Emne: Fraflytning og Opsigelse

Hvordan opsiger man en lejer af en lejebolig?

Mange udlejere er i tvivl om, hvordan de (korrekt) opsiger en lejer af en lejebolig. Konsekvensen ved ikke at få lavet en korrekt opsigelse af leje kan nemlig være, at opsigelsen bliver ugyldig, og at lejer derfor ikke skal fraflytte alligevel. Som udlejer bør man derfor sætte sig grundigt ind i, hvordan man laver en opsigelse af et lejemål. Dét kan du læse mere om her.
Skrevet af vores interne jurist. Senest opdateret: 8. maj 2024
Send artiklen til en ven

Hvilke krav gælder til udlejers opsigelse?

Lejeloven § 176 (tidligere § 87) stiller en række krav til, hvordan udlejer skal udforme sin opsigelse af lejer. Reglerne gælder også for en fremlejegivers opsigelse af fremlejetager. Opfylder opsigelsen ikke de formkrav som gælder, så er der risiko for, at opsigelsen bliver ugyldig med den konsekvens at udlejer ikke kan tvinge lejer til at fraflytte

Det første man som udlejer skal sikre sig, hvis man ønsker at opsige en lejer er, at der skal være en gyldig begrundelse for opsigelsen (lejelovens § 170 og § 171 (tidligere § 82 eller lejelovens § 83)), og at man har styr på, med hvilket opsigelsesvarsel (lejelovens § 175 - tidligere § 86) lejer kan opsiges. Har man styr på de to ting, så kan man gå i gang med selve opsigelsen. 

Opsigelsen af lejer skal være skriftlig og indeholde en klar beskrivelse af den (gyldige) begrundelse for opsigelsen af lejemålet.

Opsigelsen skal tillige indeholde en beskrivelse af lejers ret til at gøre indsigelse mod opsigelsen. Udlejer skal altså oplyse lejer om, at hvis lejer ikke vil godkende opsigelsen, så skal lejer senest 6 uger efter, at opsigelsen er kommet frem til lejer gøre skriftlig indsigelse mod opsigelsen. Kommer lejer med indsigelser, skal udlejer anlægge sag ved boligretten, hvis udlejer ønsker at opretholde opsigelsen. Boligretten vil så vurdere om opsigelsen af lejer er berettiget. 

Lejers eventuelle indsigelse kan ikke afgives digitalt, uanset om lejer eller udlejer har aftalt digital kommunikation.  

Da det er udlejer, der har bevisbyrden for, at en opsigelse af lejer er kommet frem til lejer anbefales det altid, at opsigelsen af et lejemål fremsendes til lejer med anbefalet post. Hvis opsigelsen af lejer alene er fremsendt med almindelig post, hvor man ikke har fået en kvittering for brevets aflevering hos lejer, kan beviset for brevets fremkomst nemlig være svær at løfte. Udlejers opsigelse kan ikke afgives digitalt, uanset om lejer eller udlejer har aftalt digital kommunikation. Det skyldes, at meddelelser efter lejelovens § 176 (tidligere § 87) (opsigelse og indsigelser mod opsigelse) udtrykkeligt er undtaget fra reglen om digital kommunikation i lejeloven.

Overholder udlejer ikke de formkrav, der er til opsigelsen af lejer, vil opsigelsen være ugyldig og dermed uden virkning for lejer. Det vil enten betyde, at lejer kan se bort fra opsigelsen og dermed blive boende, alternativt vil der være mulighed for erstatning. 

Selvom det ikke er en gyldighedsbetingelse i henhold til lejeloven, så er det også en god ide at skrive ind i opsigelsen, hvornår den træder i kræft, så det er klart, hvornår lejer skal være fraflyttet lejemålet, og så der ikke senere opstår tvivl herom. 

Skabelon til opsigelse af lejer (blanket til opsigelse af lejemål)

I praksis opsiges lejer af et lejebolig ved, at udlejer skriftligt meddeler lejer, at lejemålet opsiges. Som udlejer skal du dog være påpasselig, når du skriver din opsigelse af lejer, da lejeloven som beskrevet ovenfor stiller en række krav til, hvordan opsigelsen skal udformes. 

Har du brug for inspiration til, hvordan du laver en korrekt opsigelse af lejer, kan du med fordel tage udgangspunkt i BoligZonens blanket til udlejers opsigelse af lejer for på den måde at sikre dig, at du har det vigtigste med. 

Skabelonen til udlejers opsigelse af lejer af et lejemål er et eksempel på, hvordan man som udlejer kan lave en opsigelse af lejer. Skabelonen kan bruges til opsigelse af lejemål, herunder lejlighed, opsigelse af hus eller opsigelse af værelse. Du vil dog altid skulle tilpasse og tilrette teksten, så den passer til din konkrete situation.

BoligZonens GRATIS skabelon til udlejers opsigelse af lejer kan hentes her.