skrevet af vores interne tekstforfatter Sebastian. Senest opdateret: 15. april 2024
Send artiklen til en ven

Bruttoareal - hvad betyder det?

Bruttoarealet er boligens samlede areal, som anvendes til beboelse. Her bruger man bruttoarealprincippet til at beregne arealet. Bruttoarealet er det areal, der vil være opgjort i BBR. BBR er forkortelsen for Bygnings- og Boligregistret. Registret indeholder oplysninger om bygnings- og boligforhold i alle bygninger i Danmark. 

Hvordan finder jeg min boligs bruttoareal?

I BBR-registret vil du finde din boligs bruttoareal. Boligejere i Danmark skal løbende orientere sig om, at oplysningerne i BBR er korrekte. Bruttoarealet er summen af alle beboelsesrum, udnyttet tagetage, indvendige trapper og fællesarealer. Når man skal udregne bruttoarealet, vil man altså beregne det ud fra bruttoarealprincippet. Her måler man vandret på ydersiden af ydervæggen og i plan med færdigt gulv. Derfor vil bruttoarealet være større end det egentlige areal i boligen. Det faktiske areal kalder man nettoarealet. Du kan læse mere i denne artikel om beregning af boligareal