Emne: Anden viden

Beregning af boligareal i en lejebolig – hvordan gør man?

Når du skal flytte ind i en lejebolig, er det rart at vide, hvad arealet i din lejebolig er, og hvordan det beregnes. Boligens areal kan du finde på BBR. Måske læser du der eller får at vide, at lejeboligen er på 75 m2, men det betyder ikke nødvendigvis, at den reelle størrelse på lejemålet er 75 m2, eller at alle boligens m2 er beboeligt. Der kan nemlig være andre arealer, der tælles med i beregningen end lige boligarealet. Størrelsen af boligen beregnes nemlig efter bruttoarealprincippet, som er boligens ydre mål, og medtagelse af visse adgangsarealer.
Skrevet af vores interne tekstforfatter. Senest opdateret: 20. marts 2024
Send artiklen til en ven

Hvad er det samlede boligareal? 

Når man taler om boligarealer, er der flere begreber, som man skal være opmærksom på, for at være sikker på, at man taler om det samme. 

Nedenfor kan du blive klogere på, hvad der menes med de forskellige begreber. 

Beregning af boligareal i lejebolig

Når man skal finde størrelsen på det samlede areal for en lejebolig, så kaldes det for bruttoetageareal, beregnet efter bruttoarealprincippet. 

Bruttoarealprincippet

Bruttoetagearealet er defineret som boligens samlede areal medregnet ydervægge og andel i adgangsarealer.

Arealet opgøres ved at ”måle vandret på ydersiden af ydervæggen i plan med færdigt gulv.” (BBR) Det kalder man bruttoarealprincippet. Boligens samlede areal vil dermed blive målt fra ydersiden af ydervæggen. Det betyder, at de eksempelvis 75 m2 er målt fra ydersiden af ydermuren. 

Hvad indgår i det samlede boligareal beregnet ud fra bruttoarealprincippet?

Når der tales om boligens samlede boligareal, er det summen af beboelsesrum, der udgør det samlede boligareal, herunder køkken, bad, gang osv. Det vil også gælde udnyttede tagetager og kældre, som er godkendt til beboelse samt indvendige trapper. Boligarealet er det areal, der er godkendt af kommunen til beboelse. 

Desuden er det vigtigt at notere sig, at ”adgangsarealer såsom trapper, korridorer, altangange, elevatorer osv., fordeles for en opgang med lige store andele på de tilliggende boliger (uanset størrelse).” (Retsinformation) Tilliggende betyder, at lokalet har dørforbindelse til adgangsarealet. Opgang, altangang, trapper og eventuelt elevator vil dermed også være fordelt ud på lejlighederne i form af arealberegning. 

Arealer af »udenomsrum« beliggende adskilt fra boligen - såsom vaskerum, varmecentraler, pulterrum, cykel- og barnevognsrum o. lign. - medregnes ikke.

Man kan lidt forenklet sige, at bruttoetagearealet af en bolig eller lejligheder på én etage i en ejendommen bør være det tal man får, hvis man ganger ejendommens længde med bredden.

Boligareal i BBR

Kigger man f.eks. på det boligareal, som er opgivet i BBR, så vil man typisk se det areal, som boligen udgør målt i vandret plan på ydersiden af ydervæggene i plan færdigt gulv. Altså det ovenfor beskrevet bruttoetageareal. Når man taler om en boligs samlede areal, taler man derfor om mål foretaget på ydersiden af boligens ydervægge. Man kan, ud fra denne betragtning, sige at boligens areal er det samme som bygningens areal. 

Størrelsen på en bolig eller et lejemål, målt ud fra bruttoetagearealet, fremgår derfor som udgangspunkt af BBR-registret. Man skal dog være påpasselig og ekstra opmærksom, når man kigger efter disse oplysninger i BBR. Oplysningerne i BBR stemmer nemlig ikke altid overens med virkeligheden. 

BBR bygger nemlig på oplysninger indberettet af ejendommens ejer, men ikke alle ejendomme er blevet opmålt præcist, hvorfor der kan være stor usikkerhed omkring ejendommens og lejemålets størrelse, også fordi ejere gennem tiden kan have foretaget ændringer i boligens areal, som de har glemt at registrere i BBR.

Nettoarealet (det indvendige boligareal)

Nettoarealet er derimod det indvendige gulvareal, som du som lejer måske er mest interesseret i. Du kan desværre ikke finde den oplysning i BBR. Arealet, oplyst i BBR, og det areal udlejer vil informere om, er dermed større end nettoarealet, da ydervægge er medregnet. Du skal derfor selv måle det indvendige areal for at vide præcist, hvor meget plads du får eller har at bo på. 

Boligareal beregning

Arealet du vil få oplyst i lejekontrakten og af udlejer vil typisk være bruttoetagearealet, som fremkommer fra BBR, men du skal være opmærksom på, at arealet altså ikke er udtryk for det indvendige mål (nettoarealet) og at hele arealet ikke nødvendigvis kan bebos, fordi der f.eks. kan være medtaget andele af fællesarealer. 

Eksempel 1

Martin er interesseret i en lejebolig og vil gerne have en beregning af boligarealet. Han får oplyst af udlejer, at lejemålet er 75 m2, hvilket også fremgår af BBR, hvilket vil svare til bruttoarealet. Det inkluderer alle beboelsesrum, i dette tilfælde: køkken, soveværelse, værelse, bad og gang (målt yderligt). For at få oplyst hvor meget nettoarealet reelt set er – altså det indvendige mål, beder han om at se lejligheden og måle det op i samme omgang. Nettoarealet er 62 m2, og Martin ved dermed, at det er arealet, han kan bo på. 

Eksempel 2

Lisette har fået fingrene i en lejebolig på 60 m2. Da hun flytter ind, overraskes hun af, at nettoarealet kun er 40 m2. Kan 20 m2 virkelig gå til opmåling ud til ydervægge? I Lisettes opgang er der meget gangareal, elevator og tilhørende trappe. Arealet her er fordelt ud på lejlighederne, og derfor er der så stor forskel på bruttoarealet og nettoarealet.