Emne: Nyttig viden til hjemmet

Har du mistanke om skimmelsvamp i din lejebolig?

Skimmelsvamp er et alvorligt problem, og det er vigtigt at finde roden til det. Hvis ikke det løses, vil det blive ved med at komme tilbage. I værste tilfælde kan skimmelsvamp forårsage astma, hovedpine, svimmelhed og luftvejsproblemer. Hvis du har mistanke om skimmelsvamp i din lejebolig, er det derfor vigtigt, at du reagerer på det. Læs med her for at få råd til, hvad du skal gøre.
Skrevet af vores interne tekstforfatter. Senest opdateret: 17. november 2023
Send artiklen til en ven

Hvad er skimmelsvamp?

Skimmelsvamp er en samlet betegnelse for små mikroorganismer, der normalvis vokser ude i naturen. Forudsætningerne for at skimmelsvamp vokser og trives er varme, organisk materiale og fugt. Det vil sprede sig ved sporer gennem luften, og når de rette betingelser er der, vokser det. 

Du har måske før set skimmelsvamp og set, at det kan være forskellige farver; hvid, gråt, sort, blågrå, rødligt og kan være loddent. Lugten er muggen og kan minde om jordslået stof. Du skal ikke være nervøs for, om skimmelsvamp kan nedbryde husets konstruktion – det kan det ikke, men det tyder på, at boligen er for fugtig, hvilket er et problem. Det kan også give dig helbredsmæssige problemer som lejer.

Ofte ses det, at skimmelsvamp vokser i badeværelser, kældre, bag møbler, på lofter eller vægge. Man ser det tit i ældre boliger, men det kan også forekomme i moderne byggerier, hvor boligen er meget tæt, og der ofte skal luftes ud.  

Skimmelsvamp i lejebolig – hvad gør jeg?

Det er muligt selv at fjerne skimmelsvamp, men oftest er det bedst at lade en professionel om opgaven. Særligt fordi du bør fjerne årsagen til svampen, da det ellers vil komme igen. Det kan være svært selv at finde ud af, hvad årsagen er. 

Er du lejer og har mistanke om skimmelsvamp? Så skal du først og fremmest henvende dig til din udlejer. Det skal du gøre hurtigst muligt. Skimmelsvamp ses som en mangel i lejemålet. Det vil sige, at hvis din udlejer har vedligeholdelsespligten, skal udlejer sørge for at få skimmelsvamp fjernet fra boligen. Det er vigtigt, at du kontakter udlejer, så snart du har mistanken, så det bliver mindst muligt omkostningsfuldt. Du kan ende med at blive den ansvarlige part, hvis du ikke har forsøgt at stoppe væksten af skimmelsvamp. Det er vigtigt, at du får din kommunikation med udlejer på skrift.  

Når du har kontaktet din udlejer, skal der foretages en undersøgelse af, om der er skimmelsvamp og omfanget af det. Desuden skal man finde frem til årsagen for svampen. Det skal udføres af en professionel og kan gøres ved en teknisk undersøgelse. Det er udlejers ansvar. 

Hvis du skulle ske at opleve, at din udlejer ikke reagerer på dine gentagne henvendelser, skal du kontakte den kommune, du bor i. De vil dermed foretage undersøgelsen af lejemålet, og hvis de vurderer, at boligen ikke er egnet til beboelse, vil du få anvist en anden bolig, hvilket du kan læse mere om under afsnittet med genhusning i tilfælde af skimmelsvamp. 

Forholdene gælder, uanset om der er tale om skimmelsvamp i en lejeboligforening, eller om det er skimmelsvamp i privat lejebolig. 

Det kan også være tilfældet, at du har ansvar for den indvendige vedligeholdelse ifølge lejekontrakten. Dermed skal du først forsøge selv at fjerne skimmelsvampen, inden du kontakter udlejer. Hvis du ikke selv kan fjerne det, skal du kontakte udlejer. Du kan læse mere om, hvem der har ansvaret for vedligeholdelse her.

Hvad skal jeg se efter for at opdage skimmelsvamp?

Det kan være svært at være opmærksom på skimmelsvamp, hvis du aldrig har set det før. Du kan se efter mørke pletter og plamager på gulv, loft, vægge eller ved vinduer. Hvis du oplever en jordslået og muggen lugt, kan det være skimmelsvamp. Måske er der fugt på kolde vægge eller dannes nemt kondens på vinduerne. Skimmelsvamp kan også vise sig ved buler eller revner i tapetet. Hvis du er i tvivl, er det altid godt at henvende dig til udlejer alligevel. 

Erstatning ved skimmelsvamp i lejebolig

Udlejer hæfter for udgifter vedrørende skimmelsvamp og at få udbedret problemet, medmindre problemet skyldes forkert anvendelse af det lejede såsom dårlig udluftning, hvormed det er lejers ansvar. Det er derfor vigtigt, at du sørger for at få luftet godt ud, hvilket du kan læse mere om i vores guide her.

Som allerede nævnt vil du som lejer også hæfte for omkostningerne, hvis du ikke har informeret udlejer om det tidsnok. Det er dermed dit ansvar at informere udlejer.   

Hvis du informerer udlejer, så snart du opdager det, og skimmelsvampen ikke skyldes forkert anvendelse af det lejede, kan du være rolig i, at det er udlejers ansvar at hæfte for udgifterne. Det er vigtigt, at du sikrer dig, at udlejer får en sagkyndig ud at se på problemet. På den måde kan det afgøres, om problemet skyldes konstruktionsmæssige fejl, hvormed udlejer skal hæfte for udgifter. 

Hvad er mit ansvar som lejer?

Når du flytter ind i en lejebolig, er det dit ansvar at behandle det lejede korrekt. Det kan stå beskrevet i lejekontrakten eller husorden. Det kan eksempelvis være:

  • Sørge for at få luftet ud
  • Holde god rengøringsstandard
  • Undgå at tørre tøj indenfor
  • Tørre vindueskarme og vinduer af
  • Undlade at slukke helt for varmen

Skimmelsvamp i lejebolig genhusning

Hvis der findes skimmelsvamp i din lejebolig, kan det være, at du skal genhuses. Du kan læse mere om genhusning i vores guide