Areal

I denne tekst vil vi udforske begreberne "areal", "boligareal" og "BBR" samt give dig en forståelse for, hvad der tæller med i boligareal og hvordan det beregnes. Du vil også lære forskellen mellem brutto- og nettoareal og hvorfor det er vigtigt at forstå denne forskel som boligejer, lejer eller køber. Uanset om du er på jagt efter en ny bolig, ønsker at opdatere oplysninger i BBR eller blot vil forstå mere om arealmålinger i boliger, vil denne tekst give dig en grundlæggende indsigt.
Skrevet af vores interne tekstforfatter Sebastian. Senest opdateret: 15. april 2024
Send artiklen til en ven

Areal - hvad er det?

Areal beskriver todimensionelle former eller overflader. Ved at gange længden med bredden får du et givent areal. Hvis du gerne vil finde arealet af et værelse, kan du måle længde og bredde og gange det. Dermed får du arealet. 

Hvad er boligareal?

Boligareal er det samlede areal af din bolig. Boligarealet er godkendt af kommunen til beboelse. 

Hvad er BBR?

BBR er forkortelsen for Bygnings- og Boligregistret. Registret indeholder oplysninger om bygnings- og boligforhold i alle bygninger i Danmark. 

Boligejere i Danmark skal løbende orientere sig om, at oplysningerne i BBR er korrekte. Oplysningerne er bebygget areal, samlet boligareal, samlet erhvervsareal, areal af udnyttet tagetage, areal af udestue, areal af sekundære bygninger (garage, skur mv.). BBR skal samtidig have oplysninger om eventuelle ændringer eller fejl, du måtte opdage. 

Hvad tæller med i boligareal?

Det samlede boligareal tæller summen af alle beboelsesrum. Det vil være køkken, bryggers, bad, toilet, udnyttet tagetage, kælder til beboelse. Indvendige trapper vil tælles med på de tager, som trappen forbinder. 

Hvordan beregner jeg boligareal?

Når man skal finde størrelsen på det samlede areal for en bolig, kaldes det for bruttoetageareal, beregnet efter bruttoarealprincippet. Arealet opgøres ved at ”måle vandret på ydersiden af ydervæggen i plan med færdigt gulv.” (BBR) Boligens samlede areal vil dermed blive målt fra ydersiden af ydervæggen. Du kan læse mere i denne artikel om beregning af boligareal

Hvad er forskellen på brutto- og nettoareal?

Arealer opgjort i BBR vil være bruttoareal. Bruttoarealet er boligens samlede areal, som anvendes til beboelse. Her bruger man bruttoarealprincippet til at beregne arealet. Boligarealet måles i vandret plan på ydersiden af boligens ydervægge og i plan med færdigt gulv. Derfor vil det egentlige beboede areal af bebyggelsen være mindre. Som boligejer er man ansvarlig for, at oplysningerne i BBR er korrekte. Som lejer eller køber skal du være opmærksom; bruttoarealet er større end det indvendige areal. 

Nettoarealet er nemlig det indvendige areal. Det vil sige, at din lejligheds bruttoareal måske er opgjort til 80 kvm, men det indvendige areal er 65 kvm. De 65 kvm er de kvm, du reelt set har at bo på. Det er anvendeligt at kende til, når du skal lave gulv. Nettoarealet fremgår ikke i BBR eller et andet offentligt register.

Boligareal er boligens samlede areal. Dette areal er godkendt til beboelse.

BBR har opgjort bruttoarealet af danske boliger, som er målt fra ydervæggen og inklusive adgangsarealer. Derfor vil arealet være mindre end nettoarealet, som er det faktiske areal, du har at bo på.

Bruttoarealet er boligens samlede areal, som anvendes til beboelse. Her bruger man bruttoarealprincippet til at beregne arealet.