Emne: Husleje og Forbrug

Hvordan skal forbruget i en lejebolig afregnes ved fraflytning?

Hvis du er lejer, skal du naturligvis ikke betale forbruget i et lejem√•l, n√•r opsigelsesperioden er udl√łbet og lejem√•let er overg√•et til udlejer eller en ny lejer. Alligevel opst√•r der ofte tvivl om, hvordan forbruget i et lejem√•l skal afregnes, n√•r lejeren skal fraflytte et lejem√•l. Svaret herp√• afh√¶nger af, hvordan lejer og udlejer har valgt, at forbruget i lejeperioden skal afregnes.
Skrevet af vores interne jurist. Senest opdateret: 19. oktober 2023
Send artiklen til en ven

Hvordan skal forbruget afregnes, når lejer fraflytter?

Udlejer leverer forsyningen, og lejer betaler acontobel√łb til udlejer

Hvis det er aftalt, at udlejeren leverer forsyningen af f.eks. vand, varme og el til lejem√•let, og at lejeren hver m√•ned indbetaler et acontobel√łb til udlejer til d√¶kning af forbrugsudgiften, opg√łres det ved fraflytningen, om lejerens faste acontoindbetalinger d√¶kker det faktiske forbrug frem til fraflytningen. Herefter bliver der regnet p√•, om lejeren derfor skal have penge tilbage, eller lejeren skal efterbetale et bel√łb. 

Udlejeren skal derfor s√łrge for at lave et forbrugsregnskab svarende til perioden frem til lejerens fraflytning, s√• en eventuel difference bliver opgjort. Forbrugsregnskabet bliver typisk lavet umiddelbart efter fraflytningen eller senest 4 m√•neder efter regnskabs√•rets afslutning. 

Lejer står selv for leveringen af forsyningen og betaler direkte til forsyningsselskabet

Hvis det i lejekontrakten er aftalt, at lejeren selv skal st√• for forsyningen til lejem√•let af f.eks. vand, varme og el til lejem√•let, s√• vil afregningen ved fraflytning ske direkte mellem lejeren og forsyningsselskabet (vandv√¶rket, varmev√¶rket eller elselskabet). 

Udlejeren er alts√• ikke mellemmand i forhold til afregningen ved fraflytning af en lejebolig, hvis denne l√łsning er valgt. Lejeren skal derfor s√łrge for at afl√¶se m√•lere og selv melde flytningen til forsyningsselskabet, hvorefter lejeren modtager en afsluttende flytteopg√łrelse direkte. 

Her kan du l√¶se mere om fraflytning og forbrugsregnskab.

Forbrug - fraflytning f√łr opsigelsesperioden er udl√łbet

Der opst√•r ofte tvivl om, hvem der skal betale forbruget i lejem√•let, n√•r lejeren skal fraflytte lejem√•let f√łr tid for at give plads til udlejerens istands√¶ttelse af lejem√•let. Svaret afh√¶nger af, hvad der st√•r i lejeaftalen. 

Er det f.eks. aftalt, at lejeren skal fraflytte lejem√•let 14 dage f√łr opsigelsesperiodens udl√łb med henblik p√• udlejers istands√¶ttelse af lejem√•let, kan det samtidig ogs√• v√¶re aftalt, at lejer skal afholde forbrugsudgifterne frem til opsigelsesperioden er udl√łbet, selvom lejeren ikke bebor lejem√•let i de 14 dage. 

Straksopg√łrelse ved fraflytning

Nogle udlejere v√¶lger at bede forsyningsselskabet om at lave det man kalder en straksopg√łrelse i forbindelse med lejers fraflytning. Det g√łres ofte, hvis lejer fraflytter tidligt i regnskabs√•ret, hvor der alts√• er lang tid til, at det √•rlige forbrugsregnskab laves. 

P√• den m√•de f√•r man en forel√łbig opg√łrelse over forbruget, uden at skulle vente helt til det endelige regnskab foreligger, s√• det kan ses om lejer skal betale mere i forbrug eller om lejer skal have penge retur.

Udlejer har ikke pligt til at indhente en s√•dan opg√łrelse, og udlejer slipper heller ikke for at lave det endelige regnskab ved forbrugs√•rets afslutning, men det kan v√¶re en god service for lejeren, og det er som udlejer ogs√• meget rart at vide, om der f.eks. skal tilbageholdes en st√łrre post i depositummet end forventet, hvis lejer har brugt uforholdsm√¶ssigt meget forbrug. 

V√¶lger du som udlejer at indhente en straksopg√łrelse, skal du alts√• g√łre lejer opm√¶rksom p√•, at denne er forel√łbig, og at der kan forekomme reguleringer, n√•r det endelige forbrugsregnskab laves ved slutningen af regnskabs√•ret. Lejer kan derfor risikere, at blive efteropkr√¶vet endnu en gang, hvis det er d√©t, det endelige forbrugsregnskab kommer frem til.

Opkr√¶ver forsyningsselskabet et gebyr for udlejers anmodning om en straksopg√łrelse, vil det v√¶re udlejer der skal afholde denne udgift, medmindre andet fremg√•r af lejeaftalen. 

M√• udlejer bruge af lejers depositum til d√¶kning af forbrugsudgifter ved fraflytning? 

N√•r lejeren skal fraflytte et lejem√•l, og lejeperioden er udl√łbet skal forbruget opg√łres og slutafregnes. Er det udlejeren der st√•r for leveringen af forsyningen af f.eks. vand, varme og el til lejem√•let, vil det alts√• skulle opg√łres, om lejerens l√łbende acontobetalinger d√¶kker det reelle forbrug. 

Ofte vil denne slutafregning dog f√łrst blive lavet i forl√¶ngelse af forbrugsregnskabs√•rets afslutning, som typisk vil v√¶re den 31. maj ‚Äď medmindre andet er aftalt i lejekontrakten. 

Udlejere v√¶lger derfor ofte at tilbageholde et bel√łb fra det depositum, lejeren har indbetalt for at sikre sig, at der er betaling til en evt. efteropkr√¶vning af lejers forbrug.