Emne: Boligsøgning og Indflytning

Boligsikring, beregning og regler

Er boligsikring for dig? Du har måske hørt om boligsikring og vil gerne vide, om det er noget, der gør sig gældende for dig. Først og fremmest: Hvad er boligsikring? Det er et tilskud til din husleje. Du kan både få boligsikring og boligydelse. Fællesbetegnelsen for dem er boligstøtte, hvilket du formodentligt har hørt om. Mange har søgt om boligstøtte, mens de studerede. Der er nogle betingelser for, at du kan få boligsikring. Du kan få svar på alle dine spørgsmål om boligsikring i denne artikel, hvordan du får det, og om det gælder for dig.
Skrevet af vores interne tekstforfatter, 19. april 2022
Send artiklen til en ven

Boligsikring – de formelle regler

Boligsikring er for dig, der er lejer. Det skal ses som et tilskud til din husleje. Boligstøtte generelt set er et skattefrit bidrag, som du modtager fra det offentlige. Det er et bidrag, og det kan derfor aldrig dække hele din husleje, men det er en økonomisk hjælp.

Boligsikring blev indført i 60’erne, fordi huslejen blev sat betydeligt op for mange lejere, der havde svært ved at betale deres husleje. Mange kunne se sig nødsaget til at flytte fra deres lejemål, og derfor fik de tilskud til huslejen, så de kunne betale lejen og blive i lejemålet. 

Boligsikring er for ikke-pensionister. Hvis du er førtidspensionist af regler efter 2003, kan du også søge om boligsikring. Tilskuddet gives til lejere, der har en bolig med eget køkken. Boligydelse, derimod, er til førtidspensionister, hvis pension er tilkendt før 1. januar 2003 og folkepensionister.

Boligstøtte udregnes ud fra husstandens indkomst, formue, antal børn, størrelse på lejemål og boligens areal. Tilskuddet dækker ikke vand, varme og el. Det er udelukkende dækkende for huslejen.

Kan du søge om boligsikring?

Hvem kan egentlig søge om boligsikring? Det kan du, hvis du bor til leje og ikke modtager social pension. Du skal opfylde nogle krav for at kunne modtage boligsikringen:

Hvis du opfylder kravene, kan du søge om boligsikring. Hvis du bor i et forældrekøb, kan du søge om boligsikring, når I har en lejekontrakt.

Boligsikring beregning

Din boligsikring vil afhænge af forskellige forhold. Derfor er det ikke muligt at sige én fast pris, som vil gælde for alle.

Når du skal beregne din boligsikring, vil den blive beregnet ud fra de faktorer. Den personlige indkomst er din løn fratrukket arbejdsmarkedsbidrag, uddannelsesstøtte, dagpenge, sygedagpenge, kontanthjælp, pension, honorarer, indtægt ved selvstændig virksomhed osv. Din formue vil være den positive kapitalindkomst, aktieindkomst, og hvis formuen overstiger et vist beløb. Én person vil modtage boligstøtten, og derfor er der også kun en på lejemålet, der skal søge om den. Det er jeres indbyrdes ansvar at fordele boligstøtten.

Boligstøtte er som nævnt en overordnet betegnelse for boligsikring og boligydelse. Begge dele er et økonomisk bidrag til lejere, men det henvender sig til forskellige grupper.

Hvordan får du boligsikring?

Hvis du mener, at du er egnet til boligsikring, skal du søge det på borger.dk. Her udfylder du et ansøgningsskema. Hvis du bliver godkendt til boligstøtte, vil pengene blive udbetalt af Udbetaling Danmark. Der kan være en lang behandlingstid på boligsikring, men hvis du søger senest 30 dage efter indflytning, vil du få boligstøtten med tilbagevirkende kraft fra, du flytter ind. Som regel er behandlingstiden ca. 13 uger, fra den dag hvor Udbetaling Danmark modtager ansøgningen.

Den første hverdag i måneden vil pengene stå på din konto.

Hvor finder jeg en boligsikring beregning?

Når du udfylder din ansøgning på borger.dk, kan du også beregne, hvor meget du kan modtage i boligstøtte.

Hvis din indkomst ændrer sig, vil boligstøtten også ændre sig. Boligstøtten vil dog kun blive reguleret, hvis indkomsten vil stige eller falde med mere end 800 kr.

Hvis din husleje er mere end 6842 kr. månedligt, kan der ikke beregnes boligsikring af huslejen. Hvis du ikke har hjemmeboende børn eller pensionister i lejemålet, kan du få 15 % max af huslejen i boligsikring.

Hvis boligsikringen bliver under 265 kr. om måneden, udbetales det ikke.

Når du vil forsøge at udregne din boligsikring, vil boligsikringen som regel være 60 % af huslejen. Fra det beløb bliver 18 % trukket. Det er den del af husstanden, der vil overstige en indkomst på 12.200 kr. om måneden.

Du kan finde konkrete eksempler på nettet, hvis du vil have en fornemmelse af, om boligsikring kan lade sig gøre for dig, og om det overhovedet kan betale sig at søge.

Mange kender til at få boligstøtte som studerende, hvor det ikke altid kan lade sig gøre, når du får fuldtidsarbejde efter dit studie. Det kan dog se meget forskelligt ud, så det er altid værd at tjekke, da det kan være en hjælp at få et mindre økonomisk bidrag til din husleje. Det er ikke det afgørende punkt, men hvis du kan få boligsikring, er det bare om at søge det – hvem vil ikke gerne modtage lidt ekstra penge på kontoen hver måned? Det er naturligvis også tænkt som en hjælp til dem, der reelt set kan have svært ved at betale huslejen.