Landejendom

Landejendomme repræsenterer en særlig form for bolig, der tilbyder en unik livsstil og en forbindelse til naturen. Men hvad definerer egentlig en landejendom, og hvilke fordele og faciliteter kan man forvente sig ved at bo på en sådan ejendom?
Skrevet af vores interne tekstforfatter Malene. Senest opdateret: 14. maj 2024
Send artiklen til en ven

Hvad er en landejendom?

En landejendom er kort sagt et nedlagt landbrug, hvor der ikke er landbrugspligt. Grundarealet for en landejendom er mindre end to hektar, svarende til 20.000 m2 eller 3,6 tønder land. Ejendommen er dermed ikke omfattet landbrugsloven, men er i stedet omfattet af reglerne der er for almindelige boliger. 

Beliggenhed, stil og faciliteter

En landejendom vil oftest findes i landlige områder og er i mange tilfælde karakteriseret ved at være større og mere rummelig sammenlignet med almindelige byboliger. De kan variere i størrelse og omfang alt efter deres formål og beliggenhed

En bolig på en landejendom kan være alt fra en bondegård til en mere moderne villa eller et hus, dog i de fleste tilfælde med fællestræk af landlige karakteristika. De vil tit være omgivet af skove, marker eller havearealer, som giver beboerne mulighed for at nyde en tilværelse omgivet af natur. 

En landejendom kan udover en bolig også omfatte forskellige faciliteter. Dette kunne være stalde, lader, driftsbygninger eller lign. der er designet til landbrugsaktiviteter. Nogle landejendomme kan også have tilknyttet landbrugsjord, hvor der dyrkes afgrøder, opdræt af husdyr eller andre former for landbrug.

Fordele ved en landejendom

Der er flere forskellige fordele ved at bo på en landejendom. En landejendom byder på muligheden for at bo tæt på naturen, dyrke egen mad eller have plads til hobbylandbrug. Ydermere er der mere plads og rum til privatlivet. Dette kan være attraktivt for dem som ønsker et liv væk fra byens travlhed.

Landejendomme kan i dag også fungere som ferieboliger eller et feriested, hvor folk søger hen for at opleve ro og natur. De kan også være investeringsejendomme til udlejning eller udvikling. Overordnet vil de uanset formålet oftest være forbundet med ro, forbindelse til naturen og en mulighed for at dyrke en enkel og autentisk livsstil.

I modsætning til en landbrugsejendom er en landejendom ikke omfattet landbrugsloven, da en landejendom er et nedlagt landbrug uden landbrugspligt.

Du kan på Geodatastyrelsens matrikelregister se, om der er landbrugspligt på et givet areal.