Emne: Boligsøgning og Indflytning

Indflytning – hvad skal du som lejer være særlig opmærksom på? 

Som lejer er der en lang række ting at forholde sig til, når man skal flytte i en lejebolig. Nedenfor har vi oplistet nogle gode råd til, hvad du som lejer skal være særlig opmærksom på i forbindelse med indflytningen i en lejebolig – også så du undgår at blive snydt.
Skrevet af vores interne jurist. Senest opdateret: 8. november 2023
Send artiklen til en ven

Hvad skal du som lejer forholde dig til før indflytning?

Start din boligsøgning her.

Lejekontrakt - Noget af det vigtigste at forholde sig til før man flytter ind i et lejemål er, at have styr på en lejeaftale. Med en lejeaftale er vilkårene for lejeforholdet reguleret og man undgår på den måde nemmere, at der opstår tvivl om, hvad der er aftalt. Lejekontrakten er din og udlejers fælles sikkerhed for at vilkårene for udlejningen er på plads. Det kan godt være lidt tungt, men det er super vigtigt at have styr på. 

I de fleste tilfælde er lejekontrakten bygget på en standard lejekontrakt. Du finder BoligZonens skabelon til en digital lejekontrakt her. Det man særligt skal være opmærksom på i lejeaftalen, ud over at datoer og beløb er korrekte, er bl.a. detaljer omkring lejemålets stand. Det er her vigtigt at alle eventuelle skader og mangler i lejemålet ved overtagelsen er noteret, så de kan dokumenteres over for udlejer ved flytning. Det er også vigtigt at have et ekstra nært øje til den paragraf i lejeaftalen der hedder § 11, som indeholder de særlige vilkår for lejeforholdet. Under dette punkt kan udlejer tilføje fravigelser og tilføjelser til kontraktens andre punkter, og det er ofte her man oplever indskrænkelser af lejers rettigheder.

Har du brug for gode råd eller hjælp til at forstå din lejekontrakt, kan du læse mere om emnet her

Særlige vilkår - En lejekontrakt kan være lang og svær at læse, men det er ikke desto mindre rigtig vigtigt at gennemgå den, så man er klar over, hvad der gælder i lejeforholdet. Er lejekontrakten lavet på en standard typeformular (A9 eller A10), så er det også særlig vigtigt at læse lejekontraktens § 11, som kan indeholde særlige vilkår for lejemålet. Det kan f.eks. fremgå, at lejemålet er uopsigeligt i en periode, at lejemålet er tidsbegrænset eller at du pålægges en udvidet vedligeholdelsespligt. 

Regler for opsigelse – En lejekontrakt kan være tidsbegrænset eller uopsigelig i en periode, hvilket du skal være særlig opmærksom på er tilfældet. I de fleste tilfælde er en lejekontrakten dog ubegrænset, med en udefineret lejeperiode. Det er vigtigt at vide, at en sådan lejeaftale, kun med få undtagelser kan opsiges af udlejer. For eksempel kan udlejer ikke opsige et lejemål med begrundelse om at du vil sælge lejemålet. De tilfælde, hvor udlejer kan opsige lejer, er hvis der f.eks.  er tale om at lejemålet er en del af udlejers egen nuværende bolig, eller hvis udlejer selv ønsker at bo i det udlejede. Udlejer kan også opsige dig som lejer, hvis du misligholder lejemålet (dog skal der først forlægge en advarsel). Du kan som lejer opsige lejemålet, med varsel som defineret i lejekontrakten. Ofte 3 måneder.

Husleje og aconto - Huslejens størrelse er sat efter en række forhold. Det er blandt andet lejemålets størrelse, stand, opførelsesår samt inventar mm. Der afgør, hvad der kan kræveshusleje. Hvis du er I tvivl om, hvorvidt din husleje er for høj, er der flere beregnere på nettet, der kan give et indblik hvad prisniveauet burde være, og hvis dette bekræfter din mistanke, kan du gå til Huslejenævnet, der blandt andet kan hjælpe med at få prisen reguleret.

Ud over husleje, er der ofte et aconto beløb, der skal betales til udlejer. Dette dække generelt over udgifter til blandt andet vand, varme, antenneordning mm. El er som oftest afregnet direkte mellem dig og elforsyningen.

