Emne: Boligudlejning

Energimærkning af huse og andre boliger

Vidste du, at hvis du udlejer et lejemål, er det lovpligtigt at energimærke din bolig? Hvis du ikke overholder det fastsatte energikrav, kan du få bøder på 2000 kr. og opefter. Hvad koster en energimærkning? Hvad er energimærkning? Få svar på dine spørgsmål i artiklen her.
Skrevet af vores interne tekstforfatter. Senest opdateret: 8. februar 2024
Send artiklen til en ven

Hvad er et energimærke?

Et energimærke dækker over blandt andet energiforbruget i boligen i form af vand og varme, hvor godt indeklimaet er, og hvordan man kan spare på energiforbruget. Her kan lejer få en idé om, hvor stor forbrugsregningen er hver måned. 

Energimærket skal synliggøre energiforbruget i bygningen. Det giver også et overblik over, de energimæssige forbedringer, man med fordel kan udføre. Lov om energimærkning er, at en bygning energimærkes, når den sælges eller udlejes.

Energimærket vil blive udført af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, varmeinstallation, vinduer og døre. Ud fra det beregnes bygningens energiforbrug medregnet nogle standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, forbrugsvaner osv. Energimærket vil komme med en rapport, hvor der også vil forekomme forslag til energiforbedringer og priser på, hvad disse eventuelt måtte koste, og hvad man kan spare ved forbedringerne. Energimærket vil være et bevis på, at du har haft besøg af en energikonsulent. 

Energimærket kan bruges til at få en idé om forbrugsregningen og kan sammenlignes med andre udlejningsejendomme ud fra den energimæssige stand.

Energimærke på et hus skal først fastsættes, når ejer vil sælge. Det samme gælder energimærkning på ejendomme, medmindre de udlejes. Når en bolig udlejes, skal den energimærkes.  

Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger kan du læse mere om på Retsinformation.dk.


Hvad koster energimærkning?

Pris på energimærkning har en øvre grænse, når der er tale om mindre bygninger. Derimod er der fri prisdannelse for erhvervsejendomme og andre større bygninger. Du kan indhente flere tilbud, inden du bestiller energimærkning for at få en idé om pris på energimærkning på din bolig. 

Hvad hører under mindre bygninger? Ifølge Energistyrelsen: stuehuse til landbrugsejendomme, fritliggende enfamiliehuse, række-kæde- og dobbelthuse, mindre etageboliger, herunder tofamiliehus med vandret adskillelse mellem enhederne og sommerhuse. 

Pr. 1. januar 2023 er den maksimale pris på energimærkning til mindre bygninger:

  • 6931 kr. inkl. moms for en bygning på under 100 m2
  • 7626 kr. inkl. moms for en bygning på 100-199 m2
  • 8319 kr. inkl. moms for en bygning på 200-299 m2
  • 1137 kr. inkl moms for et enfamiliehus uden bygningsgennemgang

Prisen skal nedsættes med:

  • 415 kr. inkl. moms, hvis ejendommen er opført efter 1. januar 1980
  • 1377 kr. inkl. moms, hvis der foreligger et energimærke udført efter energimærkninsreglerne fra 1. september 2006
  • 276 kr. inkl. moms, hvis energikonsulenten modtager målfaste tegninger

Du kan læse mere om energimærkning pris på Energistyrelsens hjemmeside.


Hvem laver energimærkningen?

Energimærket skal udarbejdes af en fagudlært energikonulent fra en certificeret virksomhed. Det kan være i forbindelse med boligsalg eller ønsket om udlejning af boligen, at man skal have besøg af en energikonsulent. Energimærket og rapporten, som følger med, vil blive udarbejdet ud fra en gennemgang af bygningsmæssige forhold, som kan have påvirkning på energiforbruget. I rapporten vil også forslag til forbedringer fremgå. 

Energikonsulenter har været gennem et uddannelsesforløb og skal have bestået eksamen. Den virksomhed, de arbejder for, skal være certificeret og registreret hos Energistyrelsen. Du finder energikonsulenter i nærheden af dig.


Hvad med energimærkning af nye ejendomme?

Ny energimærkning skal ske hvert tiende år, eller når ejendommen sælges eller udlejes. Ved nye bygninger på 60m2 eller over skal energimærkning også laves. Den skal indsendes til kommunen, inden bygningen er færdig og tages i brug. 


Hvor længe er et energimærke gyldigt?

Et energimærke er gyldigt i 10 år. 


Hvad med energimærke på lejlighed?

Ved udlejning af en ejendom, bolig eller erhvervsenhed, er der krav om energimærkning. Det er udlejer, der skal sørge for, at lejer får energimærkningen, inden lejeaftalen bliver indgået. Udlejer skal tilmed betale for energimærkningen. Når lejer er flyttet ind, kan udlejer påføre udgifter til energimærkningen, som typisk sker over varmeregningen. Lejers forbrug har ikke betydning for energimærkningen. Energimærket er nemlig baseret på et standardforbrug, som er beregnet ud fra bygningens kvalitet, og ikke om lejer har det varmt eller koldt i lejligheden. 

Ved udlejning på maksimalt fire uger er energimærkning undtaget.