Studiebolig

Dyk ned i verdenen af studieboliger og støttede boligtyper til studerende. Opdag, hvad der kendetegner disse boliger, og hvordan de adskiller sig fra andre boligtyper. Få et indblik i de forskellige typer af støttede boliger og deres betydning for studerendes boligsituation.
Skrevet af vores interne tekstforfatter Malene. Senest opdateret: 19. april 2024
Send artiklen til en ven

Hvad er en studiebolig?

En studiebolig er en boligtype, der er designet til studerende lejere. De vil i mange tilfælde være beliggende tæt på et eller flere uddannelsesinstitutioner, hvilket kan være universiteter, højskoler mm. En studiebolig kan variere i størrelse og udbyde forskellige faciliteter. De fælles faciliteter kan være fællesrum, adgang til internet, hobbyrum, fællesareal, fællesvaskeri eller lignende. Denne type bolig vil ofte være mere overkommelig i pris, da de henvender sig til studerende, som søger en bekvem samt økonomisk, fordelagtig boligløsning, mens de er studerende.

Studiebyer i Danmark

Der er mange forskellige studiebyer i Danmark. Nedenfor er listet nogle af de større studiebyer:

Hvordan er det med støttede boliger til de studerende?

I dag findes der fire overordnede boligtyper, som er beregnet til de studerende og som modtager offentlig støtte: almene ungdomsboliger, selvejende ungdomsboliginstitutioner, selvejende almene ungdomsboliger og støttede private ungdomsboliger

De almene ungdomsboliger

De almene ungdomsboliger er en del af en almen boligorganisation. De følger som udgangspunkt de samme regler som der er for andre almene boligtyper som b.la. er bidrag til og dækning fra Byggeskadefonden og Landsbyggefonden. De er overvejende beboet af studerende, men der vil også være andre unge med særlige behov, som kan bo der.

Selvejende ungdomsboliginstitutioner

Selvejende ungdomsboliginstitutioner, som er opført med offentlig støtte, er selvstændige, uafhængige institutioner. De vil typisk bestå af ét kollegium og er ikke en del af en boligorganisation. De adskiller sig således på en række punkter fra almene ungdomsboliger. Der er forskel fra nyere kollegieboliger ift. ældre kollegieboliger. Kollegieboliger i selvejende ungdomsboliginstitutioner der er opført med offentlig støtte før 1978 vil udelukkende være beboet af studerende. De nyere kollegieboliger kan også bebos af unge med særlige behov, hvilket differentierer dem. Det er ikke længere en mulighed, at der kan ydes støtte til nye selvejende ungdomsboliginstitutioner.

De selvejende almene ungdomsboliger

De selvejende almene ungdomsboliger blev indført fra 2005 og boligerne er i et vidt omfang underlagt de samme regler som almene ungdomsboliger. En forskel der ses er at de selvejende ungdomsboliginstitutioner, modsat almene ungdomsboliger, er selvstændige institutioner, der ikke er en del af en boligorganisation. Disse boliger kan bebos af både studerende og unge med særlige behov.

Støttede private ungdomsboliger

Støttede private ungdomsboliger havde en periode fra 2003-2008, hvor de kunne etableres med offentlig støtte, i uddannelsesbyer, hvor der var det største behov. Disse boliger er forbeholdt studerende og med mindst 10% udvekslingsstuderende. De følger på mange måder reglerne for andet privat udlejnings boligbyggeri. I perioden 2003-2008 blev der etableret omkring 2.600 boliger efter denne ordning, og de blev etableret overvejende i følgende kommuner: København, Frederiksberg, Aalborg og Roskilde.

Der er flere måder hvorpå man kan finde en studiebolig i København bl.a. ved at bruge forskellige boligportaler herunder BoligZonen. Man kan også registrere sig på ventelister, herunder Kollegiernes kontor i København (KKIK), Centralindstillingsudvalget (CIU) m.fl.

Hvor meget en studiebolig koster, varierer rigtig meget ud fra flere faktorer herunder hvilken by der er tale om, beliggenheden og om det er privat leje eller gennem boligorganisationer. En gennemsnitlig almen ungdomsbolig vil som udgangspunkt ligge på omkring 3.000-3.600 kr. i husleje om måneden.

Det kan være svært at finde en studiebolig i de større studiebyer op til studiestart. Der er rift om studieboligerne og det er derfor en god idé at være omhyggelig i sin søgen.