Emne: Fraflytning og Opsigelse

Hvad gør du, hvis lejer ikke vil fraflytte lejemålet?

Når et lejeforhold er ophørt, skal lejer fraflytte lejemålet, senest når opsigelsesperioden er udløbet, eller når en ophævelse af lejemålet er trådt i kraft. Nogle udlejere oplever dog, at deres lejer – selvom tiden for fraflytning er kommet – alligevel ikke fraflytter lejemålet frivilligt. Her kan du læse mere om, hvad du så skal stille op over for en lejer, der ikke vil fraflytte.
Skrevet af vores interne jurist. Senest opdateret: 8. november 2023
Send artiklen til en ven

Hvad gør du, hvis lejer ikke fraflytter lejeboligen efter en ophævelse eller opsigelse af et lejemål?

Fraflytter lejer ikke lejeboligen frivilligt efter en opsigelse eller ophævelse af lejemålet, vil udlejer kunne indbringe sagen for fogedretten, som så kan være behjælpelig med at få lejer udsat/smidt ud af lejemålet. 

Nogle udlejer vælger at indgive en begæring til fogedretten om, at få lejer udsat med det samme opsigelsesperioden er udløbet, fordi nogle fogedretter har lang sagsbehandlingstid. 

Det anbefales dog, at der først sendes en udsættelsesbegæring – også kaldet en fogedrekvisition – afsted til fogedretten, når man som udlejer er helt sikker på, at lejer ikke har betalt inden for fristen, og efter der er konstateret, at lejer ikke fraflytter til tiden. Ellers mister du den indbetalte retsafgift, som skal betales til fogedretten, når sagen indbringes for fogedretten. Det kan nemlig være, at lejer er indforstået med ophævelsen, og at lejer fraflytter frivilligt, og så vil en fogedforretning være overflødig.   

Ønsker udlejer at indbringe sagen for fogedretten, fordi lejer ikke fraflytter lejemålet frivilligt, vil der skulle fremsendes en såkaldt ”fogedrekvisition” til fogedretten, hvor du anmoder om hjælp til at få lejer smidt ud af lejemålet. 

Sagen skal sendes frem til den domstol/retskreds, hvor lejemålet er beliggende. Når du sender sagen afsted til retten, vil du skulle medsende den dokumentation, du har. Dvs. typisk en kopi af lejeaftalen, en kopi af den lovpligtige påkravsskrivelse og en kopi af selve opsigelses- eller ophævelsesskrivelsen.

Hvordan laver du en begæring til fogedretten om udsættelse af lejer?

En anmodning om at få lejer udsat af et lejemål ved fogedretten kaldes også en udsættelsesbegæring eller en fogedrekvisition. 

Det er retsplejelovens § 596, jf. § 528, der regulerer, hvordan sådanne sager behandles i fogedretten. 

En indbringelse af sagen for fogedretten kræver, at du som udlejer kan godtgøre eller sandsynliggøre dit krav mod lejer. 

Har du brug for inspiration til, hvordan du som udlejer laver en såkaldt ”fogedrekvisition”, som altså er en anmodning til fogedretten om, at få lejer fjernet fra det ophævede eller opsagte lejemål, kan du med fordel tage udgangspunkt i BoligZonens skabelon til anmodning til fogedretten om udsættelse af lejer, 

Denne skabelon til udsættelse af lejer – også kaldet en fogedrekvisitionen, er altså en blanket til at indbringe en sag om udsættelse af lejer for fogedretten, og et eksempel på, hvordan du som udlejer indbringer en udsættelsessag for fogedretten, når lejer ikke vil flytte frivilligt. Du vil dog altid skulle tilpasse og tilrette teksten, så den passer til din konkrete situation. 

Skabelon fogedrekvisition - udsættelse af lejer kan hentes GRATIS her.


Kan kravet mod lejer tages til inkasso?

Betaler lejer ikke sin restance på trods af udlejers fremsendelse af et påkrav, kan udlejer overvejer at inddrive kravet via inkasso

I henhold til inkassoloven er det en betingelse, at udlejer sender et påkrav, hvor der gives et inkassovarsel til lejer inden det skyldige beløb kan inddrives via et inkassoforløb.  

De fleste udlejere vælger at give et inkassovarsel i det påkrav, de sender til lejer om den manglende betaling af husleje eller anden pligtig pengeydelse. 

Du kan læse mere om muligheden for huslejeinkasso her