Emne: Anden viden

Få styr på reglerne om bopælspligt i lejebolig

Bopælspligt betyder, at ejeren af en helårsbolig skal sørge for, at boligen er beboet. Lejemålet skal være beboet mindst 180 dage om året. Hvis du ejer en helårsbolig, skal du enten selv bo i den eller sørge for at leje den ud. Bopælspligt vil blive opfyldt ved, at beboerne er tilmeldt folkeregistret. Få svar på dine spørgsmål om bopælspligt i denne artikel.
Skrevet af vores interne tekstforfatter. Senest opdateret: 14. marts 2024
Send artiklen til en ven

Hvornår er boligen omfattet af bopælspligten?

Alle boliger, som allerede har været benyttet til helårsbolig helt eller delvist, har bopælspligt. Den enkelte kommune bestemmer, hvilke helårsboliger der er omfattet af bopælspligten. Der kan forekomme undtagelser, hvilket ofte gælder sommerhuse, ferieboliger og helårsboliger, der er til salg. 

Vedrørende sommerhuse kan kommunen beslutte, at boligen undtagelsesvist kan bruges som helårsbolig, og dermed vil bopælspligten gøre sig gældende. Oftest vil sommerhuse dog ikke skulle benyttes som helårsbolig, idet der for sommerhuse nemlig gælder regler om begrænset benyttelse. 

Hvis din bolig skal sælges, gælder bopælspligten ikke, uanset om du bor i boligen eller ej. 

Hvis boligen er nybygget og kun har haft én ejer, gælder bopælspligt først, når ejer sælger boligen. Det kan være en fordel for den ejer, der gerne vil bruge boligen delvist. 

Helårsboliger som ferieboliger skal vurderes af kommunen. Kommunen skal nemlig beslutte, om det kan give mening at bruge boligen som feriebolig. 

Hvis du dog tidligere har brugt boligen som helårsbolig, gælder intet af det ovenstående. Det vil sige, hvis der tidligere har været tilmeldt beboere på adressen i folkeregistret i mere end 180 dage. 

Kommunen har pligt til at kontrollere, om boliger står tomme. Hvis du har en helårsbolig, der ikke er til salg og er ubeboet, skal du 6 uger efter, den er blevet ledig, anmelde det til kommunen. Du kan søge om forlængelse på yderligere 6 uger. 

Hvad er lejebolig uden bopælspligt?

Måske har du oplevet, at udlejer skriver, at boligen er uden bopælspligt? Det vil oftest være tilfældet ved nybyggeri. Det kan være på grund af reglen, der bestemmer, at nybyggeri er uden bopælspligt, indtil ejer sælger boligen. Salg af bolig uden bopælspligt er mere fleksibelt, fordi den nye ejer ikke behøver bruge boligen som helårsbolig, men kan beslutte sig for, hvad denne ønsker at bruge boligen til. 

For dig, der er lejer, vil en lejlighed uden bopælspligt betyde, at du ikke kan tilmelde dig folkeregistret på den gældende adresse. Det kan være problematisk, da det er lovpligtigt at være tilmeldt en adresse i folkeregistret. Du skal derfor finde et andet sted at have folkeregisteradresse. Derfor vil lejlighed uden bopælspligt ofte være interessant for pendlere eller fremlejeforhold. Du kan dog altid tilmelde dig postadresse på en adresse, hvor du ikke bor. 

Hvad med flexbolig?

Flexbolig er helårshuse, man bruger, hvor bopælspligten ikke skal tages i betragtning. Du kan ansøge kommunen om at få din bolig til flexbolig. Det betyder, at du kan en anden bolig som din primære bolig og stadig en flexbolig. Hvis du sælger boligen, vil den stadig være flexbolig. 

Jeg skal ud og rejse

Hvis du skal ud og rejse i længere tid, må boligen gerne stå tom, på trods af der er bopælspligt. Det gælder, så længe du ikke afmelder dig folkeregistret. Hvis du gør det med tanke på at flytte til udlandet, skal du leje boligen ud, hvis ikke den skal sælges.