Ældrebolig

Opdag verdenen af ældreboliger - boliger designet til ældre med særlige behov. Lær om deres funktioner, design og de services, de tilbyder for at forbedre ældres livskvalitet og uafhængighed. Find ud af, hvordan kommunerne anviser disse boliger og hvilke kriterier, der gælder for at få adgang til dem.
Skrevet af vores interne tekstforfatter Malene. Senest opdateret: 17. april 2024
Send artiklen til en ven

Hvad er en ældrebolig?

En ældrebolig er en bolig, der er specielt designet til ældre mennesker, typisk i alderen 65+, som har særlige behov. Ældreboliger kan variere i størrelse og design alt efter det specifikke behov, lejeren har. De er ofte tilgængelige i form af små huse, lejligheder, eller som en plejebolig, hvor der er lagt særlig vægt på den ældres mobilitet, sikkerhed og komfort.

Design og funktioner hos ældreboliger

Designet af ældreboliger varierer, og nogle af de funktioner en ældrebolig typisk vil have er bredere døråbninger, håndtag og støttegreb på badeværelser og i køkkener, let tilgængelige faciliteter og sikkerhedsforanstaltninger som for eksempel alarmsystemer.

Grundet særlige behov hos de ældre, kan nogle ældreboliger også tilbyde serviceydelser der skal være med til at imødekomme de ældres behov samtidig med at få forbedret deres livskvalitet og uafhængighed. Disse serviceydelser kunne være rengøring, madlevering, socialt samvær, medicinhåndtering o.a.

Hvem anviser ældreboliger?

Det er kommunerne der anviser de ledige almene ældreboliger og det er uanset hvem der ejer boligerne. Det er dog muligt for en kommune at lave en aftale med en boligorganisation eller en selvejende institution, som ejer almene ældreboliger, at den pågældende boligorganisation eller institution kan anvise boliger såfremt at den boligsøgende er blevet visiteret til en ældrebolig af kommunen. Kommunen vil lave en behovsvurdering af den boligsøgende, som kan omfatte fysiske, sociale, psykiske samt økonomiske forhold.

Det er kommunerne, der anviser ældreboliger.

Du skal kontakte din kommune. Det kan også være dine pårørende, din læge eller sygehuset, der kan kontakte kommunen. Derefter laver kommunen en vurdering, om du kan blive tildelt en ældrebolig eller ej.

Vurderer din bopælskommune og din tilflytningskommune begge at du har behov for en ældrebolig, kan du godt få tildelt en ældrebolig i en anden kommune. Sker dette, skal du igennem en såkaldt dobbelt visitation.

Almene ældre- og plejeboliger kan opføres samt ejes af forskellige, herunder selvejende institutioner, almene boligorganisationer, kommuner og regioner.

Ældreboliger er indrettet specielt til ældre med nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne, og der er ikke tilknyttet personale til ældreboligen, hvilket betyder, at den ældre skal kunne være i stand til at klare sig selv uden hjælp det meste af døgnet. Dog kan den ældre få hjemmehjælp. En plejebolig har modsat en ældrebolig tilknyttet personale hele døg net.