Forudbetalt husleje og depositum - Derudover er det også vigtigt at forholde sig til, om du skal indbetale forudbetalt leje og eller depositum. Udlejer må nemlig maksimalt opkræve forudbetalt leje svarende til 3 måneders husleje, ligesom der tilsvarende kun må opkræves et depositum svarende til maksimalt 3 måneders husleje. 

Sikker boligsøgning - For at mindske risikoen for svindel bør du aldrig overføre penge til udlejer før du har en underskrevet lejekontrakt og har haft mulighed for fysisk at se lejemålet. Læs BoligZonens guide til en sikker boligsøgning, så du undgår at blive snydt. 

Flere lejere - Er I flere der skal bo sammen i lejemålet, bør I overveje, om kun én af jer eller flere skal stå anført som lejer(e) i lejeaftalen. De som er anført som lejere i lejekontrakten vil have de rettigheder og forpligtelser som følger af lejekontrakten og eller lejeloven. Er den ene af jer f.eks. ikke anført i kontrakten, kan det have betydning for, hvem der kan blive boende i lejemålet, hvis I en dag ikke skal bo sammen længere.  

Meld flytning – Når lejekontrakten og tidspunktet for indflytning er på plads, så husk at registrer din flytning i folkeregistreret. Det gør du ved at angive din adresseændring på www.borger.dk

Indboforsikring – Når du flytter, bør du undersøge, om du har behov for en indboforsikring. 

Boligstøtte – I visse tilfælde kan man som lejer få tilskud fra det offentlige i form af en boligstøtte. Betingelserne for boligstøtte og ansøgning om boligstøtte sker via www.borger.dk

Indflytningssyn og indflytningsrapport

Lejemålets stand – Når du overtager dit lejemål er det vigtigt, at du gennemgår lejemålet grundigt, før du flytter ind. Ofte vil udlejer gennemføre et indflytningssyn sammen med dig, men det er altid en god ide selv at gå lejeboligen efter også.

Tjek altid at lejemålets stand på indflytningstidspunktet stemmer overens med det du har aftalt med udlejer. Er det i lejeaftalen ikke aftalt, hvilken stand du skal overtage lejemålet i, siger lejeloven at lejemålet skal være i ”god og forsvarlig stand”, at det skal være rengjort og at ruder skal være hele. 

Fejl- og mangelliste - Hvis du synes, at udlejer har gennemgået lejemålet for hurtigt på indflytningssynet eller at alle forhold ikke er medtaget, så nøjes med at kvittere for modtagelsen af indflytningsrapporten, uden at acceptere indholdet, og fremsend herefter din egen fejl- og mangelliste inden for 2 uger efter lejeforholdets begyndelse. Medsend gerne billeddokumentation af de fejl eller mangler du opdager. 

Når du først er flyttet ind, kan det være svært at bevise, hvorvidt skaderne var til stede ved overtagelse, eller er sket efter din indflytning. Hvis du opdager skader og mangler ved overtagelsen af lejemålet, er det derfor vigtigt at du kontakter udlejer med det samme, og får dette afklaret, da du har 14 dage til at informere udlejer om skader og mangler. Det er en god idé at gennemgå lejemålets installationer, hårde hvidevarer og lignende, samt tage billeder af lejemålet, inden du flytter møblerne ind, og dokumentere eventuelle mangler, skader eller slitage.

Istandsættelse - Hvis din udlejer udlejer mere end ét beboelseslejemål og slet ikke har indkaldt til eller afholdt et indflytningssyn eller undladt at udarbejde eller udlevere indflytningsrapporten, så frygt ej. Udlejer mister nemlig retten til at kræve istandsættelse betalt af dig som lejer, ved din fraflytning, hvis ikke reglerne herom er overholdt. 

Hvad skal du som lejer forholde dig til efter indflytning?

Betalinger - Det er en god ide at betale sin husleje og andre betalinger til udlejer, så som depositum, forudbetalt leje, aconto betalinger, ved en bankoverførsel, og ikke kontant. På den måde kan du bevise, at du har betalt dine forpligtelser til tiden. 

Korrespondance med udlejer – Det er en god ide, at dine kommunikation med udlejer sker på skrift. På den måde er det nemmere for dig, at dokumentere, hvad der er aftalt på et senere tidspunkt.