Friværdi

Friværdi er et vigtigt begreb i ejendomsfinansiering, der repræsenterer den kapital, som boligejere har til rådighed, når alle lån og gæld på ejendommen er blevet dækket. Det giver boligejere mulighed for at udnytte ejendommens værdi til andre formål og kan påvirke deres økonomiske situation og investeringsmuligheder. Bliv klogere på, hvad friværdi indebærer, hvordan den beregnes, og dens betydning for boligejere.
Skrevet af vores interne tekstforfatter Sebastian. Senest opdateret: 25. april 2024
Send artiklen til en ven

Friværdi - hvad er det?

Friværdi er et begreb, der anvendes inden for ejendomsfinansiering og refererer til den værdi, som ejeren af en fast ejendom har, når alle lån og gæld, der er sikret med pant i ejendommen, er blevet fratrukket den aktuelle markedsværdi af ejendommen. 

Hvordan beregnes friværdi?

Friværdien beregnes ved at trække den resterende gæld på ejendommen fra dens aktuelle markedsværdi. For at finde den aktuelle markedsværdi kan boligejeren enten få ejendommen vurderet af en ejendomsmægler eller bruge en anslået værdi baseret på salgspriserne for lignende ejendomme i området. Den resterende gæld inkluderer typisk restlånet på boligen, eventuelle andre lån, der er sikret med pant i ejendommen, samt eventuelle andre lån eller forpligtelser, der skal tilbagebetales.

Betydningen af friværdi

Friværdi repræsenterer den kapital, som boligejeren har til rådighed, efter at alle lån og gæld på ejendommen er blevet dækket. Det kan betragtes som en form for økonomisk sikkerhed, da det giver ejeren mulighed for at udnytte ejendommens værdi til andre formål, såsom investeringer, forbedringer af ejendommen eller tilbagebetaling af andre lån. En høj friværdi kan også have en positiv effekt på boligejerens kreditværdighed og lånevilkår.

Brug af friværdi:

Der er flere måder, hvorpå boligejere kan udnytte deres friværdi:

  1. Realkreditlån: Boligejere kan bruge deres friværdi som sikkerhed for et realkreditlån til at finansiere større køb, renoveringer eller andre investeringer.
  2. Ejendomslån: Friværdien kan også bruges til at optage et ejendomslån, hvor ejendommen fungerer som sikkerhed for lånet.
  3. Refinansiering: Ved at udnytte friværdien kan boligejere muligvis refinansiere deres eksisterende lån til bedre vilkår og lavere renter.
  4. Investering: Nogle boligejere vælger at investere deres friværdi i andre ejendomsprojekter, aktier, obligationer eller andre investeringsmuligheder.

Ja, hvis ejendommens værdi falder, eller den resterende gæld overstiger ejendommens markedsværdi, kan friværdien blive negativ.

Ja, når lånet er fuldt tilbagebetalt, er al ejendommens værdi friværdi, og du kan udnytte den på forskellige måder.

Ja, udnyttelse af friværdi indebærer risici, herunder øget gæld, højere renteomkostninger og potentiel tab af ejendom i tilfælde af misligholdelse af lån.