Landbrugsejendom

Bliv klogere på, hvad der definerer en landbrugsejendom i Danmark, fra loven i 1925 til de nuværende krav om mindst 2 hektar og en beboelsesbygning. En kort guide til landbrugsejendommens historie og lovmæssige rammer.
Skrevet af vores interne tekstforfatter Malene. Senest opdateret: 13. maj 2024
Send artiklen til en ven

Hvad er en landbrugsejendom?

En landbrugsejendom er kort sagt en ejendom, hvor der er landbrugspligt og den er derfor omfattet af landbrugslovens regler. Særlige regler gør sig derfor gældende for landbrugsejendomme hvilket for eksempel ses ved køb og salg af en landbrugsejendom. 

Køb af landejendom

Når man køber en landbrugsejendom forpligter man sig til, at man senest seks måneder fra købet af landbrugsejendommen skal tage bopæl på adressen. Ønsker man ikke dette, kan man eventuelt udleje bopælen på landbrugsejendommen.

Betegnelsen for en landbrugsejendom

Betegnelsen for en landbrugsejendom blev fastsat ved en lov i 1925 og den omfattede da alle de ejendomme med en jordværdi på mindst 1000 kr. samt et areal på 1 hektar – disse ejendomme skulle helt eller delvist tjene til landbrugsproduktion eller landbrugsbeslægtet produktion.

Denne lov bestemte, at en landbrugsejendom skulle være forsynet med bygninger samt at jorden skulle drives fra ejendommen. Ydermere måtte landejendommen ikke nedlægges uden tilladelse og den i matrikel og tingbog skulle være benævnt som landbrugsejendom. 

Der har sidenhen været flere lovmæssige reguleringer inden for landbrugsejendomme herunder for eksempel vedrørende nedlæggelse mm. Per 2020 er den arealmæssige mindstegrænse i landbrugsloven på 2 ha. og et krav er at landejendommen er forsynet med en beboelsesbygning. Modsat er der ikke en arealmæssig overgrænse for sådan en ejendoms størrelse. 

Vedligeholdelse af areal

Som ejer af en landbrugsejendom, er man forpligtet til at vedligeholde arealet, hvilket dog ikke betyder, at man skal dyrke jorden. Vedligeholdelse indebærer at man skal sørge for at arealet ikke gror. Man kan med fordel forpagte jorden til en landmand, der kan varetage jorden for én.