Emne: Husleje og Forbrug

Hvordan opkræver du forbruget hos din lejer?

Som udlejer er det vigtigt, at du forholder dig til, hvordan forbruget i en lejebolig opkræves hos din lejer. Der gælder nemlig en række regler i lejeloven, der regulerer, hvornår og hvordan forbruget af vand, varme, køling og el må afregnes over for lejeren. Overholder du ikke reglerne, kan du som udlejer risikere at miste retten til at kræve efterbetaling hos din lejer, hvis lejerens acontoindbetalinger ikke rækker til betalingen af det faktiske forbrug.
Skrevet af vores interne jurist. Senest opdateret: 19. april 2024
Send artiklen til en ven

Lejer står selv for leveringen af forsyning til lejemålet

Er det aftalt, at din lejer selv står for leveringen af f.eks. varme, vand, el, tv, internet mv. til lejemålet, så skal han eller hun selv kontakte et forsyningsselskab (varmeværk, vandværk, elselskab, en TV-udbyder og en internetleverandør) og aftale levering, ligesom lejer også selv vil skulle afholde forbrugsudgiften direkte til forsyningsselskabet. 

I dette tilfælde er du som udlejer derfor ikke ”mellemmand”. Det er en sag mellem lejer og udlejer, medmindre forsyningsselskabet konkret har anmodet om, at du (også) hæfter for lejers forbrug, hvis lejeren måtte misligholde sin betalingsforpligtelse over for forsyningsselskabet. 

Forsyning til lejemålet er inklusive i huslejen

Det kan også være aftalt, at du som udlejer står for leveringen af f.eks. el, vand og varme, men at udgiften hertil er inkluderet i huslejen 

Hvis forbruget afregnes over huslejen, kan du ikke opkræve forbrugsudgiften separat hos din lejer, ligesom du heller ikke kan opkræve en efterbetaling hos din lejer, hvis forbruget senere hen viser sig at være højere end forventet på aftaletidspunktet. 

Udlejer står for levering af forsyning til lejemålet

Er det derimod aftalt, at du som udlejer står for leveringen af f.eks. varme, vand, el, tv, internet mv. til lejemålet, så kan det i lejeaftalen aftales, at din lejer indbetaler et acontobeløb til dig hver måned eller hvert kvartal. Altså et fast beløb ud over huslejen til dækning af forbrugsudgifterne, som så vil blive endeligt afregnet én gang årligt. 

Hvis du har gjort brug af en standard lejekontrakt, så vil det fremgå af lejekontraktens § 3 og lejekontraktens § 5, hvad lejeren skal betale i aconto til udlejeren, samt hvilke forsyninger der er i lejemålet. 

Er acontoløsningen valgt til afregning af forbruget, bør du have helt styr på, hvilket regnskabsår der gælder for den specifikke forbrugstype. Det bør du dels fordi perioden skal angives i lejeaftalen, men også fordi, at hvis ikke du kender forbrugsåret, kan du ikke være sikker på, at du overholder de strenge frister, der gælder for udarbejdelse forbrugsregnskabet. 

Du bør derfor sætte sig grundigt ind i, hvornår og hvordan forbrugsregnskabet laves. Det kan du læse mere om her.