Depositum

Opdag alt hvad du behøver at vide om depositum i lejeboliger! Fra reglerne omkring beløbets størrelse til tilbagebetalingen efter fraflytning, vi har dækket det hele. Få klarhed over dine rettigheder og forpligtelser som lejer, og naviger problemfrit gennem lejemarkedet.
Skrevet af vores interne tekstforfatter. Senest opdateret: 7. maj 2024
Send artiklen til en ven

Depositum - hvad betyder det?

Ifølge lejeloven er depositum ikke obligatorisk. Udlejer kan faktisk godt fravælge det. Men langt de fleste udlejere vil dog kræve et depositum for at sikre lejers forpligtelser ved fraflytning. Udlejer må dog maksimalt kræve et depositum på tre måneders husleje. 

Hvor meget skal jeg betale i depositum?

Der er ikke et fastsat beløb for depositum. Depositum må dog ikke overstige tre måneders husleje, og det må ikke inkludere aconto beløb som vand, varme og el. Der må udelukkende tages udgangspunkt i den reelle husleje

Hvis din husleje er på 10.000 kr./md, skal du maksimalt betale 30.000 kr. i depositum. Udlejer kan dog godt sætte et lavere depositum end tre måneders husleje. Hvis huslejen stiger, kan udlejer kræve, at depositum tilsvarende stiger, medmindre andet er anført i lejekontrakten. 

Hvornår skal jeg betale depositum til udlejer? 

I din lejeaftale vil der stå, hvornår du skal betale depositum. Ofte vil det være i forlængelse af, at lejekontrakten indgås og senest samtidig med betaling af første måneds husleje. Hvis ikke du betaler til tiden, kan udlejer ophæve lejekontrakten. Her gælder de almindelige frister for opsigelse af lejekontrakt ikke, men udlejer kan finde en anden lejer med det samme. 

Hvad med forudbetalt leje?

Udover depositum kan du risikere at skulle betale forudbetalt leje, som også svarer til tre måneders husleje. Hvis du både skal betale depositum og forudbetalt leje svarende til tre måneder, skal du i alt betale seks måneders husleje. 

Får jeg mit depositum tilbage?

I lejeloven står der intet om, hvornår udlejer skal tilbagebetale depositum. Dog må udlejer ikke tilbageholde det på ubestemt tid. Udlejer har pligt til at tilbagebetale det overskydende depositum. Du er dog ikke sikret, at du får dit depositum tilbage eller dele af det. Depositum kan bruges til at udbedre boligmålet. Udlejer skal lave en fraflytningsrapport og en flytteopgørelse over det, som udbedres i lejemålet i forbindelse med din fraflytning. Alle udbedringer skal kunne dokumenteres. Det kan være fakturaer fra håndværkere. Hvis du mener, at udlejer har brugt mere af depositum, end hvad der var berettiget, kan du gøre indsigelser ved Huslejenævnet. 

Det er normalt, at der kan gå 4-8 uger fra fraflytning, indtil du modtager dit depositum. Udlejer skal have mulighed for at lave udbedringerne og modtage fakturaer. 

Hvis regler angående indflytnings- og fraflytningssyn ikke er overholdt, kan udlejer være forpligtet til at tilbagebetale det fulde depositum. 

Du kan læse mere om depositum her.

Depositum er et beløb, som udlejer må kræve, du som lejer betaler. Det må maksimalt være tre måneders husleje.

Hvis udlejer ikke tilbagebetaler depositum, skal du finde ud af, om udlejer er forpligtet til det, og om udlejer har overholdt krav angående fraflytning. Dette kan du læse mere om her

Depositum er et beløb, som lejer betaler til udlejer i starten, og dette fungerer som en sikkerhed for lejers forpligtelser. Dette beløb kan for udlejer dække udgifter i forbindelse med istandsættelse af lejemålet ved fraflytning eller dække eventuelle skader.

Forudbetalt leje er et beløb, som udlejer kan kræve af lejer som en slags sikkerhed for, at udlejer får sin husleje i opsigelsesperioden. Forudbetalt leje er altså den husleje, du alligevel skulle have betalt, men på forhånd.