Emne: Husleje og Forbrug

Hvordan skal du som lejer betale forbruget i en lejebolig?

Mange lejere og udlejere er i tvivl om, hvordan forbruget i en lejebolig skal afregnes. Ifølge lejeloven kan forbruget opkræves på flere forskellige måder. Hvilken metode, der bruges til at afregne forbruget, afhænger af, hvad der i lejeaftalen er aftalt mellem lejer og udlejer. Nedenfor vil du kunne finde en gennemgang af, hvordan forbruget kan afregnes i en lejebolig.
Skrevet af vores interne jurist. Senest opdateret: 19. oktober 2023
Send artiklen til en ven

Hvad er forbrug i en lejebolig?

 Din husleje vil altid fremgå i lejeaftalen. Foruden din husleje skal du også betale forbrugsudgifter til din udlejer via det, der hedder aconto-betalinger. I lejeaftalen fremgår det også, om du selv skal tilmelde dig forsyningen af vand, varme eller el og betale direkte til et forsyningsselskab, eller om forbruget af vand og el er inklusive i huslejen. 

Når man taler om forbrugsudgifter i et lejemål, så taler man om en række udgifter, som kommer ud over selve huslejen. Forbrugsudgifter dækker typisk udgifter til el, koldt vand, varmt vand, varme og køling. Men ud over selve forbrugsudgifterne kan der også komme udgifter til f.eks. TV/antennebidrag, internetbidrag samt bidrag til en beboerrepræsentation. Alt sammen vil stå i din lejeaftale. 

Hvordan betaler lejer forbruget i en lejebolig?

I et lejeforhold vil der typisk være tre forskellige måder at afregne forbruget på. I din lejeaftale vil der altid stå, hvordan udlejeren opkræver forbruget: om det er inkluderet i huslejen, afregnet ved aconto, eller om du selv skal stå for afregning af forbruget.

Nedenfor kan du læse mere om de forskellige måder, hvorpå forbruget i en lejebolig kan opkræves.  

1. Forbruget er inkluderet i huslejen

Nogle udlejere vælger at lade lejerens forbrugsudgifter være inkluderet i huslejen. Det betyder, at lejer betaler et fast beløb i husleje, og at udlejer leverer forbruget til lejer og afholder udgiften til lejers forbrug direkte over for forsyningsselskabet. 

Er forbruget inkluderet i huslejen, har udlejer ikke mulighed for at sende lejer en efteropkrævning, uanset om lejers forbrug måtte vise sig at være højere, end hvad udlejer forventede da huslejen blev fastsat. Med andre ord kan du ikke få andre ekstraudgifter til forbruget ud over din husleje. 

Varmeforbruget kan som den eneste forbrugstype ikke opkræves som en del af huslejen, medmindre der er tale om udlejning af et værelse eller et kollegieværelse.

2. Forbruget afregnes aconto

De fleste (professionelle) udlejere vælger at stå for leveringen af i hvert fald forsyningen af vand og varme – og nogle gange også el. Det vil sige, at lejer indbetaler et månedligt acontobeløb til udlejer til dækning af forbruget. 

Et acontobeløb er et delbeløb, der indbetales til udlejer til løbende dækning af lejers samlede forbrugsudgifter. Det acontobeløb, der skal betales, vil altid fremgå af lejeaftalen.

Er det aftalt, at forbruget skal afregnes via indbetaling af acontobeløb, vil disse acontobeløb altså fast skulle betales til udlejer – typisk hver måned – udover den aftalte husleje. Et acontobeløb fastsættes ud fra et estimat af, hvad man forventer forbruget i lejemålet vil være.  

Men det er altså udlejer, der, som en slags mellemmand, står for at indgå aftale med et el-, vand- og eller varmeforsyningsselskab, ligesom udlejer også står for afregningen af forbruget over for forsyningsselskabet. 

Ønsker udlejer, at lejer skal betale sit forbrug via aconto betalinger, så er der en række krav, som udlejer skal overholde. 

Der gælder f.eks. krav om individuelle el- og vandmålere, hvor det konkrete forbrug kan aflæses, ligesom der også gælder en række krav til beregningen af varmeforbruget. Det skyldes, at udlejer ved brug af aconto-løsningen hvert år har pligt til at udarbejde og fremsende et forbrugsregnskab til lejer, hvor det reelle forbrug i lejemålet endeligt gøres op. 

Med et forbrugsregnskab ser man på, hvor meget lejer gennem året har betalt i aconto, og hvor meget den reelle forbrugsudgift egentlig udgør. Differencen derimellem vil altså enten skulle tilbagebetales til lejer eller opkræves hos lejer – afhængigt af om lejer har indbetalt for lidt i aconto eller for meget i aconto. 

Du kan læse mere om kravene til forbrugsregnskaber her.

3. Lejer står selv for levering og afregning af forbruget

Mange ”private” udlejere vælger, at deres lejere selv skal stå for levering og betaling af el, vand og varme til lejemålet. Det betyder, at udlejer ikke skal udarbejde forbrugsregnskaber. 

Fremgår det i lejeaftalen, at lejer selv skal stå for leveringen af forsyningen af el, vand og varme til lejemålet, vil lejer altså selv skulle kontakte et vandværk, et elselskab og et varmeforsyningsselskab og lave en aftale med dem om levering af vand, el og varme. 

Det betyder, at du ikke skal betale aconto til din udlejer, da I er blevet enige om denne løsning. Lejer skal derimod selv afholde udgiften til forbruget og betale direkte til forsyningsselskabet, da aftalen indgås direkte mellem lejer og forsyningsselskabet. Udlejer bliver derfor ikke en mellemmand.

Nogle forsyningsselskaber stiller dog krav om, at udlejeren alligevel skal hæfte for betalingen af lejers forbrug, hvis lejer misligholder sin betaling af forbruget over for forsyningsselskabet.