Emne: Nyttig viden til hjemmet

Vandskade i lejebolig – hvad gør jeg?

Hvis du står i den ærgerlige situation og har fået vandskade i din lejebolig, skal du handle hurtigt, så skaden kan stoppes og blive udbedret. Først og fremmest er det vigtigt, at du kontakter udlejer, så I kan finde ud af, om der er tale om en reel vandskade som skal stoppes, og hvad omfanget af den er. Læs artiklen her for at få styr på dit ansvar som lejer.
Skrevet af vores interne tekstforfatter. Senest opdateret: 3. maj 2024
Send artiklen til en ven

Vandskade lejebolig – hvem hæfter for hvad?

Hvem dækker vandskade i lejebolig?

En vandskade i en lejebolig er i udgangspunktet en uopsættelig mangel. Det betyder, at udlejer er forpligtet til at udbedre manglen straks. Derfor er det som udgangspunkt udlejers ansvar også at udbedre manglerne i lejemålet som følge af vandskaden. Udlejer skal reagere straks, så skimmelsvamp og fugt undgås. Udlejer skal dog ikke nødvendigvis dække for ødelagt indbo som følge af vandskade. Her skal du have fat i dit forsikringsselskab, som evt. retter et krav mod udlejer. 

Hvis der er tale om en akut vandskade, skal det også meldes til udlejers hus- eller ejendomsforeningen og forsikring, hvis sådan findes. Det er udlejers ansvar. Forsikringen dækker ofte skader, der opstår i forbindelse med brand, sne, storm, frost og akutte vandskader. Det skal kunne bevise, at skaden er uventet og pludseligt opstået. Hvis der er tale om mislighold og deraf vandskade, kan det formentlig ikke dækkes. Heller ikke hvis der er tale om fejlkonstruktion eller dårligt håndværk. 

Hvad med indboet, når der har været vandskade i en lejebolig? 

Som lejer bør du altid have en indboforsikring, der kan dække dine tab - f.eks. ødelagt indbo - i tilfælde af en vandskade. Det kan også være en god idé at have en ansvarsforsikring, hvis du kommer til at være skyld i en vandskade, uden at det var med vilje. 

Kan man som lejer komme til at hæfte for en vandskade? 

Selvom udgangspunktet er, at en vandskade skal udbedres af og for udlejers regning, kan man som lejer alligevel godt blive erstatningsansvarlig for en vandskade i en lejebolig, og dermed komme til at skulle betale for udbedringen af vandskaden. Har man som lejer på uforsvarlig vis forårsaget vandskaden, så vil man derfor kunne komme til at hæfte for skaden, hvis de almindelige erstatningsbetingelser er opfyldt. 

Er vandskaden derimod opstået på en måde, som ikke skyldes din adfærd som lejer, f.eks. et utæt tag eller et skybrud, så vil du som lejer selvfølgelig ikke skulle betale for udbedringen af skaden. 

Hvordan opstår en vandskade?

Vandskader kan være helt uforudsigelige. Vandskade i en kælder i lejebolig skyldes ofte kraftigt regnskyl eller skybrud. Kloaksystemerne kan blive overbelastede, og vandet vil presses op i kælderen. 

Vandskader kan også forekomme på grund af manglende vedligeholdelse. F.eks. utætheder eller hvis afløb for eksempel ikke vedligeholdes, kan det medføre forstoppelse. Vandet vil presses op gennem det stoppede afløb, og det kan resultere i en vandskade. Derfor kan du som lejer sørge for, at afløb blive renset ofte og vedligeholdt.  

Genhusning ved vandskade i en lejebolig

Hvis skaden er så fatal, at du skal genhuses, kan du læse mere om reglerne for genhusning her

Tommelfingerreglen siger, at hvis vandskaden skyldes mangelfuld vedligeholdelse fra udlejers side, skal udlejer betale for genhusning. I tilfælde af en pludseligt opstået vandskade vil det være forsikringen, der skal dække, men ikke alle forsikringer dækker dette. Derfor er det en god idé at kontakte dit forsikringsselskab for at være sikker på, at det er med i din forsikring.   

5 gode råd til hvad du skal gøre ved akut vandskade

  1. Hurtigst muligt forsøg at begrænse skadens omfang, fjern vandet så vidt muligt og forsøg at danne dig et overblik over, hvor vandet kommer fra.
  2. Kontakt din udlejer og eventuelt dit forsikringsselskab, så I sammen kan få skaden stoppet og evt. kontaktet professionelle, der kan hjælpe jer. 
  3. Tjek, om der er noget inventar, som er blevet påvirket af vandet. Det skal du fjerne, men ikke smide ud. Ofte sender forsikringsselskabet en taksator ud, som vurderer skadens omfang og skal se de beskadigede ting.
  4. Vær opmærksom på, om de fugtige ting er blevet angrebet af skimmelsvamp. I det tilfælde skal du helst ikke flytte dem til et andet rum, da svampen spreder sig. 
  5. Tag billeder af vandskaden til forsikringsselskabet og udlejer. 

Du skal huske, at hvis vandet kommer fra kloakken, kan det være fyldt med bakterier. Derfor skal du undgå at komme i berøring med det.