Emne: Lejekontrakt

Hvornår kan man fremleje sin lejebolig?

Skal du fremleje din lejebolig, så er der en række forhold, du skal være opmærksom på. Der gælder nemlig en række regler om fremleje, som beskriver, hvornår man har lov til at fremleje en lejebolig. Har man f.eks. ikke styr på, hvilken begrundelse der skal til for at kunne fremleje et lejemål, risikerer man nemlig, at fremlejeforholdet ikke er gyldigt i den periode, man troede.
Skrevet af vores interne jurist. Senest opdateret: 8. november 2023
Send artiklen til en ven

Hvad er forskellen på fremleje og ”almindelig” leje?

Det giver ofte anledning til tvivl, hvad forskellen på leje og fremleje er. Det medfører også tvivl om, hvad en lejekontrakt og en fremlejekontrakt er. 

Lejeforholdet er et fremlejeforhold, hvis du som lejer (og ikke ejer) udlejer hele eller dele af den lejebolig du selv har lejet til en ny lejer. Den nye lejer kaldes en fremlejertager og den oprindelige lejer kaldes fremlejegiver, som så er udlejer for fremlejetageren. 

Fremlejeforholdet kan illustreres på følgende måde: 

I et fremlejeforhold er det altså lejeren (fremlejegiver) selv – og ikke ejeren af boligen – der (videre)udlejer sit lejemål til en ny lejer (fremlejetager). 

Lejeforholdet er et ”almindeligt” lejeforhold, hvis du som ejer udlejer din bolig ud til en lejer. Udlejer du som ejer din bolig til en lejer, vil du skulle lave en lejekontrakt. Udlejer du som lejer/fremlejegiver din bolig ud til en ny lejer – også kaldet fremlejertager, vil du skulle lave en fremlejekontrakt.

Du kan læse mere om de forskellige typer af lejekontrakter her.

Hvornår kan man fremleje hele sin lejebolig?

Udgangspunktet i lejeloven er, at man ikke må overlade det lejede eller nogen del heraf til andre end medlemmer af sin husstand uden udlejers samtykke. Lejer vil dog kunne fremleje hele eller dele af sit lejemål, hvis det sker efter reglerne om fremleje i lejeloven.  

Ønsker du som lejer, at leje hele din lejebolig ud til en ny lejer kaldes det fremleje. Fremleje af hele dit beboelseslejemål kan ske under forudsætning af at en række betingelser er opfyldt.  

Når man taler om fremleje, taler man om, at brugsretten helt eller delvis overdrages af den nuværende lejer (fremlejegiver) til en tredjemand, dvs. en ny lejer (fremlejetager).

Det er lejeloven der regulerer, i hvilket omfang der kan ske fremleje. 

Udgangspunktet er, at der kan ske fremleje af hele et lejemål der er udlejet til beboelse i op til 2 år, uden at udlejer kan modsætte sig det. Det er dog en betingelse, at lejers fravær er midlertidigt, dvs. at lejer har planer om at vende retur til lejemålet. Derudover er det en betingelse, at fraværet skyldes sygdom, forretningsrejse, studieophold, midlertidig forflyttelse eller lignende.

Udlejeren har dog alligevel ret til at modsætte sig fremlejeforholdet, hvis

Der er tale om en ret for udlejeren til at modsætte sig fremlejeforholdet, og ikke en pligt. Det vil sige, at udlejeren kan vælge, om han vil modsætte sig fremlejeforholdet eller om han vil acceptere det, hvis én af de tre ovenstående situationer gør sig gældende.  

Udlejer skal dog modsætte sig fremlejeforholdet, hvis boligen vil blive beboet af flere end 2 personer pr. beboelsesrum.

Ønsker man at fremleje sin lejebolig i en længere periode end 2 år, så er udlejer også berettiget til at modsætte sig fremlejeforholdet.

Hvis fremleje af et lejemål sker i strid med reglerne og uden udlejers samtykke, kan udlejer kræve, at fremlejeforholdet ophører. Efterleves det ikke, vil udlejer som følge af din misligholdelse kunne ophæve lejeforholdet helt. 

Hvornår kan man fremleje dele af sin bolig (f.eks. fremleje af et værelse)?

Ønsker du at fremleje en del af din bolig, f.eks. at udleje et værelse i din lejede lejlighed, så har du som lejer ret til at fremleje højst halvdelen af lejlighedens (beboelses)rum til beboelse. Det samlede antal personer, der bor i lejligheden, må dog ikke overstige antallet af beboelsesrum.

Reglerne om fremleje af dele af sin bolig – f.eks. udlejning af et værelse – er derfor lettere at håndtere end fremleje af hele boligen. 

Du skal blot sikre dig, at du ikke fremlejer mere end halvdelen af de (beboelses)rum ud, som lejemålet har, og at der ikke bor flere end det tilladte. 

Udlejer har pligt til at modsætte sig fremlejeforholdet, hvis lejligheden vil blive beboet af flere end 2 personer pr. beboelsesrum.

Hvor længe kan man fremleje sin lejebolig?

Svaret på hvor længe du må fremleje en lejebolig afhænger af, om du vil fremleje hele eller dele af lejeboligen.

Vil du fremleje hele din lejebolig, så er reglerne om fremleje sådan, at du maksimalt kan fremleje lejeboligen i 2 år, såfremt du også har en saglig begrundelse til at kunne fremleje.  

Ønsker du derimod at fremleje dele af din lejebolig, f.eks. et værelse i den bolig du selv lejer, så har du mulighed for dét, så længe du vil, når blot du højst fremlejer halvdelen af lejlighedens (beboelses)rum til beboelse. Det samlede antal personer, der bor i lejligheden, må dog ikke overstige antallet af beboelsesrum.

LÆS OGSÅ: Hvordan laver man en fremlejekontrakt?