Guide: Råd til lejere

Følgende er en guide til dig som kommende lejer eller boligsøgende. Den er specielt målrettet nye lejere, men der kan også være noget at hente, eller friske op, for dem der allerede er velbevandrede ud i det at leje bolig. Eksempelvis ændringer i den ”nye lejelov” fra 2015, der er beskrevet til sidst i artiklen.

Lejekontrakt

Lejekontrakten er din og udlejers fælles sikkerhed for at vilkårene for udlejningen er på plads. Det kan godt være lidt tungt, men det er super vigtigt at have styr på. Du vil i LejBoliger.dks vidensunivers kunne finde artikler om lejekontrakt og deri gennem finde hjælp til, hvordan du skal forholde dig til emnet. I de fleste tilfælde er lejekontrakten bygget på en standard lejekontrakt. Du finder LejBoliger.dks skabelon til en digital lejekontrakt her. Det man særligt skal være opmærksom på i lejekontrakten, ud over at datoer og beløb er korrekte, er bl.a. detaljer omkring lejemålets stand. Det er her vigtigt at alle eventuelle skader og mangler ved overtagelse er noteret, så de kan dokumenteres over for udlejer ved flytning. Det er også vigtigt at have et ekstra nært øje til den paragraf der hedder § 11, som indeholder de særlige vilkår for lejeforholdet. Under dette punkt kan udlejer tilføje fravigelser og tilføjelser til kontraktens andre punkter, og det er ofte her man oplever indskrænkelser af lejers rettigheder.

Indflytning og vedligeholdelse

Når du overtager dit lejemål er det vigtigt, at du gennemgår lejemålet grundigt, før du flytter ind. Ofte vil udlejer gennemføre et indflytningssyn sammen med dig, men det er altid en god ide selv at gå lejeboligen efter også.

Der er ikke nogen regler for, hvilken stand en lejebolig skal være i ved overtagelsen, men det er vigtigt at sikre sig, at standen er som den er beskrevet i lejekontrakten. Hvis du opdager skader og mangler ved overtagelsen, er det vigtigt at du kontakter udlejer med det samme, og får dette afklaret. Du har som regel 14 dage til at informere udlejer. Hvis du først er flyttet ind, kan det dog være svært at bevise, hvorvidt skaderne var til stede ved overtagelse, eller er sket efter din indflytning. Det er en god idé at gennemgå lejemålets installationer, hårde hvidevarer og lignende, samt tage billeder af lejemålet, inden du flytter møblerne ind, og dokumentere eventuelle mangler, skader eller slitage.

I lejekontrakten står der også om det er dig, der har ansvaret for vedligeholdelse af lejemålet, herunder hvem der skal betale for eventuelle reparationer. Du skal også huske at du som lejer har pligt til at informere udlejer om skader på hårde hvidevarer, el og vvs-installationer.

Vær også opmærksom på, at du er forpligtet til ikke at gøre skade på lejemålet, det indbefatter blandt andet at du er forpligtet til at sørge for udluftning, så der undgås fugt og svamp, samt at forhindre kalk og vandskader på bad og træflader. Generelt er det vigtigt at holde lejemålets stand. 

Hvis du gerne vil være sikker på at få dit depositum retur, kan du læse mere i denne artikel om depositum. Den indeholder alt det, du bør være opmærksom på i forbindelse med dit depositum ved ind- og fraflytning.

Husleje og aconto

Huslejens størrelse er sat efter en række forhold. Det er blandt andet lejemålets størrelse, stand, opførselsår samt inventar mm. Hvis du er I tvivl om, hvorvidt din husleje er for høj, er der flere beregnere på nettet, der kan give et indblik hvad prisniveauet burde være, og hvis dette bekræfter din mistanke, kan du gå til Huslejenævnet, der blandt andet kan hjælpe med at få prisen reguleret.

Ud over husleje, er det ofte et aconto beløb der betales til udlejer. Dette dække generelt over udgifter til blandt andet vand, varme, trappevask, antenneordning mm. El er som oftest afregnet direkte mellem dig og elforsyningen.

Regler for opsigelse

I de fleste tilfælde er en lejekontrakt ubegrænset, med en udefineret periode. For både lejer, og udlejer, er det vigtigt at vide at en sådan kontrakt, som udgangspunkt, ikke kan opsiges (med få undtagelser) af udlejer. Du kan som lejer opsige lejemålet, med varsel som defineret i lejekontrakten. Ofte 3 måneder. For eksempel kan du som udlejer ikke opsige et lejemål med begrundelse om at du vil sælge lejemålet. De tilfælde hvor udlejer kan opsige lejer, er hvis der fx er tale om at lejemålet er en del af udlejers egen nuværende bolig, eller hvis udlejer selv ønsker at bo i det udlejede. Udlejer kan også opsige dig, hvis du misligholder lejemålet (dog skal der først forlægge en advarsel).

Den "nye" lejelov - 2015

Den nye lejelov trådte i kraft 1. juli 2015, og der er et par vigtige ting at være opmærksom på. En del af tingene er mest relevante for udlejer, men det er stadig godt at vide.

Første ting der blev ændret er, at ind- og fraflytningssyn nu er påkrævet for udlejere der udlejer mere end ét lejemål.

Et andet, og noget vigtigere punkt, er at udlejer nu ikke længere kan kræve en nyistandsættelse ved fraflytning, betalt med lejers depositum. Udlejer kan derimod kun kræve en “normalistandsættelse”, hvilket omfatter maling, tapetsering af vægge, maling af træ og jern samt en mellemslibning og lakering af gulve, hvis nødvendigt.

Det er nu heller ikke længere lovligt at lave årlige huslejestigninger efter den såkaldte “trappeleje”- metode. Huslejen kan nu kun reguleres efter nettoprisindekset én gang om året, og kun hvis det står angivet i lejekontraktens § 11. 

Som vi har været inde på i afsnittet omkring opsigelse, er det, med den nye lejelov, nu nemmere for udlejer at undgå evighedslejere. Udlejer kan nu opsige lejemålet med 1 års varsel, dog med en valid begrundelse, fx at udlejer selv ønsker er bosætte sig.

Start din boligsøgning her: Søg efter Lejebolig