Emne: Depositum og Forudbetalt leje

Hvad er forskellen på forudbetalt leje og depositum?

Mange lejere, men også udlejere, er i tvivl om, hvad forskellen på depositum og forudbetalt leje egentlig er og får derfor blandet tingene sammen. Lejeloven indeholder dog ret specifikke regler om de to begreber. Både som udlejer og lejer er det vigtigt at have styr på reglerne, og derfor er det også vigtigt at kunne kende forskel.
Skrevet af vores interne jurist. Senest opdateret: 19. oktober 2023
Send artiklen til en ven

Hvad er depositum?

Et depositum er et beløb, som lejer betaler til udlejer ved lejeforholdets start. Det fungerer som en sikkerhed for lejers forpligtelser ved fraflytning. Et depositum er derfor med andre ord et beløb, der sikrer, at der f.eks. er midler til at dække udgifter til istandsættelse af det lejede efter en lejers fraflytning. Depositummet kan også bruges til at dække eventuelle udgifter til udbedring af skader som følge af lejers misligholdelse samt (visse) andre skyldforhold, en lejer kan have til udlejer ved fraflytning.

Hvad er forudbetalt leje?

Udlejer kan udover at opkræve et depositum også opkræve forudbetalt leje af lejer ved lejeforholdets begyndelse. Forudbetalt leje er et beløb, som udlejer kan kræve af lejer som sikkerhed for, at udlejer modtager sin husleje i opsigelsesperioden. 

Forudbetalt leje er altså udlejers sikkerhed for, at lejer ikke fraflytter lejemålet i opsigelsesperioden uden at betale sin husleje. Det giver udlejeren en mulighed for at nå at finde en ny lejer, uden at han eller hun skal risikere, at lejer fraflytter før tid, uden at betale sin husleje i opsigelsesperioden. 

Er lejeaftalen opsagt eller ophævet, vil den forudbetalte husleje dække huslejen i den sidste del af lejeperioden. Lejer modregner altså det beløb, der allerede er forudbetalt i leje, i den sidste del af lejeperiodens husleje. 

Der er derfor afgørende forskel på henholdsvis depositum og forudbetalt leje