Emne: Husleje og Forbrug

Hvordan skal forbruget i en lejebolig afregnes ved fraflytning?

Hvis du er lejer, skal du naturligvis ikke betale forbruget i et lejemål, når opsigelsesperioden er udløbet og lejemålet er overgået til udlejer eller en ny lejer. Alligevel opstår der ofte tvivl om, hvordan forbruget i et lejemål skal afregnes, når lejeren skal fraflytte et lejemål. Svaret herpå afhænger af, hvordan lejer og udlejer har valgt, at forbruget i lejeperioden skal afregnes.
Skrevet af vores interne jurist, 19. april 2022
Send artiklen til en ven

Hvordan skal forbruget afregnes, når lejer fraflytter?

Udlejer leverer forsyningen, og lejer betaler acontobeløb til udlejer

Hvis det er aftalt, at udlejeren leverer forsyningen af f.eks. vand, varme og el til lejemålet, og at lejeren hver måned indbetaler et acontobeløb til udlejer til dækning af forbrugsudgiften, opgøres det ved fraflytningen, om lejerens faste acontoindbetalinger dækker det faktiske forbrug frem til fraflytningen. Herefter bliver der regnet på, om lejeren derfor skal have penge tilbage, eller lejeren skal efterbetale et beløb. 

Udlejeren skal derfor sørge for at lave et forbrugsregnskab svarende til perioden frem til lejerens fraflytning, så en eventuel difference bliver opgjort. Forbrugsregnskabet bliver typisk lavet umiddelbart efter fraflytningen eller senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning. 

Lejer står selv for leveringen af forsyningen og betaler direkte til forsyningsselskabet

Hvis det i lejekontrakten er aftalt, at lejeren selv skal stå for forsyningen til lejemålet af f.eks. vand, varme og el til lejemålet, så vil afregningen ved fraflytning ske direkte mellem lejeren og forsyningsselskabet (vandværket, varmeværket eller elselskabet). 

Udlejeren er altså ikke mellemmand i forhold til afregningen ved fraflytning af en lejebolig, hvis denne løsning er valgt. Lejeren skal derfor sørge for at aflæse målere og selv melde flytningen til forsyningsselskabet, hvorefter lejeren modtager en afsluttende flytteopgørelse direkte. 

Her kan du læse mere om fraflytning og forbrugsregnskab.

Forbrug - fraflytning før opsigelsesperioden er udløbet

Der opstår ofte tvivl om, hvem der skal betale forbruget i lejemålet, når lejeren skal fraflytte lejemålet før tid for at give plads til udlejerens istandsættelse af lejemålet. Svaret afhænger af, hvad der står i lejeaftalen. 

Er det f.eks. aftalt, at lejeren skal fraflytte lejemålet 14 dage før opsigelsesperiodens udløb med henblik på udlejers istandsættelse af lejemålet, kan det samtidig også være aftalt, at lejer skal afholde forbrugsudgifterne frem til opsigelsesperioden er udløbet, selvom lejeren ikke bebor lejemålet i de 14 dage. 

Straksopgørelse ved fraflytning

Nogle udlejere vælger at bede forsyningsselskabet om at lave det man kalder en straksopgørelse i forbindelse med lejers fraflytning. Det gøres ofte, hvis lejer fraflytter tidligt i regnskabsåret, hvor der altså er lang tid til, at det årlige forbrugsregnskab laves. 

På den måde får man en foreløbig opgørelse over forbruget, uden at skulle vente helt til det endelige regnskab foreligger, så det kan ses om lejer skal betale mere i forbrug eller om lejer skal have penge retur.

Udlejer har ikke pligt til at indhente en sådan opgørelse, og udlejer slipper heller ikke for at lave det endelige regnskab ved forbrugsårets afslutning, men det kan være en god service for lejeren, og det er som udlejer også meget rart at vide, om der f.eks. skal tilbageholdes en større post i depositummet end forventet, hvis lejer har brugt uforholdsmæssigt meget forbrug. 

Vælger du som udlejer at indhente en straksopgørelse, skal du altså gøre lejer opmærksom på, at denne er foreløbig, og at der kan forekomme reguleringer, når det endelige forbrugsregnskab laves ved slutningen af regnskabsåret. Lejer kan derfor risikere, at blive efteropkrævet endnu en gang, hvis det er dét, det endelige forbrugsregnskab kommer frem til.

Opkræver forsyningsselskabet et gebyr for udlejers anmodning om en straksopgørelse, vil det være udlejer der skal afholde denne udgift, medmindre andet fremgår af lejeaftalen. 

Må udlejer bruge af lejers depositum til dækning af forbrugsudgifter ved fraflytning? 

Når lejeren skal fraflytte et lejemål, og lejeperioden er udløbet skal forbruget opgøres og slutafregnes. Er det udlejeren der står for leveringen af forsyningen af f.eks. vand, varme og el til lejemålet, vil det altså skulle opgøres, om lejerens løbende acontobetalinger dækker det reelle forbrug. 

Ofte vil denne slutafregning dog først blive lavet i forlængelse af forbrugsregnskabsårets afslutning, som typisk vil være den 31. maj – medmindre andet er aftalt i lejekontrakten. 

Udlejere vælger derfor ofte at tilbageholde et beløb fra det depositum, lejeren har indbetalt for at sikre sig, at der er betaling til en evt. efteropkrævning af lejers forbrug.